Kliniki Terapii ALLENORT
Zespół
Nasi specjaliści

W  Klinikach Terapii Allenort zapewniamy odpowiedzialne, kompleksowe podejście do procesu leczenia pacjentów. Wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści, z którymi współpracujemy, stanowią gwarancję najwyższej jakości naszych usług psychiatryczno- psychologicznych.

Kliknij “Dowiedz się więcej”, aby poznać bliżej każdego z członków Zespołu Allenort.

Dodatkowe filtry
Język konsultacji
Wybierz
polski
niemiecki
angielski
francuski
rosyjski
ukraiński
Placówka
Specjalista

Karolina Łajszczak
Psychiatra w trakcie specjalizacji
Umów się na wizytę Zobacz profil

Karolina Łajszczak

Psychiatra w trakcie specjalizacji

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Angielskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Psychomedica
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Dotychczas szkoliła się na różnych oddziałach, m.in. na Oddziale Diagnostyczno-Terapeutycznym dla pacjentów w ostrym kryzysie psychicznym, w Klinice Dzieci i Młodzieży, na Oddziale Diagnostyczno-Terapeutycznym dla zaburzeń depresyjnych, lękowych i zaburzeń snu, w Klinice Nerwic. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach oraz kursach, dwukrotnie uczestniczyła w szkoleniu Forum Młodych Psychiatrów Janssen Academy. Aby zapewnić pacjentom jak najlepszą opiekę, stale współpracuje z psychologami, psychoterapeutami oraz lekarzami innych specjalności.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • bezsenność
 • choroba Alzheimera i inne otępienia
 • depresja
 • interwencja kryzysowa
 • lęk społeczny/fobia społeczna
 • napady paniki
 • nerwica natręctw/zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • niepełnosprawność intelektualna
 • problemy alkoholowe
 • psychogeriatria
 • samookaleczenia
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stany lękowe
 • stres
 • uzależnienie od alkoholu
 • uzależnienie od leków
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia odżywiania się
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół Aspergera
-->

Iwona Grobel
Psychiatra
Umów się na wizytę Zobacz profil

Iwona Grobel

Psychiatra

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Psychomedica
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). W 1998 r. uzyskała pierwszy, a w 2001 drugi stopień specjalizacji z psychiatrii. Praktyczne umiejętności pomocy psychologicznej doskonaliła w Studium Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i wiceprzewodniczącą Komisji ds. Kultury i Sztuki PTP. Należy do Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami i Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.

Pracę zawodową rozpoczęła w Centrum Odwykowym, zdobywając doświadczenie w terapii osób uzależnionych od alkoholu, leków uspokajających i nasennych, gier hazardowych oraz w terapii rodzin osób uzależnionych. W latach 1996 – 2002, będąc asystentką w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej AM, działalność naukową i dydaktyczną łączyła z pracą lekarza w oddziale psychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego. Konsultowała psychiatrycznie chorych kwalifikowanych do przeszczepienia wątroby w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Centralnego Szpitala Klinicznego AM, a także pacjentów Poradni ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Współpracowała z Fundacją ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Od lat konsultuje podopiecznych Fundacji La Strada – Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu.

Główne obszary jej zainteresowań zawodowych to zaburzenia psychosomatyczne, związane ze stresem, psychodietetyka i medycyna stylu życia, a zwłaszcza wpływ diety i aktywności fizycznej na stan psychiczny człowieka.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • DDA, DDD
 • depresja
 • fobia społeczna
 • medycyna stylu życia
 • napady paniki/lęk napadowy/lęk paniczny
 • nerwica natręctw / zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • problemy związane z piciem alkoholu
 • psychodietetyka
 • stany lękowe
 • stres
 • uzależnienia/nałogi behawioralne (hazard, internet, gry, zakupy, telefon komórkowy)
 • współuzależnienie
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia odżywiania się (m. in. bulimia, ortoreksja)
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia związane ze stresem
-->

Marta Demkow-Jania
Psychiatra w trakcie specjalizacji
Umów się na wizytę Zobacz profil

Marta Demkow-Jania

Psychiatra w trakcie specjalizacji

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Angielskim

Przyjmuje w:

Mazowiecki Szpital i Centrum Diagnostyczne Allenort
Centrum Terapii Psychomedica
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W czasie studiów brała udział w rocznej wymianie naukowej na Uniwersytecie Ege w Izmirze.

Obecnie pracuje w Szpitalu Nowowiejskim. Odbyła staż z psychogeriatrii na Uniwersytecie Karolinska w Sztokholmie.

Ukończyła dwuletnie studia podyplomowe z psychoterapii psychodynamicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, jak również pracując dydaktycznie oraz naukowo.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • bezsenność
 • choroba Alzheimera i inne otępienia
 • depresja
 • fobie (m.in.: agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • lęk społęczny/fobia społeczna
 • mobbing
 • moelstowanie
 • napady paniki/lęk napadowy/lęk paniczny
 • nerwica natręctw/zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • niepełnosprawność intelektualna
 • psychogeriatria
 • samooklaeczenia
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stany lękowe
 • stres
 • uzależnienia/nałogi behawioralne (hazard, Internet, gry, zakupy, telefon komórkowy)
 • uzależnienie od alkoholu
 • uzależnienie od leków
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia odżywiania się
 • zaburzenia osobowści
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia osychiczne wieu podeszłego
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół Aspergera
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)
-->

Jolanta Krystyna Charewicz
Psychiatra
Umów się na wizytę Zobacz profil

Jolanta Krystyna Charewicz

Psychiatra

Konsultuje w języku:
Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii ProPsyche
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie, a dyplom uzyskała w 1975 roku. Zrealizowała specjalizacje z psychiatrii I i II stopnia. Kierowała Oddziałem, szkoliła lekarzy z diagnostyki zaburzeń świadomości, terapii zespołów abstynenckich tak alkoholowych, jak i benzodiazepinowych. Była kierownikiem specjalizacji, prowadziła kursy z tematyki uzależnień dla ordynatorów oddziałów detoksykacyjnych.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • ADHD
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • choroba Alzheimera i inne otępienia
 • depresja
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • interwencja kryzysowa
 • lęk społeczny
 • mobbing
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • problemy alkoholowe
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stany lękowe
 • stres
 • uzależnienia od leków
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)
 • zaświadczenia do ośrodków adopcyjnych
 • zaświadczenia do uzyskania pozwolenia na broń
-->

Szymon Brodziński
Psychiatra
Umów się na wizytę Zobacz profil

Szymon Brodziński

Psychiatra

Konsultuje w języku:
Polskim
Angielskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii ProPsyche
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii osób dorosłych odbywał w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie.
Kwalifikacje
Dotychczasowe doświadczenie kliniczne zdobywał pracując w oddziałach ogólnopsychiatrycznych, oddziale leczenia nerwic, oddziałach dziennych, oddziałach detoksykacyjnych i leczenia uzależnień, oddziale rehabilitacji psychiatrycznej, poradniach zdrowia psychicznego, poradni leczenia uzależnień, poradni zaburzeń snu oraz w trakcie pełnienia dyżurów medycznych. Obecnie koncentruje się na pracy ambulatoryjnej.
Zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych, a także psychoedukacją pacjentów i ich rodzin.
W swojej praktyce dąży do całościowego zrozumienia problemów pacjenta, uwzględniając w szczególności aspekt ogólnomedyczny oraz czynniki psychospołeczne. Postrzega budowanie relacji lekarz-pacjent jako podstawę skutecznego leczenia. W swojej pracy kieruje się aktualną wiedzą medyczną i najnowszymi wytycznymi leczenia chorób i zaburzeń psychicznych, jednocześnie dążąc do uwzględnienia indywidualnych preferencji oraz potrzeb pacjentów.
Regularnie uczestniczy w konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • ADHD
 • anoreksja, bulimia
 • autyzm
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • choroba Alzheimera i inne otępienia
 • depresja
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • lęk społeczny
 • mobbing
 • molestowanie
 • mutyzm wybiórczy
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • niepełnosprawność intelektualna
 • problemy alkoholowe
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie
 • psychogeriatria
 • samookaleczenia
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stany lękowe
 • stres
 • tiki i zespół Tourette’a
 • uzależnienia od leków
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół Aspergera
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)
-->

Izabela Nowosad
Psychiatra dzieci, młodzieży i dorosłych
Umów się na wizytę Zobacz profil

Izabela Nowosad

Psychiatra dzieci, młodzieży i dorosłych

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Psychomedica
Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Specjalizację z psychiatrii dorosłych odbywała w I Klinice Psychiatrycznej WUM. Szkolenie Specjalizacyjne w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży odbyła w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Doświadczenie zdobywała pracując na oddziałach ogólnopsychiatrycznych Szpitala Nowowiejskiego, placówkach leczenia uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz Poradni Leczenia Zaburzeń Snu. Prowadziła konsultacje w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Obecnie pracuje w ambulatoryjnej opiece psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

 

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi i młodzieżą (Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin)
 • dorosłymi (Centrum Terapii Psychomedica)
Obszary specjalizacji
 • ADD
 • ADHD
 • anoreksja, bulimia
 • autyzm
 • bezsenność
 • DDA, DDD
 • depresja
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia
 • fobia szkolna
 • fobie (m. in. agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • interwencja kryzysowa
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny/fobia społeczna
 • mobbing
 • molestowanie
 • mutyzm wybiórczy
 • napady paniki
 • nerwica natręctw/zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • niepełnosprawność intelektualna
 • onanizm dziecięcy
 • ortoreksja
 • problemy adaptacyjne związane z adopcją
 • problemy alkoholowe
 • problemy małżeńskie/problemy par
 • problemy rodzinne
 • problemy seksualne
 • przemoc
 • psychoedukacja rodziców
 • samookaleczenia
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stany lękowe
 • stres
 • tiki i zespół Tourette’a
 • trudności w nauce
 • uzależnienia/nałogi behawioralne (hazard, Internet, gry, zakupy, telefon komórkowy)
 • uzależnienie od alkoholu
 • współuzależnienie
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia mowy
 • zaburzenia odżywiania się
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół Aspergera
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)
-->
Dr n. med.
Jan Brykalski
Psychiatra
Umów się na wizytę Zobacz profil
Dr n. med.
Jan Brykalski

Psychiatra

Konsultuje w języku:
Polskim
Angielskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii ProPsyche
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) w 2000 roku. W 2009 roku uzyskał dyplom specjalisty psychiatry. W maju 2013 roku obronił pracę doktorską „Ocena funkcji osi podwzgórze-przysadka-nadnercza u uzależnionych od alkoholu w powiązaniu z rodzinnym obciążeniem problemem alkoholowym oraz ryzykiem powrotu do picia” uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.
2002-2013 r. praca w IV Klinice Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w Szpitalu Bielańskim, na oddziale psychiatrycznym, w poradni. Był konsultantem psychiatrą na oddziałach ogólnomedycznych w Szpitalu Bielańskim.
W 2005 uzyskał roczne stypendium naukowe na Uniwersytecie Michigan w Stanach Zjednoczonych w ramach programu Fogarty’ego.
W 2012 szkolenie na letniej szkole psychofarmakologii ECNP (European College of Neuropsychopharmacology) w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii.
2014-2016 konsultant psychiatra w Poradni Psychogeriatrycznej Kliniki Neurologii Szpitala MSW w Warszawie.
2017-2019 kierownik oddziału dziennego psychiatrycznego (oddział dzienny rehabilitacyjny i oddział terapeutyczny leczenia zaburzeń lękowych, depresyjnych i zaburzeń osobowości) w Szpitalu Wolskim. Od 2007 roku prowadzi konsultacje lekarskie w poradni ProPsyche, obecnie Allenort.
Hobby: żeglarstwo, narciarstwo. Żonaty. Ma jednego syna.

Specjalista zajmuje się
 • młodzieżą 16-18 lat
 • dorosłymi

 

Obszary specjalizacji
 • ADD
 • ADHD
 • anoreksja, bulimia
 • autyzm
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • choroba Alzheimera i inne otępienia
 • depresja
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • interwencja kryzysowa
 • lęk społeczny
 • mobbing
 • mutyzm wybiórczy
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • niepełnosprawność intelektualna
 • problemy adaptacyjne związane z adopcją
 • problemy alkoholowe
 • problemy małżeńskie/problemy par
 • problemy rodzinne
 • problemy seksualne
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie
 • psychoedukacja rodziców
 • psychogeriatria
 • samookaleczenia
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stany lękowe
 • stres
 • tiki i zespół Tourette’a
 • uzależnienia od alkoholu
 • uzależnienia od leków
 • wsparcie okołorozwodowe
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół Aspergera
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)
 • zaświadczenia do ośrodków adopcyjnych
 • zaświadczenia do uzyskania pozwolenia na broń

 

-->

Olga Sikorska
Psychiatra
Umów się na wizytę Zobacz profil

Olga Sikorska

Psychiatra

Konsultuje w języku:
Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii ProPsyche
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

2005-2011 – Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski, kierunek lekarski
2008-2009 – University of Porto, Faculty of Medicine, roczne stypendium w ramach programu Socrates Erasmus 2011-2012 – Szpital Kolejowy w Pruszkowie, lekarz stażysta.
Od 12.2012 do 11.2017 – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, III Klinika Psychiatryczna, lekarz rezydent.
Od 09.2014 – 07.2016 – NZOZ PSYCHE przy ul. Barskiej w Warszawie – lekarz psychiatra w Poradni Zdrowia Psychicznego, również jako lekarz konsultant w dziedzinie psychiatrii w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im św Anny .
Od 04.2015 do nadal – lekarz psychiatra w Poradni Psychologiczno-Psychiatrycznej ProPsyche w Warszawie.
Od 11.2017 do 11.2019 – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, II Klinika Psychiatryczna, Oddział Chorób Afektywnych F7, starszy asystent.
Od 12.2019 do nadal – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, III Klinika Psychiatryczna, Oddział F5, starszy asystent.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • anoreksja, bulimia
 • autyzm
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • choroba Alzheimera i inne otępienia
 • depresja
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • interwencja kryzysowa
 • lęk społeczny
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • psychogeriatria
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stany lękowe
 • stres
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół Aspergera
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)

 

-->

Konrad Rokita
Psychiatra
Umów się na wizytę Zobacz profil

Konrad Rokita

Psychiatra

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii ProPsyche
Centrum Terapii Myśliborska
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie. Tytuł specjalisty psychiatry uzyskał w 2012 roku. W 2015 wszczął przewód doktorski w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi zajęcia ze studentami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dotyczące leczenia zaburzeń psychicznych.

Kształcenie specjalistyczne z psychiatrii odbył w Szpitalu Nowowiejskim. Odbył liczne staże w jednostkach psychiatrycznych i ośrodkach interdyscyplinarnych. Przez dwa lata szkolił się w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Przez siedem lat pracował również jako asystent w Poradni Zaburzeń Pamięci Kliniki Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie. W latach 2012 – 2017 pełnił obowiązki Ordynatora Oddziału XI Rehabilitacji Psychiatrycznej Szpitala Nowowiejskiego.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • depresja
 • zaburzenia lekowe
 • choroba Alzheimera
 • zaburzenia związane ze stresem
 • psychoza i schizofrenia
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia osobowości
-->

Małgorzata Opio
Psychiatra
Umów się na wizytę Zobacz profil

Małgorzata Opio

Psychiatra

Konsultuje w języku:
Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii ProPsyche
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Edukacja:
2003-2005 Certyfikat Terapii Poznawczo-Behawioralnej
2000-2005 Specjalizacja w zakresie psychiatrii
III Klinika Psychiatryczna Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
ul. Sobieskiego 9
1994-1998 Specjalizacja w zakresie medycyny rodzinnej
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
Akademii Medycznej w Warszawie
1987-1993 Studia I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie
Przebieg pracy zawodowej
2005-do chwili obecnej Asystent Klinika Psychiatrii Sądowej, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
1998-2000 Asystent naukowy Akademia Medyczna w Warszawie, II Wydział Lekarski
1996-2000 Lekarz rejonowy Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Warszawie, ul. Ciołka 11
1993-1994 Staż podyplomowy Szpital Wolski w Warszawie

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • adopcja
 • bezsenność
 • depresja
 • fobie
 • mobbing
 • natręctwa i obsesje
 • problemy alkoholowe
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stany lękowe
 • uzależnienie od leków i innych substancji
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zakłócenia czynności psychicznych związane z trwającym postepowaniem sądowym
 • konsultacje dotyczące postępowań sądowych
-->

Kamil Chorążka
Psychiatra
Umów się na wizytę Zobacz profil

Kamil Chorążka

Psychiatra

Konsultuje w języku:
Polskim
Angielskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii ProPsyche
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Lekarz specjalista psychiatrii. Specjalizację realizował w Szpitalu Tworkowskim na różnych oddziałach, dzięki jego wieloprofilowej działalności (oddziały kliniczne, ogólnopsychiatryczne, dzienne, odwykowe, terapeutyczne i poradnia przyszpitalna). Brał również udział w dyżurach całodobowych. Nadal rozwija swoje kompetencje uczestnicząc w konferencjach naukowych i kursach szkoleniowych. Jest autorem publikacji naukowych. Na co dzień łączy podejście biologiczne i psychoterapeutyczne. Ukończył m. in. kurs z podstaw technik terapii poznawczo-behawioralnej organizowany przez Ośrodek CBT w Warszawie. Pracował ponadto w Zespole Leczenia Środowiskowego Szpitala Bielańskiego, gdzie konsultował głównie osoby z zaburzeniami psychotycznymi. Obecnie specjalizuje się w psychiatrycznej opiece ambulatoryjnej pomagając pacjentom w kryzysach psychicznych o różnym charakterze. Zatrudniony również na stanowisku starszego asystenta w Oddziale Dziennym Centrum Odwykowego SPZOZ w Warszawie oraz starszego asystenta w Poradni Zdrowia Psychicznego SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • anoreksja, bulimia
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • choroba Alzheimera i inne otępienia
 • depresja
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • interwencja kryzysowa
 • lęk społeczny
 • mobbing
 • molestowanie
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • niepełnosprawność intelektualna
 • problemy alkoholowe
 • problemy rodzinne
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie
 • psychogeriatria
 • samookaleczenia
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stany lękowe
 • stres
 • uzależnienia od alkoholu
 • uzależnienia od innych substancji (jakich?)
 • uzależnienia od leków
 • uzależnienia od narkotyków
 • wsparcie okołorozwodowe
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół Aspergera
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)

 

-->

Tomasz Kowalczyk
Psychiatra w trakcie specjalizacji
Umów się na wizytę Zobacz profil

Tomasz Kowalczyk

Psychiatra w trakcie specjalizacji

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Angielskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii ProPsyche
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwent II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W trakcie specjalizacji z psychiatrii w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego w Warszawie, w ramach rozwijanych struktur Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego – wzorowanego na zachodnich standardach całościowej opieki psychiatrycznej.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • ADD
 • ADHD
 • anoreksja, bulimia
 • autyzm
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • choroba Alzheimera i inne otępienia
 • depresja
 • fobia szkolna
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • interwencja kryzysowa
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny
 • mobbing
 • molestowanie
 • mutyzm wybiórczy
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • niepełnosprawność intelektualna
 • ortoreksja
 • problemy alkoholowe
 • problemy małżeńskie/problemy par
 • problemy rodzinne
 • problemy seksualne
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie
 • psychogeriatria
 • rehabilitacja neuropsychologiczna
 • samookaleczenia
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stany lękowe
 • stres
 • tiki i zespół Tourette’a
 • trudności w nauce
 • uzależnienia behawioralne – nałogi (hazard, Internet, gry, zakupy, telefon komórkowy itd..)
 • uzależnienia od alkoholu
 • uzależnienia od innych substancji (jakich?) amfetamina, marihuana, heroina
 • uzależnienia od leków
 • uzależnienia od narkotyków
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół Aspergera
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)

 

-->
Dr n. med.
Radosław Tworus
Psychiatra
Umów się na wizytę Zobacz profil
Dr n. med.
Radosław Tworus

Psychiatra

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Psychomedica
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, specjalista psychiatra, kierownik Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, Konsultant Wojskowej Służby Zdrowia ds. Psychiatrii, wykładowca na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Główne zainteresowania naukowo – badawcze to zagadnienia agresji i przemocy, problematyka opiniowania sądowo – psychiatrycznego, orzecznictwo wojskowo – lekarskie w zaburzeniach psychicznych, psychiatria konsultacyjna oraz zaburzenia psychiczne związane ze stresem traumatycznym ze szczególnym nastawieniem na zaburzenia psychiczne współczesnego pola walki oraz zaburzenia psychiczne występujące u ofiar wypadków, katastrof, urazów wielonarządowych.

Autor ponad 100 publikacji dotyczących w/w zagadnień klinicznych. Kieruje i współpracuje w realizacji projektów naukowo – badawczych dotyczących diagnostyki, leczenia i psychoterapii zaburzeń psychicznych będących następstwami zdarzeń traumatycznych

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • zaburzenia depresyjne i lękowe
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego/psychogeriatria
 • zaburzenia psychotyczne
 • zaburzenia związane ze stresem (zwłaszcza pourazowym/bojowym)
-->

Izabella Witkowska
Psychiatra
Umów się na wizytę Zobacz profil

Izabella Witkowska

Psychiatra

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Psychomedica
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Specjalizację I i II-go stopnia w zakresie psychiatrii realizowała w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie.

Uczestniczy regularnie w konferencjach naukowych dotyczących psychiatrii.

Pracowała w Szpitalu Nowowiejskim w oddziałach całodobowych i dziennych, w tym przez pięć lat prowadziła Oddział Dzienny Psychogeriatryczny i utworzoną przy nim Poradnię Psychogeriatryczną. Jako lekarz psychiatra była konsultantem Szpitala Śródmiejskiego. Pracuje obecnie w placówkach lecznictwa ambulatoryjnego. Praktyczne umiejętności pomocy psychologicznej doskonaliła w Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii. W leczeniu stara się łączyć metody farmakologiczne z oddziaływaniami psychoterapeutycznymi, a także z postępowaniem dietetycznym.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne
 • zaburzenia depresyjne i lękowe
 • zaburzenia dwubiegunowe
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego/psychogeriatria (zespoły otępienne, depresyjne, lękowe, zaburzenia psychotyczne)
-->

Joanna Wojewódzka-Cesarz
Psychiatra
Umów się na wizytę Zobacz profil

Joanna Wojewódzka-Cesarz

Psychiatra

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Psychomedica
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie. Odbyła szkolenie specjalizacyjne. Uzyskała tytuł psychiatry w 1997 r. oraz specjalisty psychiatry w 2004 r. . Aktualnie zajmuje się przede wszystkim pracą z pacjentem ambulatoryjnym, pracuje jako kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego w Warszawie.

Od ponad 20 lat pracuje jako lekarz psychiatra. Doświadczenie zdobywała głównie w warszawskich oddziałach szpitalnych -klinicznych, łącząc pracę lekarską z pracą nauczyciela akademickiego oraz pełniąc funkcje kierownicze. Od początku swojej pracy zawodowej pracuje również w trybie ambulatoryjnym. Interesuje się także orzecznictwem lekarskim w zakresie orzekania o zdolności do pracy. W terapii stara się łączyć nowoczesne standardy leczenia farmakologicznego oraz oddziaływania z zakresu terapeutycznego. Kładzie nacisk na zrozumienie istoty problemu pacjenta oraz przeformułowaniu nieaadaptacyjnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • bezsenność
 • zaburzenia depresyjne i lękowe
 • zaburzenia emocjonalne osób współuzależnionych i DDA
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego/psychogeriatria
 • zaburzenia psychiczne osób przewlekle chorych somatycznie, w tym z chorobą nowotworową
 • zaburzenia psychotyczne
-->
Prof. dr hab. n. med.
Marcin Wojnar
Psychiatra
Umów się na wizytę Zobacz profil
Prof. dr hab. n. med.
Marcin Wojnar

Psychiatra

Konsultuje w języku:
Polskim

Przyjmuje w:

Mazowiecki Szpital i Centrum Diagnostyczne Allenort
Centrum Terapii Psychomedica
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie. Jest lekarzem psychiatrą, profesorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Kierownikiem Katedry i Kliniki Psychiatrycznej WUM. Wizytuje również w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Michigan w Ann Arbor, USA.
Od początku pracy zawodowej interesuje się patogenezą i przebiegiem uzależnień. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1997 roku na podstawie pracy poświęconej mechanizmom rozwoju majaczenia alkoholowego. W latach 2002/2003 i 2007/2008 dwukrotnie przebywał na stypendium naukowym fundowanym przez Fogarty International Center Narodowego Instytutu Zdrowia USA na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor. Praca naukowa poświęcona badaniu związków skłonności samobójczych, impulsywności i nawrotu picia w kontekście genetycznej predyspozycji do uzależnienia od alkoholu zaowocowała pracą habilitacyjną w 2007 roku.
Jest autorem ponad 130 publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Brał udział w licznych konferencjach i kongresach naukowych, na których przedstawiał liczne doniesienia zjazdowe. Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, założycielem i wieloletnim prezesem Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami oraz wiceprzewodniczącym Europejskiego Towarzystwa Badań Biomedycznych nad Alkoholizmem (ESBRA).

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • problemy związane z piciem alkoholu i używaniem substancji psychoaktywnych
 • schizofrenia i inne psychozy
 • zaburzenia afektywne (depresyjne, dwubiegunowe)
 • zaburzenia lękowe (w tym obsesyjno-kompulsyjne)
-->

Jamilah Barbara Younes
Psychiatra
Umów się na wizytę Zobacz profil

Jamilah Barbara Younes

Psychiatra

Konsultuje w języku:
Polskim
Angielskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Psychomedica
Centrum Terapii ProPsyche
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie od 2002 roku. Aktualnie odbywa ostatni rok 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
W latach 2004-2005 pracowała w oddziale rehabilitacji psychiatrycznej dla dzieci. Współpracowała z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k. Warszawy, w tym z psychiatrycznym oddziałem młodzieżowym oraz ośrodkiem terapii uzależnień dla osób z podwójną diagnozą.
W latach 2005-2010 odbywała szkolenie specjalizacyjne z zakresu psychiatrii, pracując jako lekarz rezydent w III Klinice Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Od września 2008 roku pracuje z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz współuzależnionymi w jednej z warszawskich poradni. Współpracowała jako terapeuta przy prowadzeniu terapii grupowej dla osób z doświadczeniem psychozy.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • uzależnienie od alkoholu
 • zaburzenia nastroju (depresje)
 • zaburzenia nerwicowe
 • zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zaburzenia psychotyczne
-->
Prof. dr hab. n. med.
Napoleon Waszkiewicz
Psychiatra
Umów się na wizytę Zobacz profil
Prof. dr hab. n. med.
Napoleon Waszkiewicz

Psychiatra

Konsultuje w języku:
Polskim
Angielskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Allenort Białystok
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest absolwentem UMB, specjalistą z zakresu psychiatrii. Aktualnie pełni funkcję kierownika Klinik Uniwersytetu Medycznego w B-stoku, prezesa Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jego zainteresowania naukowe obejmują badanie wpływu substancji psychoaktywnych na organizm oraz poszukiwanie biomarkerów uzależnień, badanie biochemii w chorobach afektywnych, metabolicznych, a także badanie zaburzeń psychicznych w aspekcie zmian w neuroobrazowaniu, metabolicznych, genetycznych oraz hormonalnych. Moje zainteresowania to: muzyka ( gra na fortepianie, gitarze, akordeonie), malarstwo, film, sport-biernie.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • choroba Alzheimera i inne otępienia
 • depresja
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • niepełnosprawność intelektualna
 • problemy alkoholowe
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stany lękowe
 • stres
 • uzależnienia behawioralne – nałogi (hazard, Internet, gry, zakupy, telefon komórkowy itd.)
 • uzależnienia od alkoholu
 • uzależnienia od innych substancji (jakich?)
 • uzależnienia od leków
 • uzależnienia od narkotyków
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)
-->

Karolina Wilczyńska
Psychiatra w trakcie specjalizacji
Umów się na wizytę Zobacz profil

Karolina Wilczyńska

Psychiatra w trakcie specjalizacji

Konsultuje w języku:
Polskim
Angielskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Allenort Białystok
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

W trakcie pracy w specjalistycznych oddziałach psychiatrycznych zdobyła doświadczenie kliniczne w pracy z pacjentami geriatrycznymi, osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń nerwicowych oraz uzależnionymi od substancji psychoaktywnych. Zajmuje się również leczeniem pacjentów ambulatoryjnych w Poradni zdrowia Psychicznego. Oprócz praktyki lekarskiej zajmuje się pracą naukową i dydaktyczną w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim UMB.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • choroba Alzheimera i inne otępienia
 • depresja
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • niepełnosprawność intelektualna
 • problemy alkoholowe
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stany lękowe
 • stres
 • uzależnienia behawioralne – nałogi (hazard, Internet, gry, zakupy, telefon komórkowy itd..)
 • uzależnienia od alkoholu
 • uzależnienia od innych substancji (jakich?)
 • uzależnienia od leków
 • uzależnienia od narkotyków
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)
-->

Katarzyna Simonienko
Psychiatra
Umów się na wizytę Zobacz profil

Katarzyna Simonienko

Psychiatra

 

Język:

Polski

Angielski

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Allenort Białystok
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Białystoku. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w szpitalu psychiatrycznym, poradnictwie psychiatrycznym, odwykowym lecznictwie ambulatoryjnym, a także pracę naukową i dydaktyczną w Klinice Psychiatrii UMB. Zajmuje się również profilaktyką stresu i rehabilitacją jako terapeuta shinrin-yoku, prowadząc Centrum Terapii Lasem. Jest terapeutą leczenia zespołu stresu pourazowego metodą przedłużonej ekspozycji.

Choroby, z którymi najczęściej ma do czynienia w swojej praktyce, to depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia lękowe, nerwica, zespół stresu pourazowego, schizofrenia.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłych
Obszary specjalizacji
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • choroba Alzheimera i inne otępienia
 • depresja
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • niepełnosprawność intelektualna
 • problemy alkoholowe
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stany lękowe
 • stres
 • uzależnienia behawioralne – nałogi (hazard, Internet, gry, zakupy, telefon komórkowy itd..)
 • uzależnienia od alkoholu
 • uzależnienia od innych substancji (jakich?)
 • uzależnienia od leków
 • uzależnienia od narkotyków
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)
-->

Rafał Zaremba
Psychiatra w trakcie specjalizacji
Umów się na wizytę Zobacz profil

Rafał Zaremba

Psychiatra w trakcie specjalizacji

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Angielskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Allenort Białystok
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest absolwentem Uniwersytetu  Medycznego w Lublinie.

Pogłębia swoją wiedzę z dziedziny psychiatrii w trakcie  realizowanego obecnie stażu specjalizacyjnego w Klinice Psychiatrii UM w Białymstoku.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • choroba Alzheimera i inne otępienia
 • depresja
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • lęk społeczny
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • niepełnosprawność intelektualna
 • problemy alkoholowe
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie
 • psychogeriatria
 • samookaleczenia
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stany lękowe
 • stres
 • uzależnienia behawioralne – nałogi (hazard, Internet, gry, zakupy, telefon komórkowy itd..)
 • uzależnienia od alkoholu
 • uzależnienia od innych substancji (jakich?)
 • uzależnienia od leków
 • uzależnienia od narkotyków
 • wsparcie okołourazowe
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół Aspergera
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)
 • diagnostyka/testy psychologiczne
-->

Piotr Sznurkowski
Psychiatra w trakcie specjalizacji
Umów się na wizytę Zobacz profil

Piotr Sznurkowski

Psychiatra w trakcie specjalizacji

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Angielskim

 

 

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Allenort Białystok
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie
Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • choroba Alzheimera i inne otępienia
 • depresja
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • niepełnosprawność intelektualna
 • problemy alkoholowe
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stany lękowe
 • stres
 • uzależnienia behawioralne – nałogi (hazard, Internet, gry, zakupy, telefon komórkowy itd..)
 • uzależnienia od alkoholu
 • uzależnienia od innych substancji (jakich?)
 • uzależnienia od leków
 • uzależnienia od narkotyków
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)
-->
Dr n. med.
Magdalena Chojnacka
Psychiatra
Umów się na wizytę Zobacz profil
Dr n. med.
Magdalena Chojnacka

Psychiatra

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Mazowiecki Szpital i Centrum Diagnostyczne Allenort
Centrum Terapii Myśliborska
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie
Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
-->

Joanna Boużyk-Szutkiewicz
Psychiatra
Umów się na wizytę Zobacz profil

Joanna Boużyk-Szutkiewicz

Psychiatra

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Allenort Białystok
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest absolwentką Akademii Medycznej w Białystoku. Moje doświadczenie zawodowe zdobywała od 2007r., odbywając liczne staże specjalizacyjne w Oddziałach Ogólnopsychiatrycznych, Oddziale Leczenia Nerwic, Oddziale Uzależnień, Oddziale Dzieci i Młodzieży Specjalistycznego Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy oraz Klinice Psychiatrii UM w Białymstoku.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • anoreksja, bulimia
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • choroba Alzheimera i inne otępienia
 • depresja
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • lęk społeczny
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • niepełnosprawność intelektualna
 • problemy alkoholowe
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie
 • psychogeriatria
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stany lękowe
 • stres
 • uzależnienia behawioralne – nałogi (hazard, Internet, gry, zakupy, telefon komórkowy itd..)
 • uzależnienia od alkoholu
 • uzależnienia od innych substancji (jakich?)
 • uzależnienia od leków
 • uzależnienia od narkotyków
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)
-->
Prof. dr hab. n. med.
Agata Szulc
Psychiatra
Umów się na wizytę Zobacz profil
Prof. dr hab. n. med.
Agata Szulc

Psychiatra

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Myśliborska
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Od początku pracy zawodowej jest związana z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, a od 2013 roku z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Obecnie jest Kierownikiem Kliniki Psychiatrycznej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM.

Jest autorką licznych publikacji naukowych. Główny kierunek jej badań to neuroobrazowanie w psychiatrii, przede wszystkim w schizofrenii, a ostatnio w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że zastosowanie nowoczesnych metod neuroobrazownia może mieć w przyszłości realne praktyczne znaczenie w diagnostyce, prognozowaniu wyników leczenia przeciwpsychotycznymi), a także w rozpoznawaniu osób podatnych na zachorowanie na psychozę.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • schizofrenia
 • choroba afektywna dwubiegunowa
 • depresja (zastosowanie rTMS)
 • zaburzenia lękowe
 • leczenie problemów psychicznych u kobiet planujących ciążę i w ciąży
-->

Agata Todzia
Psychiatra w trakcie specjalizacji
Specjalista przyjmuje wyłącznie na oddziale szpitalnym Umów się na wizytę Zobacz profil

Agata Todzia

Psychiatra w trakcie specjalizacji

Konsultuje w języku:
Polskim
Angielskim

Przyjmuje w:

Mazowiecki Szpital i Centrum Diagnostyczne Allenort
Specjalista przyjmuje wyłącznie na oddziale szpitalnym Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Lekarz specjalizujący się w psychiatrii dorosłych, obecnie pracuje w Oddziale I Szpitala Nowowiejskiego. Brała udział w rocznej wymianie naukowej na uniwersytecie Paris Sud w Paryżu. Odbyła staże z psychiatrii konsultacyjnej i neuropsychiatrii w Cleveland Clinic Ohio w Stanach Zjednoczonych.
Ukończyła dwuletnie studia podyplomowe z seksuologii klinicznej SWPS.
Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • choroba Alzheimera i inne otępienia
 • depresja
 • lęk społeczny
 • mobbing
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • problemy małżeńskie/problemy par
 • problemy rodzinne
 • problemy seksualne
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie
 • psychogeriatria
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stany lękowe
 • stres
 • uzależnienia od leków
 • wsparcie okołorozwodowe
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)

 

-->

Alicja Multarzyńska
Psychiatra
Umów się na wizytę Zobacz profil

Alicja Multarzyńska

Psychiatra

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Rosyjskim

Ukraińskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Psychomedica
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Lwowie(1978 r.), specjalistą psychiatrii. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w kraju i zagranicą. Od 2003 r. pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Jest też biegłą z listy Sądu Okręgowego w Warszawie z zakresu psychiatrii.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • depresja
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • interwencja kryzysowa
 • lęk społeczny
 • mobbing
 • molestowanie
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • psychoedukacja rodziców
 • psychogeriatria
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stany lękowe
 • stres
 • wsparcie okołorozwodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)
-->

Anita Szafrańska
Psychiatra
Umów się na wizytę Zobacz profil

Anita Szafrańska

Psychiatra

Konsultuje w języku:
Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii ProPsyche
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Ukończyła Akademią Medyczną w Warszawie w 1990r. Od 1992r. pracowała II Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w oddziale ogólnopsychiatrycznym, Oddziale Psychogeriatrii, następnie kierowała Oddziałem Dziennym Leczenia Zaburzeń Afektywnych. Od 2005r. prowadzi praktykę prywatną. Dyplom specjalisty psychiatry uzyskała w 2001r. W latach 1999-2001 odbyła szkolenie w psychoterapii atestowane przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W swojej pracy korzysta z nabytych w trakcie szkolenia umiejętności i wiedzy, ale nie prowadzi psychoterapii. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem farmakologicznym zaburzeń i chorób psychicznych.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • anoreksja, bulimia
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • choroba Alzheimera i inne otępienia
 • depresja
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • interwencja kryzysowa
 • lęk społeczny
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • psychogeriatria
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stany lękowe
 • stres
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)

 

-->

Anna Pławecka
Psychiatra
Umów się na wizytę Zobacz profil

Anna Pławecka

Psychiatra

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Psychomedica
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. Tytuł specjalisty psychiatry uzyskała w 2017 r. Doświadczenie zawodowe zdobywała specjalizując się w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie i Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie.

Pracowała w psychiatrycznych oddziałach całodobowych, oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych oraz oddziałach leczenia uzależnień. Doświadczenie pogłębiała dyżurując w szpitalach, gdzie zajmowała się konsultacjami w trybie nagłym w izbie przyjęć i oddziałach.
Obecnie zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów w ramach ambulatorium, Poradni Leczenia Uzależnień, w trybie nagłym w trakcie dyżurów oraz konsultując psychiatrycznie w Centralnym Szpitalu Klinicznym UCK WUM przy ul. Banacha.
W swojej pracy bierze pod uwagę nie tylko leczenie farmakologiczne, ale również psychoterapeutyczne, starając się jak najlepiej dostosować terapię do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne
 • uzależnienie od alkoholu
 • zaburzenia depresyjne i lękowe
 • zaburzenia nerwicowe
 • zaburzenia psychiczne u osób w wieku podeszłym/psychogeriatria
 • zaburzenia związane ze stresem
-->

Beata Józefacka
Psychiatra
Umów się na wizytę Zobacz profil

Beata Józefacka

Psychiatra

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Psychomedica
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny).

Od 2003 r. związana zawodowo ze Szpitalem Nowowiejskim. Od 2010 r. pełni obowiązki ordynatora Oddziału XX Dziennego przy ul. Dolnej.

Wieloletnie doświadczenie w pracy ambulatoryjnej zdobywała współpracując z kilkoma poradniami zdrowia psychicznego w Warszawie oraz w Piasecznie. Jej priorytetem jest nawiązanie z pacjentem jak najlepszego kontaktu i zastosowanie najwłaściwszych dla niego metod diagnostyki i leczenia.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • bezsenność
 • depresja
 • fobie (m. in. agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • lęk społeczny
 • napady paniki/lęk paniczny/lęk napadowy
 • nerwica natręctw/zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stany lękowe
 • stres
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia związane ze stresem
-->

Benita Włodarczyk
Psychiatra
Umów się na wizytę Zobacz profil

Benita Włodarczyk

Psychiatra

Konsultuje w języku:
Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii ProPsyche
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jestem absolwentką studiów na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2009r. otrzymałam tytuł specjalisty psychiatry. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m. in. na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym III Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie przy ul. Sobieskiego 9. Przez wiele lat byłam lekarzem w Wojewódzkim Szpitalu Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica”. Od 2004r przyjmuję pcjentów ambulatoryjnie. W 2015 r ukończyłam studia podyplomowe z seksuologii.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • ADD
 • ADHD
 • autyzm
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • choroba Alzheimera i inne otępienia
 • depresja
 • fobia szkolna
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • interwencja kryzysowa
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny
 • mobbing
 • molestowanie
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • niepełnosprawność intelektualna
 • ortoreksja
 • problemy alkoholowe
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie
 • psychogeriatria
 • samookaleczenia
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stany lękowe
 • stres
 • tiki i zespół Tourette’a
 • trudności w nauce
 • uzależnienia od alkoholu
 • wsparcie okołorozwodowe
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół Aspergera
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)
 • zaświadczenia do ośrodków adopcyjnych
 • zaświadczenia do uzyskania pozwolenia na broń

 

-->

Bogdan Stefanowski
Psychiatra
Umów się na wizytę Zobacz profil

Bogdan Stefanowski

Psychiatra

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Psychomedica
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ordynator oddziału F1 I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał na Oddziale Chorób Afektywnych II Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie gdzie ukończył specjalizację z psychiatrii. Odbył liczne kursy i szkolenia z dziedziny psychiatrii oraz psychofarmakologii.

Szczególnie interesuje się najnowszymi metodami farmakoterapii stosowanymi w psychiatrii oraz leczeniem depresji lekoopornej.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne
 • uzależnienie od alkoholu
 • uzależnienie od leków uspokajających i nasennych
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe (CHAD)
 • zaburzenia depresyjne (nastroju)
 • zaburzeniach lękowe (nerwice)
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia i inne)
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia pamięci
-->

Daniel Zalewski
Psychiatra w trakcie specjalizacji
Umów się na wizytę Zobacz profil

Daniel Zalewski

Psychiatra w trakcie specjalizacji

 

Konsyltuje w języku:

Polskim

Angielskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Allenort Białystok
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

W 2014r. ukończył studia medyczne w Bydgoszczy- Collegium Medicum w Bydgoszczy- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ukończonym stażu rozpoczął specjalizację w Klinice Psychiatrii UM w Białymstoku.

Jest uczestnikiem Szkoły Doktorskiej UMB.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • choroba Alzheimera i inne otępienia
 • depresja
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • niepełnosprawność intelektualna
 • problemy alkoholowe
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stany lękowe
 • stres
 • uzależnienia behawioralne – nałogi (hazard, Internet, gry, zakupy, telefon komórkowy itd..)
 • uzależnienia od alkoholu
 • uzależnienia od innych substancji (jakich?)
 • uzależnienia od leków
 • uzależnienia od narkotyków
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)
-->
Dr n. med.
Dariusz Wasilewski
Psychiatra
Umów się na wizytę Zobacz profil
Dr n. med.
Dariusz Wasilewski

Psychiatra

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Psychomedica
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Specjalista psychiatra. Dyrektor medyczny w latach 2002-2017 Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii “Psychomedica” w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami. Przewodniczący Komisji ds. Kultury i Sztuki PTP.

Dwukrotny zdobywca nagrody Rektora WUM za osiągnięcia naukowe. Współorganizator ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Depresja jest chorobą. Lecz depresję” w latach 2001-2002 oraz od 2003 r. Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją. Konsultant Stowarzyszenia „Aktywnie Przeciwko Depresji”.

Autor cyklicznego programu telewizyjnego „Psychiatria bez lęku” w latach 2000-2004. Konsultant seriali: „Na dobre i na złe”, „Barwy szczęścia”, „W rytmie serca”, filmów dokumentalnych: „Dosiadając demona”,  „Walka z szatanem” w reżyserii Konrada Szołajskiego oraz filmu fabularnego „ENEN” w reżyserii Feliksa Falka.

Organizator kursów specjalistycznych dla lekarzy. Autor kilkudziesięciu publikacji w prasie krajowej i zagranicznej. W 2013 r. otrzymał od Polskiego Towarzystwa Lekarskiego order „Zasłużonemu”, a w 2019 order „BENE MERITUS”. Laureat „Złotej Synapsy”.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • bezsenność
 • ból psychogenny
 • fibromialgia
 • uzależnienie od alkoholu
 • uzależnienie od leków uspokajających i nasennych
 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia odżywiania się
-->
Dr n. med.
Dorota Wołyńczyk-Gmaj
Psychiatra
Umów się na wizytę Zobacz profil
Dr n. med.
Dorota Wołyńczyk-Gmaj

Psychiatra

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Angielskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Psychomedica
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Ukończyła studia medyczne na kierunku lekarskim w Warszawie w 2012 roku. Pracę jako psychiatra rozpoczęła w Szpitalu w Tworkach, a następnie w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie pracuje do dziś w charakterze adiunkta.

W 2008 uzyskała tytuł specjalisty psychiatry, a w 2010 obroniła pracę doktorską poświęconą neurofizjologii bezsenności.

Od kilkunastu lat związana z Poradnią Leczenia Zaburzeń Snu, posiada duże doświadczenie w diagnostyce i leczeniu bezsenności, zespołu niespokojnych nóg, koszmarów nocnych, parasomnii (somnambulizmu, RBD), a także nadmiernej senności (hipersomnii: narkolepsji i hipersomnii nieorganicznej).  W 2007 roku uzyskała tytuł specjalisty medycyny snu, a w 2005 roku certyfikat ukończenia kursu EEG.

Autorka licznych publikacji naukowych, ostatnio szczególnie zainteresowana zaburzeniami snu u kobiet w ciąży, współpracuje w tym temacie z II Kliniką Położnictwa i Ginekologii przy ul. Karowej.

Specjalista zajmuje się
 • młodzieżą 16-18 lat
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • choroba Alzheimera i inne otępienia
 • depresja
 • fobia szkolna
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • lęk społeczny
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stany lękowe
 • stres
 • uzależnienia od leków
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół stresu pourazowego (PTSD
-->

Ewa Kowalczyk-Kozicka
Psychiatra
Umów się na wizytę Zobacz profil

Ewa Kowalczyk-Kozicka

Psychiatra

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Psychomedica
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny). W 1997 r. uzyskała tytuł psychiatry, a w 2003 r. tytuł specjalisty psychiatry. Ukończyła czteroletnie szkolenie prowadzące do uzyskania certyfikatu analityka grupowego w Ośrodku Analizy Grupowej „Rasztów”.

Od ponad 20 lat zajmuje się leczeniem osób dorosłych. Pracowała w szpitalu w Morawicy i w Szpitalu w Pruszkowie, w tym 7 lat w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. . Pracowała tez w Poradni Leczenia Uzależnień w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała też w Poradni Zdrowia Psychicznego w Warszawie i Żyrardowie oraz w Domu Opieki Społecznej w Pruszkowie oraz Ośrodku Pomocy Społecznej (między innymi w programie aktywizacji osób bezrobotnych z zaburzeniami psychicznymi).

Od ponad 10 lat przyjmuje pacjentów w prywatnych placówkach.

Swoją wiedzę nieustannie poszerza uczestnicząc w sympozjach naukowych.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • zaburzenia adaptacyjne
 • zaburzenia depresyjne i lękowe
 • uzależnienie od alkoholu
 • współuzależnienie
 • zaburzenia nerwicowe
 • zaburzenia odżywiania się
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego/psychogeriatria
 • zaburzenia psychotyczne
-->

Filip Marcinowski
Psychiatra
Umów się na wizytę Zobacz profil

Filip Marcinowski

Psychiatra

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Psychomedica
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Pracował w poradniach zdrowia psychicznego, poradni leczenia uzależnień, na dyżurach w oddziałach psychiatrycznych i obecnie jako kierownik izby przyjęć szpitala psychiatrycznego. Jest doktorantem na I Wydziale Lekarskim Warszawskiej Akademii Medycznej. Jest także autorem kilkunastu artykułów naukowych.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • bezsenność
 • choroba Alzheimera i inne otępienia
 • DDA, DDD
 • depresja
 • fobie (m. in. agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • lęk społeczny
 • napady paniki/lęk napadowy
 • nerwica natręctw/zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • niepełnosprawność intelektualna
 • problemy alkoholowe
 • psychogeriatria
 • samookaleczenia
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stany lękowe
 • stres
 • uzależnienia/nałogi behawioralne (hazard, Internet, gry, zakupy, telefon komórkowy)
 • uzależnienie od alkoholu
 • uzależnienie od leków
 • współuzależnienie
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
-->
Dr n. med.
Helena Baran-Furga
Psychiatra
Umów się na wizytę Zobacz profil
Dr n. med.
Helena Baran-Furga

Psychiatra

Konsultuje w języku:
Polskim
Francuskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii ProPsyche
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Praca w oddziałach psychiatrycznych i detoksykacyjnych Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Aktualnie w programie leczenia substytucyjnego leczenia osób uzależnionych od opioidów. Praca dydaktyczna – wykłady i szkolenia dla osób specjalizujących się w zakresie uzależnień. Publikacje w zakresie uzależnień.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • anoreksja, bulimia
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • depresja
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • lęk społeczny
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • problemy alkoholowe
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stany lękowe
 • uzależnienia od alkoholu
 • uzależnienia od innych substancji (jakich?)
 • uzależnienia od leków
 • uzależnienia od narkotyków
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia mowy
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)
-->

Irmina Sadowska
Psychiatra
Umów się na wizytę Zobacz profil

Irmina Sadowska

Psychiatra

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Mazowiecki Szpital i Centrum Diagnostyczne Allenort
Centrum Terapii Myśliborska
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

W 2001 roku ukończyła Akademię Medyczną w Białymstoku. W 2010 r. uzyskała stopień specjalisty psychiatry.

Swoje życie zawodowe i specjalizację związała z IV Kliniką Instytutu Psychiatrii i Neurologii i Szpitalem Bielańskim.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • depresja
 • bezsenność
 • fobie
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stres i zaburzenia z nim związane
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnych
 • zaburzenia lękowe
 • uzależnienie od alkoholu
 • choroba Alzhimera
 • nadużywanie leków nasennych
-->
Język konsultacji
Wybierz
polski
niemiecki
angielski
francuski
rosyjski
ukraiński
Placówka
Specjalista

Luiza Dziubińska
Psychiatra dzieci i młodzieży
Umów się na wizytę Zobacz profil

Luiza Dziubińska

Psychiatra dzieci i młodzieży

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Ukończyła Akademię Medyczną w Lublinie w 2005 roku. W latach 2007-2013 odbyła szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. W latach 2007-2011 brała udział w szkoleniu Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Oxford Cognitive Therapy Centre uzyskując certyfikat terapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 0-14 lata
 • młodzieżą 14-18 lat
Obszary specjalizacji
 • zaburzenia neurorozwojowe z kręgu całościowych zaburzeń (autyzm, zespół Aspergera)
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzenia koncentracji uwagi (ADHD, ADD)
 • zaburzenia emocjonalne i lękowe
 • zaburzenia nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa)
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnymi
 • zaburzenia psychotyczne (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe)
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • współwystępowanie schorzeń somatycznych i zaburzeń psychicznych
 • zaburzenia tikowymi, zespołem Tourette’a
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia zachowania u osób z upośledzeniem umysłowym
 • mutyzm wybiórczym
 • zespół stresu pourazowego i zaburzenia adaptacyjnymi
-->

Mirosława Klimiuk
Psychiatra dzieci i młodzieży
Umów się na wizytę Zobacz profil

Mirosława Klimiuk

Psychiatra dzieci i młodzieży

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Ukończyła Akademię Medyczną w Białymstoku w 2004 roku. W latach 2006-2011 odbywała szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, pracując jako lekarz rezydent w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Uczestniczyła w rocznym szkoleniu z zakresu terapii systemowej w IPiN oraz w licznych kursach z zakresu terapii behawioralno – poznawczej w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Od 2011 roku przyjmuje dzieci i młodzież w warszawskich poradniach zdrowia psychicznego oraz opiekuje się podopiecznymi ośrodka wychowawczego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. W latach 2012-2013 współpracowała z fundacją dla dzieci z autyzmem, gdzie zdobywała doświadczenie w diagnozie i pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. W latach 2012-2018 pracowała w poradni zdrowia psychicznego dla osób dorosłych oraz konsultowała pacjentów dorosłych z oddziałów somatycznych w szpitalu rejonowym w Mińsku Mazowieckim. Doświadczenie zawodowe zdobywa uczestnicząc stale w licznych szkoleniach i konferencjach w kraju i za granicą.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 0-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
Obszary specjalizacji
 • zaburzenia neurorozwojowe z kręgu całościowych zaburzeń (autyzm, zespół Aspergera)
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzenia koncentracji uwagi (ADHD, ADD)
 • zaburzenia emocjonalne i lękowe
 • zaburzenia nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa)
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)
 • zaburzenia psychotyczne (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe)
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • współwystępowanie schorzeń somatycznych i zaburzeń psychicznych
 • zaburzenia tikowe
 • zaburzenia zachowania i osobowości
 • zaburzenia zachowania u osób z upośledzeniem umysłowym
-->

Izabela Nowosad
Psychiatra dzieci, młodzieży i dorosłych
Umów się na wizytę Zobacz profil

Izabela Nowosad

Psychiatra dzieci, młodzieży i dorosłych

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Psychomedica
Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Specjalizację z psychiatrii dorosłych odbywała w I Klinice Psychiatrycznej WUM. Szkolenie Specjalizacyjne w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży odbyła w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Doświadczenie zdobywała pracując na oddziałach ogólnopsychiatrycznych Szpitala Nowowiejskiego, placówkach leczenia uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz Poradni Leczenia Zaburzeń Snu. Prowadziła konsultacje w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Obecnie pracuje w ambulatoryjnej opiece psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

 

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi i młodzieżą (Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin)
 • dorosłymi (Centrum Terapii Psychomedica)
Obszary specjalizacji
 • ADD
 • ADHD
 • anoreksja, bulimia
 • autyzm
 • bezsenność
 • DDA, DDD
 • depresja
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia
 • fobia szkolna
 • fobie (m. in. agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • interwencja kryzysowa
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny/fobia społeczna
 • mobbing
 • molestowanie
 • mutyzm wybiórczy
 • napady paniki
 • nerwica natręctw/zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • niepełnosprawność intelektualna
 • onanizm dziecięcy
 • ortoreksja
 • problemy adaptacyjne związane z adopcją
 • problemy alkoholowe
 • problemy małżeńskie/problemy par
 • problemy rodzinne
 • problemy seksualne
 • przemoc
 • psychoedukacja rodziców
 • samookaleczenia
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stany lękowe
 • stres
 • tiki i zespół Tourette’a
 • trudności w nauce
 • uzależnienia/nałogi behawioralne (hazard, Internet, gry, zakupy, telefon komórkowy)
 • uzależnienie od alkoholu
 • współuzależnienie
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia mowy
 • zaburzenia odżywiania się
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół Aspergera
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)
-->
Język konsultacji
Wybierz
polski
niemiecki
angielski
francuski
rosyjski
ukraiński
Placówka
Specjalista

Klaudia Kadłubowska
Psycholog, Psychoterapeuta
dorosłych
Umów się na wizytę Zobacz profil

Klaudia Kadłubowska

Klaudia Kadłubowska

 

Psycholog

Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Psychomedica
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada certyfikat (nr 101) Specjalisty w Zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła czteroletnie szkolenie w zakresie Analizy Grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”.

Pracę terapeutyczną zaczęła już na ostatnim roku studiów, zdobywając doświadczenie na Oddziale Nerwic w Szpitalu MSWiA w Otwocku.

W zawodzie pracuje ponad 19 lat. W latach 2007 – 2011 kierowała zespołem Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy. Jest współautorką Programu Zajęć Terapeutyczno – Edukacyjnych dla Mężczyzn Stosujących Przemoc oraz cyklu edukacyjnego dla terapeutów z zakresu pierwszego kontaktu ze sprawcami przemocy domowej. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, pomagając ich klientom w odbudowywaniu życia oraz ułatwiając zrozumienie mechanizmów kierujących ich dotychczasowymi wyborami. Od 2008 r. związana jest z Centrum Terapii Psychomedica (wcześniej Centrum Psychoprofilaktyki Psychomedica). Prowadzi terapię indywidualną w podejściu psychodynamicznym oraz terapię par.  Uwzględniając potrzeby każdego pacjenta stosuje też inne metody i używa wszelkich umiejętności nabytych w trakcie zdobywania doświadczenia zawodowego i szkoleń.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
 • terapią indywidualną i par
 • terapią osób po wydarzeniach  traumatycznych związanych z doświadczeniem przemocy
 • terapią osób mających trudności z kontrolowaniem agresji
 • interwencją kryzysową – traumatyczne sytuacje życiowe, rodzinne, sytuacje kryzysowe (stres) w pracy
Obszary specjalizacji
 • DDA, DDD
 • depresja
 • interwencja kryzysowa
 • lęk społeczny/fobia społeczna
 • mobbing
 • problemy małżeńskie/problemy par
 • problemy rodzinne
 • przemoc
 • samookaleczenia
 • stany lękowe
 • stres
 • wsparcie okołorozwodowe
 • współuzależnienie
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
-->
Dr n. med.
Katarzyna Polanowska
Psycholog, Neuropsycholog
Umów się na wizytę Zobacz profil
Dr n. med.
Katarzyna Polanowska

Psycholog kliniczny

Neuropsycholog kliniczny

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Psychomedica
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest specjalistą psychologiem klinicznym, z podspecjalizacją w zakresie neuropsychologii klinicznej. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada tytuł doktora nauk medycznych. W zawodzie pracuje ponad 20 lat. Jest adiunktem w Pracowni Neuropsychologii Klinicznej II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz konsultantem- neuropsychologiem w Klinice Neurologii i Epileptologii Szpitala im. Witolda Orłowskiego w Warszawie. Zajmuje się diagnostyką zaburzeń poznawczo-behawioralnych powstałych w przebiegu różnych schorzeń mózgowych oraz diagnostyką różnicową zaburzeń psychogennych o obrazie chorób neurologicznych. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie terapii neuropsychologicznej różnych zespołów zaburzeń poznawczych . Działalność kliniczną łączy z pracą naukową. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych, a także wykładowcą na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i na kursach szkoleniowych do specjalizacji psychologicznych i lekarskich. Jest też współtwórcą komputerowego programu do terapii zaburzeń językowych o typie afazji – „Afa-System”, który jest powszechnie stosowany w placówkach neurorehabilitacyjnych w całej Polsce.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
 • diagnostyką (testy psychologiczne do oceny uwagi, pamięci, zdolności wzrokowo-konstrukcyjnych, myślenia, inteligencji, cech osobowości)
Obszary specjalizacji
 • choroba Alzheimera i inne otępienia
 • niepełnosprawność intelektualna – diagnostyka
 • psychogeriatria – ocena funkcji poznawczych
 • rehabilitacja neuropsychologiczna
 • zaburzenia osobowości – diagnostyka
 • zaburzenia pamięci
-->

Julia Maria Wierusz-Kowalska
Psychoterapeuta dzieci, młodzieży
i dorosłych
Umów się na wizytę Zobacz profil

Julia Maria Wierusz-Kowalska

Psycholog dzieci, młodzieży i dorosłych

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Psychomedica
Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Magister Filozofii i Etyki. Obecnie jest w 4-letniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Absolwentka Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych przy Laboratorium Psychoedukacji i SWPS w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Terapii i Treningu Grupowego w zakresie Twórczości i Arteterapii w Instytucie Profilaktyki i Resocjalizacji IPSIR UW w Warszawie. Ukończyła też roczny Kurs Pomocy Psychologicznej pod Superwizją w Ośrodku INTRA w Warszawie. Swoje doświadczenie terapeutyczne zdobywała w ośrodkach socjoterapeutycznych oraz podczas rocznego stażu klinicznego w I Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii IPIN w Warszawie oraz w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Jozefowie.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 0-14 lat (Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin)
 • młodzieżą 14-18 lat (Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin)
 • dorosłymi (Centrum Terapii Psychomedica)
 • pomocą osobom z doświadczeniem żałoby i straty, poczuciem braku sensu życia i motywacji do działania, obniżonym poczuciem własnej wartości
 • z doświadczeniem chronicznej choroby i cierpienia, zaburzeniami w relacjach międzyludzkich, w kryzysie życiowym
 • z poczuciem zablokowania potencjału twórczego, poczuciem samotności i wykluczenia społecznego
Obszary specjalizacji
 • depresja
 • fobia szkolna
 • interwencja kryzysowa
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny
 • problemy rodzinne
 • psychoedukacja rodziców
 • psychogeriatria
 • samookaleczenia
 • stany lękowe
 • stres
 • trudności w nauce
 • wsparcie okołorozwodowe
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
-->

Sylwia Baranowska
Psycholog, Psychoterapeuta
Umów się na wizytę Zobacz profil

Sylwia Baranowska

Psycholog

Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Psychomedica
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła czteroletnie szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” – analityk grupowy i indywidualny, szkolenie certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Przez wiele lat była związana z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi, zarówno w sektorze prywatnym jak i państwowym. Obecnie pracuje jako terapeuta indywidualny i grupowy w nurcie analitycznym. Doświadczenie terapeutyczne zdobywała w Dziennym Oddziale Zaburzeń Nerwicowych Centrum Psychoterapii przy ul. Dolnej w Warszawie, w Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, a także w Ośrodku Psychoterapii „Rasztów”.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
 • pomocą osobom mającym trudności w relacjach osobistych i zawodowych
 • wsparciem dla osób po przebytych urazach emocjonalnych
 • wspieraniem w trudnych sytuacjach życiowych, przy podejmowaniu ważnych decyzji osobistych oraz w codziennych trudnościach w radzeniu sobie ze stresem
 • pracą z osobami, które chcą wspomagać swój rozwój osobisty, pragnącymi lepiej poznać siebie oraz poprawić jakość swojego życia

 

Obszary specjalizacji
 • depresja
 • interwencja kryzysowa
 • lęk społęczny/fobia społeczna
 • mobbing
 • molestowanie
 • problemy małżeńskie/problemy par
 • problemy rodzinne
 • stany lękowe
 • stres
 • wsparcie okołorozwodowe
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia związane ze stresem
-->

Jacek Chmielewski
Psycholog, Psychoterapeuta
Umów się na wizytę Zobacz profil

Jacek Chmielewski

Psycholog

Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Angielskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Allenort Białystok
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Ukończył Wydział Psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, szkolenie I stopnia w Polskim Instytucie Psychodramy, Studium Nauczycielskie MBSR w Polskim Instytucie Mindfulness w Warszawie, Studium Terapii Uzależnień Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż oraz Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia.

Obecnie odbywa podyplomowy 4,5 letni kurs psychoterapii pod kierownictwem prof. Andrzeja Cechnickiego w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii w Krakowie.

Od 1999 r. pracuje jako psychoterapeuta uzależnień, m.in. w SP ZOZ w Choroszczy, IPiN w Warszawie, NZOZ MD CARE Dworaki Staśki, NZOZ Optima w Białymstoku. Prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie psychoterapii, psychoterapii uzależnień i współuzależnień, treningów MBSR, MBCT, ACT, psychodramy, łagodzenia nawrotów uzależnień metodą MBRP. Prowadzi zajęcia dla uczestników szkolenia certyfikacyjnego nauczycieli MBSR w Polskim Instytucie Mindfulness w Warszawie oraz badania naukowe na UMB w Białymstoku.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
 • grupami terapeutycznymi
Obszary specjalizacji
 • problemy alkoholowe
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie
 • stany lękowe
 • stres
 • uzależnienia behawioralne – nałogi (hazard, Internet, gry, zakupy, telefon komórkowy itd..)
 • uzależnienia od alkoholu
 • uzależnienia od innych substancji (jakich?)
 • uzależnienia od leków
 • uzależnienia od narkotyków
 • wsparcie okołorozwodowe
-->

Magdalena Gąssowska-Szmidt
Psycholog, Psychoterapeuta
Umów się na wizytę Zobacz profil

Magdalena Gąssowska-Szmidt

Psycholog

Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Psychomedica
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2007 r. uzyskała certyfikat psychoterapeuty nr 113 wydany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, a w 2019 certyfikat superwizora (certyfikat PTTPB nr 52).

Od wielu lat pracuje w praktyce prywatnej prowadząc psychoterapię krótko- i długoterminową osób dorosłych. Główne obszary jej zainteresowań to zaburzenia odżywiania i zaburzenia lękowe.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • fobie (m. in. agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • lęk napadowy/napady paniki/lęk paniczny
 • nerwica natręctw/zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • stany lękowe
 • stres
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)
 • zaburzenia odżywiania się
-->

Paweł Kociołek
Psycholog Psychoterapeuta
Umów się na wizytę Zobacz profil

Paweł Kociołek

Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii ProPsyche
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Ukończył Wydział Filologii Francuskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował również na Wydziale Lettres Modernes Uniwersytetu Sorbonne w Paryżu. Posiada Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Od 2009 roku pracuje w Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Pracował także w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, gdzie prowadził terapie indywidualne i grupowe dla osób uzależnionych i ich rodzin. Ponadto prowadził obozy terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Strzyżenie (oddział IPiN).

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • diagnoza oraz terapia uzależnień i współuzależnień
 • uzależnienia od alkoholu
 • uzależnienia od innych substancji psychoaktywnych
 • uzależnienia mieszanymi
 • pomoc dla rodzin osób nadużywających lub uzależnionych od alkoholu
 • terapia indywidualna DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików)
 • terapia indywidualna osób stosujących przemoc
 • bezsenność
 • depresja
 • problemy rodzinne
 • fobie
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • stres i zaburzenia z nim związane
 • natręctwa
 • problemy małżeńskie
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • mobbing
-->
Dr n. hum.
Małgorzata Chądzyńska
Psycholog
Umów się na wizytę Zobacz profil
Dr n. hum.
Małgorzata Chądzyńska

Psycholog kliniczny
Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:
Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii ProPsyche
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Dyplom psychologa i dr n. hum. uzyskała na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada specjalizację drugiego stopnia z zakresu psychologii klinicznej człowieka dorosłego oraz certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła 5-letni kurs psychoterapii prowadzony przez Zakład Terapii Rodzin Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od kilkunastu lat pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, gdzie prowadziła terapię indywidualną i rodzinną, grupowe treningi umiejętności społecznych i zajęcia psychoedukacyjne, grupy edukacyjne oraz wsparcia dla rodzin osób po kryzysie psychotycznym, a jednocześnie zajmowała się działalnością szkoleniową. Drugim obszarem jej pracy jest działalność naukowa, ostatnio jak adiunkt w Klinice Rehabilitacji Psychiatrycznej. W kręgu jej zainteresowań znajdują się semantyczna analiza narracji, narracje rodzinne, opowieści osób chorych na schizofrenię oraz czynniki leczące w zaburzeniach psychicznych i chorobach somatycznych. Obecnie pracuje również w Poradni IPiN, gdzie prowadzi terapię indywidualną.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • anoreksja, bulimia
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • depresja
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • interwencja kryzysowa
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny
 • mobbing
 • molestowanie
 • napady paniki
 • ortoreksja
 • problemy adaptacyjne związane z adopcją
 • problemy małżeńskie/problemy par
 • problemy rodzinne
 • problemy seksualne
 • samookaleczenia
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stany lękowe
 • stres
 • trudności w nauce
 • wsparcie okołorozwodowe
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)
-->

Krystyna Wielogórska
Psycholog, Psychoterapeuta
Umów się na wizytę Zobacz profil

Krystyna Wielogórska

Psycholog
Psychoterapeuta

Konsultuje w języku:
Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii ProPsyche
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest psychologiem, psychoterapeutą i akredytowaną konsultantką metodologii Insights Discovery.

Ukończyła psychologię społeczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz zarządzanie i marketing w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych. Następnie ukończyła Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt oraz 4 letnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Przez wiele lat była związana z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych korporacjach. W działach HR zajmowała się rekrutacją i rozwojem pracowników, wdrażała i współtworzyła programy rozwojowe, będące wsparciem w kształtowaniu ścieżek karier. Organizowała i przeprowadzała sesje rozwojowe korzystając z metodologii Insights Discovery.

Realizując projekty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi współpracowała z różnorodnymi organizacjami, firmami m. in Bayer, GlaxoSmithKline, Promedica24 oraz z fundacjami wspierającymi osoby niepełnosprawne oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju. Wspierała osoby zarządzające ludźmi i poszukujące dla siebie nowych wyzwań zawodowych. Doświadczenie psychoterapeutyczne uzupełniała w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego oraz w Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Udzielała pomocy psychologicznej klientom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie oraz odbywała staż w Towarzystwie Pomocy Młodzieży, prowadząc psychoterapię indywidualną.

Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, treningach i warsztatach rozwojowych. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Wspiera w rozwoju, w poszukiwaniu siebie, w trakcie kryzysów życiowych, trudności i codziennych zawirowań, dylematów zawodowych. Jest jej bliski obszar pracy w korporacji, wie jak wiele się tam dzieje i dlaczego może być trudno.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • depresja
 • interwencja kryzysowa
 • lęk społeczny
 • mobbing
 • stres
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • wsparcie rozwoju, doradztwo zawodowe, trudności zawodowe
-->

Marta Lewandowska
Psycholog dzieci i młodzieży
Umów się na wizytę Zobacz profil

Marta Lewandowska

Psycholog dzieci i młodzieży

Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ukończyła szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży CBT. Odbyła wiele szkoleń z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej w tym ukierunkowanych dla osób z autyzmem oraz Zespołem Aspergera, szkolenia dotyczące wykorzystania ADOS 2 w diagnostyce klinicznej, uprawnienia do stosowania Skali Stanford-Binet 5 w praktyce diagnostycznej czy wykonywania diagnozy dysleksji. Jest terapeutą w ramach WWR. Posiada uprawnienia pedagogiczne do pracy z dziećmi i dorosłymi. Stale podwyższa kwalifikacje zawodowe, aby móc zapewnić kompleksową opiekę pacjentom.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 4-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
Obszary specjalizacji
 • kompleksowa diagnostyką psychologiczną: badanie intelektu, badania osobowościowe, ocena kompetencji społecznych i poziomu funkcji poznawczych, badanie w kierunku zaburzeń emocjonalnych, lękowych, depresyjnych i innych
 • kompleksowa diagnostyka zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • diagnoza ADHD, ODD u dzieci i młodzieży oraz wsparcie ich rodziców
 • diagnoza i terapią tików
 • diagnoza dysleksji dzieci od 7 r.ż. i młodzieży
 • diagnoza zaburzeń depresyjnych, lękowych i mieszanych;
 • pomoc psychologiczna dzieciom z objawami zaburzeń koncentracji uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej oraz ich rodzicom
 • prowadzenie treningów umiejętności społecznych (TUS) od poziomu diady do pełnej grupy terapeutycznej;
 • psychoedukacja i poradnictwo psychologiczne dla rodziców/opiekunów dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i dzieci nadpobudliwych;
 • poradnictwo, psychoedukacja i wsparcie dla rodzeństwa dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi;
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
-->

Mirosław Dudziński
Psycholog, Psychoterapeuta
Aby umówić wizytę prosimy o kontakt telefoniczny : 226 900 300 Umów się na wizytę Zobacz profil

Mirosław Dudziński

Psycholog
Psychoterapeuta

Konsultuje w języku:
Polskim

Przyjmuje w:

Mazowiecki Szpital i Centrum Diagnostyczne Allenort
Aby umówić wizytę prosimy o kontakt telefoniczny : 226 900 300 Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jestem psychologiem, psychoterapeutą i coachem. Prowadzę konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną osób dorosłych, terapię par, coaching oraz szkolenia i warsztaty dla firm.
Ukończyłem psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz 4 letnią Szkołę Psychoterapii i TreninguGrupowego w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, akredytowaną przez EuropejskieStowarzyszenie Psychoterapii Gestalt (EAGT) oraz Europejskie Towarzystwo Psychoterapii (EAP)
Odbyłem staż w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii , w Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej Hostel w Otwocku, pracując z dorosłymi i młodzieżą z różnymi zaburzeniami psychicznymi. Współpracuję stale ze szpitalem psychiatrycznym Allenort, prowadzą zajęcia terapeutyczne dla pacjentów.

Specjalista zajmuje się
 • grupami terapeutycznymi
 • terapeutycznie pacjentami w szpitalu
Obszary specjalizacji
 • depresja
 • interwencja kryzysowa
 • lęk społeczny
 • mobbing
 • molestowanie
 • napady paniki
 • problemy małżeńskie/problemy par
 • problemy rodzinne
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie
 • psychoedukacja rodziców
 • stany lękowe
 • stres
 • wsparcie okołorozwodowe
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)
-->

Karolina Gruszczyńska
Psycholog
Umów się na wizytę Zobacz profil

Karolina Gruszczyńska

Psycholog

Konsultuje w języku:
Polskim
Angielskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii ProPsyche
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Od 2013 r. związana z Poradnią ProPsyche, gdzie przyjmuje dorosłych oraz młodzież. Ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii INTRA i pracuje w nurcie humanistycznym z elementami Gestaltu. Prowadzi również warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi w oparciu o założenia teorii Rodzicielstwa Bliskości.

Specjalista zajmuje się
 • młodzieżą 16-18 lat
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • depresja
 • fobia szkolna
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • interwencja kryzysowa
 • lęk społeczny
 • mobbing
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • problemy rodzinne
 • psychoedukacja rodziców
 • samookaleczenia
 • stany lękowe
 • stres
 • trudności w nauce
 • uzależnienia behawioralne – nałogi (hazard, Internet, gry, zakupy, telefon komórkowy itd..)
 • wsparcie okołorozwodowe
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)

 

-->

Magdalena Pascuttini
Psycholog dzieci i młodzieży
Umów się na wizytę Zobacz profil

Magdalena Pascuttini

Psycholog dzieci i młodzieży

Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Angielskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest absolwentką Wydziału Pedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej (obecnie APS). Ukończyła 5-letnie szkolenie z Systemowej Terapii Rodzin w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Od wielu lat jest związana z jedną z warszawskich specjalistycznych poradni psychologicznych. Ponadto współpracowała z wieloma organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą młodzieży i ich rodzinom.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i rodzicami. Od lat prowadzi konsultacje rodzinne, terapię rodzinną, psychoedukację rodziców (warsztaty, grupy dla rodziców). Ponadto prowadziła superwizję dla specjalistów pracujących z młodzieżą oraz rodzicami. Sama również uczestniczy w superwizjach, dzięki czemu stale się rozwija. Bierze także udział w licznych szkoleniach, konferencjach i seminariach.

Specjalista zajmuje się
 • rodzinami
 • parami
Obszary specjalizacji
 • konsultacje rodzinne
 • psychoterapia rodzinna – pracuje z rodzinami, w których pojawiają się trudności wieku rozwojowego nastolatków
 • terapia dla par małżeńskich w odniesieniu do relacji z nastoletnim dzieckiem– praca nad przywróceniem rodziców do ich ról i postaw
 • psychoedukacja rodziców – prowadzi warsztaty, spotkania w parach, pracuje indywidualnie z rodzicami towarzysząc im w pokonywaniu trudności
-->

Marta Baron
Psycholog, Psychoterapeuta
W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny z recepcją Umów się na wizytę Zobacz profil

Marta Baron

Psycholog
Psychoterapeuta

Konsultuje w języku:
Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii ProPsyche
W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny z recepcją Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany trener Videotreningu Komunikacji i mediator. Swoje umiejętności terapeutyczne rozwijała w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt oraz w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie.
Ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego; specjalizację: Wspieranie rozwoju osobowości. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz Polskiego Centrum Mediacji.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w całodobowym Oddziale Chorób Afektywnych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju warsztatach rozwojowych oraz projektach badawczych (np. Program Profilaktyki Depresji w Polsce na lata 2016-2020, Program Wczesnego Wykrywania Zaburzeń Psychicznych). Jest autorką kilku publikacji naukowych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
Psychoterapia jest dla niej spotkaniem, podczas którego terapeuta wspiera klienta w poszerzaniu świadomości, budowaniu bardziej satysfakcjonujących relacji ze sobą oraz z innymi, w poszukiwaniu prawdziwego “JA” i rozwijaniu własnych zasobów.

Specjalista zajmuje się
 • grupy terapeutyczne

 

Obszary specjalizacji
 • anoreksja, bulimia
 • bezsenność
 • DDA, DDD
 • depresja
 • fobia szkolna
 • interwencja kryzysowa
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny
 • mobbing
 • molestowanie
 • napady paniki/lęk napadowy/lęk paniczny
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • problemy adaptacyjne związane z adopcją
 • problemy małżeńskie/problemy par
 • problemy rodzinne
 • przemoc
 • psychoedukacja rodziców
 • samookaleczenia
 • stany lękowe
 • stres
 • wsparcie okołorozwodowe
 • współuzależnienie
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia odżywiania się
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego/psychogeriatria
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)

 

-->

Zofia Orzechowska
Psycholog kliniczny, Psychoterapeuta
Umów się na wizytę Zobacz profil

Zofia Orzechowska

Psycholog kliniczny II st.
Psychoterapeuta

Konsultuje w języku:
Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii ProPsyche
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Dyplom psychologa uzyskała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1973r. Po ukończeniu studiów pracowała w Ośrodku Leczenia Nerwic w Komorowie. Od 1989r. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej, którego w latach 1998-2004 była ordynatorem i jednocześnie konsultantem Środowiskowego Domu Samopomocy Warszawa Wilanów. Do 2006 roku pracowała w Zespole Leczenia Środowiskowego Instytutu.
Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i ukończony roczny kurs z zakresu terapii rodzin. Jest współzałożycielką pierwszego warszawskiego klubu „Gawra” – ośrodka przeznaczonego dla osób z problemami zdrowia psychicznego, głównie z rozpoznaniem schizofrenii, opartego na amerykańskim modelu Domów – Klubów „ Foutain House ”. W poradni Propsyche pracuje od początku istnienia placówki.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
 • parami
 • rodzinami

 

Obszary specjalizacji
 • depresja
 • interwencja kryzysowa
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny
 • molestowanie
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • problemy małżeńskie/problemy par
 • problemy rodzinne
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie
 • psychoedukacja rodziców
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stany lękowe
 • stres
 • wsparcie okołorozwodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia związane ze stresem

 

-->
Dr n. med.
Robert Roczeń
Psychoterapeuta
Umów się na wizytę Zobacz profil
Dr n. med.
Robert Roczeń

Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Psychomedica
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Dyplom lekarza medycyny uzyskał w 1986 r. na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W 2005 roku obronił tytuł doktora nauk medycznych, doktorską dysertację pod tytułem „Na pograniczu życia” w 2007 roku opublikowało wydawnictwo Semper.

Prezes Stowarzyszenia Sinthome Grupy Psychoanalizy Lacanowskiej i Szkoły Formowania się Psychoanalityka

W 2010 roku ukończył 3-letni kurs Terapii Sandplay organizowany przez Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej i Deutsche Gesellschaft für Sandspieltherapie; w 2011 roku zakończył 4-letni kurs Psychologii Analitycznej organizowany przez PTPA i Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej przy współpracy z International Association for Analytical Psychology. Jest członkiem i założycielem Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej i Polskiego Stowarzyszenia Dramaterapii oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Bioetycznego. Jest autorem wielu krajowych publikacji w dziedzinie filozofii, filozofii medycyny, bioetyki, psychoanalizy. Pracuje jako lekarz, psychoterapeuta i psychoanalityk. Pracuje z indywidualnym pacjentem metodą psychoanalityczną i Sandplay Therapy.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • problemy związane ze stresem
 • zaburzenia dysocjacyjne i konwersyjne
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia nerwicowe
 • zaburzenia odżywiania się
 • zaburzenia dysocjacyjne i konwersyjne
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia pourazowe oraz związane z przemocą, mobbingiem i nadużyciem seksualnym
 • zaburzenia przystosowania
 • zaburzenia psychosomatyczne
-->

Magdalena Roessler-Górecka
Psycholog kliniczny, Neuropsycholog
Umów się na wizytę Zobacz profil

Magdalena Roessler-Górecka

Psycholog kliniczny,
Neuropsycholog

Konsultuje w języku:
Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii ProPsyche
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalnością neuropsychologia kliniczna (2005), następnie studia podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej „Psychologia Kliniczna” (2012). Odbyła czteroletnie szkolenie specjalizacyjne ze ścieżką szczegółową neuropsychologia kliniczna i z wynikiem bardzo dobrym zdała egzamin państwowy, uzyskując tytuł specjalisty psychologa klinicznego (2014).
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. przez ponad 12 lat na stanowisku starszego asystenta w II Klinice Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jest autorką wielu wykładów, warsztatów i publikacji naukowych, zaangażowaną również w projekty związane z rozwojem nowych narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych w neuropsychologii. W 2016 r. otworzyła przewód doktorski. Uczestniczy w licznych konferencjach, stale rozwijając swoje kompetencje. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Od 2005 r. w ramach lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego zajmuje się kompleksową diagnozą i terapią neuropsychologiczną dorosłych pacjentów z uszkodzeniami mózgu, m.in. po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych, guzach mózgu, neuroinfekcjach.
Jej doświadczenie i zainteresowania zawodowe obejmują również zespoły otępienne o różnej etiologii (np. choroba Alzheimera, Parkinsona, zmiany naczyniopochodne), ADHD u osób dorosłych, zaburzenia funkcji poznawczych w przebiegu padaczki, depresji i schizofrenii, zmiany w funkcjonowaniu pamięci związane z fizjologicznym starzeniem się oraz profilaktykę otępień.

Specjalista zajmuje się
 • młodzieżą 16-18 lat
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • choroba Alzheimera i inne otępienia
 • psychogeriatria – w zakresie funkcji poznawczych
 • rehabilitacja neuropsychologiczna
 • schizofrenia i inne psychozy – w zakresie funkcji poznawczych
 • trudności w nauce u pacjentów powyżej 16 lat – trening strategii pamięciowych
 • zaburzenia osobowości – diagnostyka
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego
 • zaburzenia psychosomatyczne u dorosłych po uszkodzeniu mózgu

 

-->

Marek Żebrowski
Psycholog, Psychoterapeuta
Umów się na wizytę Zobacz profil

Marek Żebrowski

Psycholog
Psychoterapeuta

Konsultuje w języku:
Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii ProPsyche
Centrum Terapii Myśliborska
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Psychoterapeuta i superwior terapii poznawczo – behawioralnej z wieletnim stażem i doświadczeniem pracy zarówno w oddziałach psychiatrycznych jak i poradniach zdrowia psychicznego. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie psychologiczne i psychoterapeutyczne, asystent II Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Współautor programów terapeutycznych: krótkoterminowej terapii grupowej dla pacjentów z zaburzeniami osobowości, oraz ja męskość , a emocje, Ja i moje relacje z innymi. Współautor programu szkoleniowego Fundacji Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii dla terapeutów uczących się terapii CBT i psychodynamicznej. Prowadzi terapię indywidualną grupową. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej, certyfikat psychoterapeuty nr. 17, superwizora PTTP nr 14, Członek European Association for Behavioural and Cognitive Therapy i Członek zwyczajny Societa Italiana di Terapia Comportamenatle e Cognitiva.

Specjalista zajmuje się
 • młodzieżą 16-18 lat
 • dorosłymi
 • grupami terapeutycznymi

 

Obszary specjalizacji
 • anoreksja, bulimia
 • depresja
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • lęk społeczny
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • samookaleczenia
 • stany lękowe
 • stres
 • uzależnienia behawioralne – nałogi (hazard, Internet, gry, zakupy, telefon komórkowy itd..)
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem

 

-->

Justyna Sołowiej-Chmiel
Psycholog, Psychoterapeuta, Psycholog seksuolog
Umów się na wizytę Zobacz profil

Justyna Sołowiej-Chmiel

Psycholog

Psychoterapeuta

Psycholog seksuolog

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Angielskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Allenort Białystok
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie, studium pedagogicznego WSPiA w Lublinie, studiów podyplomowych z zakresu seksuologii w WSFiZ w Warszawie oraz na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Jest psychologiem, seksuologiem, wykładowcą akademickim i szkoleniowcem. Jej celem w pracy z drugim człowiekiem jest udzielanie skutecznej pomocy, która nie będzie jednakże próbą decydowania lub wybierania za kogoś. Od lat pracuje w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy. Prowadzi szkolenia m.in. w zakresie komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, asertywności oraz treningi z psychoterapii, seksuologii, również jako wykładowca akademicki. W życiu pozazawodowym lubi aktywność fizyczną, jest miłośniczka zwierząt, dobrej literatur, filmu i kuchni.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • anoreksja, bulimia
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • depresja
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • interwencja kryzysowa
 • lęk społeczny
 • molestowanie
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • ortoreksja
 • problemy seksualne
 • samookaleczenia
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stany lękowe
 • stres
 • wsparcie okołorozwodowe
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)
-->

Marzena Ogorzały-Skupniewicz
Psycholog kliniczny
Umów się na wizytę Zobacz profil

Marzena Ogorzały-Skupniewicz

Psycholog kliniczny

Konsultuje w języku:
Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii ProPsyche
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1995. Specjalizuje się w psychosomatyce. Uzyskała I° specjalizacji w psychologii klinicznej w 1999 roku i II° specjalizacji w 2004 r. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu „Zarządzanie personelem” na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w 2004.W latach 1995–2006 pracowała w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie jako specjalista psychologii klinicznej na Oddziale Kardiologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu grup treningowych dla pacjentów po zawale serca i operacjach kardiochirurgicznych w ramach rehabilitacji kardiologicznej. Prowadziła szkolenia z zakresu autoprezentacji, technik komunikacji i asertywności oraz treningi i ćwiczenia relaksacyjne w ramach szkoleń dla grup studentów, pracowników i managerów różnych firm w ramach współpracy z Krakowskim Instytutem Szkoleń, Śląskim Instytutem Szkoleń w Katowicach, firmą szkoleniową AeS- Aktywne Szkolenia w Krakowie, Studium Technik Umysłowych DynaMind w Krakowie, Instytutem Psychosomatycznym w Warszawie. Od 2015 sprawuje opiekę nad pacjentami hospitalizowanymi w szpitalu Medicover (chirurgia, chirurga onkologiczna, ginekologia oraz inne – na wezwanie). Od 2019 konsultuje pacjentów – ofiary wypadków komunikacyjnych w Rehasport Clinic. Współpracuje z Krakowskim Centrum Psychoonkologii Unicorn, gdzie konsultuje pacjentów z diagnozą onkologiczną oraz ich rodziny w razie potrzeby. Prowadzi treningi i ćwiczenia relaksacyjne indywidualnie i grupowo. Od 2006 r. współpracuje z Poradnią ProPsyche – obecnie ProPsyche Allenort. Pracuje pod stałą superwizją. Prowadzi treningi i ćwiczenia relaksacyjne indywidualnie i grupowo w ramach codziennej pracy terapeutycznej.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • depresja
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • interwencja kryzysowa
 • lęk społeczny
 • mobbing
 • napady paniki
 • problemy małżeńskie/problemy par
 • problemy rodzinne
 • psychogeriatria
 • stany lękowe
 • stres
 • wsparcie okołorozwodowe
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)
 • wsparcie w chorobach somatycznych

 

-->

Maciej Krzymowski
Psycholog, Psychoterapeuta, Psycholog seksuolog,
Umów się na wizytę Zobacz profil

Maciej Krzymowski

Psycholog/Psychoterapeuta  dzieci, młodzieży  i dorosłych

Psycholog seksuolog

Pedagog

 

Konsultuje w języku:
Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii ProPsyche
Centrum Terapii Myśliborska
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Ukończone szkoły: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet SWPS. Posiada ponad 20 letni staż i doświadczenie w prowadzeniu diagnostyki i zajęć o charakterze terapeutycznym dla klientów z różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, osoby dorosłe). Jest dydaktykiem w zakresie wychowania, problemów rozwojowych, profilaktyki agresji i przemocy. Był konsultantem telefonu zaufania, autorem i realizatorem programów oraz projektów profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Zajmuje się prowadzeniem diagnoz w poradni psychologiczno – pedagogicznej. Jest właścicielem specjalistycznego gabinetu psychologicznego. Specjalizuje się między innymi w badaniach diagnostycznych i kompleksowej pomocy dla osób zmagających się z problemami emocjonalnymi, psychicznymi, uzależnieniami oraz dysfunkcjami i zaburzeniami seksualnymi.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 9-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
 • dorosłymi

 

Obszary specjalizacji
 • ADD
 • ADHD
 • anoreksja, bulimia
 • autyzm
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • depresja
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia
 • fobia szkolna
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • interwencja kryzysowa
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny
 • mobbing
 • molestowanie
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • niepełnosprawność intelektualna
 • onanizm dziecięcy
 • problemy alkoholowe
 • problemy małżeńskie/problemy par
 • problemy rodzinne
 • problemy seksualne
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie
 • psychoedukacja rodziców
 • samookaleczenia
 • stany lękowe
 • stres
 • trudności w nauce
 • uzależnienia behawioralne – nałogi (hazard, Internet, gry, zakupy, telefon komórkowy itd..)
 • uzależnienia od alkoholu
 • uzależnienia od innych substancji (jakich?)
 • uzależnienia od narkotyków
 • wsparcie okołorozwodowe
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół Aspergera
 • zaświadczenia o dysleksji, dysortografii
 • diagnostyka / testy psychologiczne

 

-->

Maria Pochanke-Gregorowicz
Psycholog, Psychoterapeuta
Umów się na wizytę Zobacz profil

Maria Pochanke-Gregorowicz

Psycholog
Psychoterapeuta

Konsultuje w języku:
Polskim

Przyjmuje w:

Mazowiecki Szpital i Centrum Diagnostyczne Allenort
Centrum Terapii Myśliborska
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Psycholog, absolwentka Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Członek Instytutu Analizy Grupowej Rasztów gdzie odbywa czteroletnie szkolenie psychoterapii indywidualnej i grupowej, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu Nowowiejskim: na całodobowym Oddziale Psychiatrycznych oraz na dziennym Oddziale Zaburzeń Nerwicowych przy ul. Dolnej. Pracuje na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Allenort prowadząc z pacjentami zajęcia grupowe. Swoją pracę poddaje stałej superwizji przez certyfikowanego superwizora.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
 • terapeutycznie pacjentami w szpitalu

 

Obszary specjalizacji
 • depresja
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • interwencja kryzysowa
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny
 • mobbing
 • molestowanie
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • problemy alkoholowe
 • problemy małżeńskie/problemy par
 • problemy rodzinne
 • problemy seksualne
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie
 • samookaleczenia
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stany lękowe
 • stres
 • uzależnienia behawioralne – nałogi (hazard, Internet, gry, zakupy, telefon komórkowy itd..)
 • wsparcie okołorozwodowe
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)

 

-->

Magdalena Małyszko
Psycholog, Neuropsycholog, Psycholog seksuolog
Umów się na wizytę Zobacz profil

Magdalena Małyszko

Psycholog

Neuropsycholog

Psycholog seksuolog

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Allenort Białystok
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest magistrem psychologii, ukończyła SWPS w Warszawie w 2009 r. Jest specjalistą psychologii klinicznej (2018) oraz specjalistą psychologii uzależnień po Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnień (2013). Jest również seksuologiem, ukończyła Szkołę Terapii Seksualnej (2015).

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • depresja
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • interwencja kryzysowa
 • lęk społeczny
 • mobbing
 • molestowanie
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • problemy alkoholowe
 • problemy małżeńskie/problemy par
 • problemy rodzinne
 • problemy seksualne
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie
 • samookaleczenia
 • stany lękowe
 • stres
 • uzależnienia behawioralne – nałogi (hazard, Internet, gry, zakupy, telefon komórkowy itd..)
 • uzależnienia od alkoholu
 • uzależnienia od innych substancji (jakich?)
 • uzależnienia od leków
 • uzależnienia od narkotyków
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia związane ze stresem
-->

Monika Remża
Psycholog
Umów się na wizytę Zobacz profil

Monika Remża

Psycholog

 

Konsultuje wjęzyku:

Polski

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Allenort Białystok
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest absolwentką psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła kurs I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie. Aktualnie jest w trakcie 4,5-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Od niemal dziewięciu lat pracuje terapeutycznie z młodzieżą i osobami dorosłymi w szkole ponadgimnazjalnej podczas spotkań indywidualnych. Na co dzień udziela wsparcia w różnego rodzaju sytuacjach kryzysowych, w pokonywaniu m.in. barier emocjonalnych, lęków, trudności w relacjach, kryzysów rodzinnych, zaburzeń depresyjnych.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 12-14 lat
 • młodzieżą 14-16 lat
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • depresja
 • fobia szkolna
 • interwencja kryzysowa
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny
 • mobbing
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • problemy rodzinne
 • psychoedukacja rodziców
 • samookaleczenia
 • stany lękowe
 • stres
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
-->

Magdalena Rumińska
Psycholog, Psychoterapeuta
Umów się na wizytę Zobacz profil

Magdalena Rumińska

Psycholog

Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Psychomedica
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo–behawioralny (certyfikat numer 520) Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe „Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej”. Doświadczenie kliniczne zdobywała pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego, w Zespole Leczenia Środowiskowego oraz w gabinecie prywatnym. W ostatnich latach związana z Poradnią Psychoonkologii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji certyfikowanych superwizorów. W trosce o jakość świadczonych usług terapeutycznych regularnie uczestniczy w szkoleniach specjalistycznych rozwijających kompetencje zawodowe.

W swojej praktyce zwraca szczególną uwagę na relację z pacjentem, jego mocne strony i umiejętności, które można wykorzystać w celu osiągnięcia oczekiwanej przez pacjenta zmiany oraz poprawy jakości jego życia.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
 • osobami w kryzysie życiowym (choroba własna lub bliskiej osoby, śmierć bliskiej osoby, żałoba, utrata pracy, rozwód, rozstanie)
 • z problemami emocjonalnymi
 • z niskim poczuciem własnej wartości, doświadczającymi trudności w kontaktach z innymi ludźmi (nieumiejętność stawiania granic, nadmierna uległość, agresja)
 • pragnącymi dążyć do własnego rozwoju
Obszary specjalizacji
 • bulimia
 • depresja
 • fobie (m. in. agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • interwencja kryzysowa
 • lęk uogólniony
 • lęk społeczny/fobia społeczna
 • napady paniki
 • nerwica natręctw/zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • psychoonkologia
 • stany lękowe
 • stres
 • wsparcie okołorozwodowe
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia związane ze stresem
-->

Urszula Kowzan
Psycholog
Umów się na wizytę Zobacz profil

Urszula Kowzan

Psycholog

 

Konsultuje  w języku:

Polskim

Angielskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Allenort Białystok
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest absolwentką studiów licencjackich wydziału filologicznego na Uniwersytecie w Białymstoku i Społecznej Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W 2013 roku ukończyła studia podyplomowe z psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Od 2011roku pracuje jako psycholog w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Interesuje się psychiatrią i psychologią kliniczną osoby dorosłej, a także psychoterapią w nurcie psychodynamicznym.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • choroba Alzheimera i inne otępienia
 • depresja
 • interwencja kryzysowa
 • lęk społeczny
 • mobbing
 • molestowanie
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • niepełnosprawność intelektualna
 • problemy rodzinne
 • psychogeriatria
 • samookaleczenia
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stany lękowe
 • stres
 • tiki i zespół Tourette’a
 • uzależnienia behawioralne – nałogi (hazard, Internet, gry, zakupy, telefon komórkowy itd..)
 • uzależnienia od alkoholu
 • uzależnienia od innych substancji (jakich?)
 • uzależnienia od leków
 • uzależnienia od narkotyków
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)
-->

Kaja Wojciechowska
Psycholog
Umów się na wizytę Zobacz profil

Kaja Wojciechowska

Psycholog

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Mazowiecki Szpital i Centrum Diagnostyczne Allenort
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest psychologiem, doktorantką, nauczycielem akademickim. Ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie oraz w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie. Obecnie pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Zajmuje się psychoterapią, poradnictwem psychologicznym oraz diagnozą psychologiczną. Prowadzi szkolenia z zakresu rozwoju psychologicznych kompetencji miękkich oraz jest edukatorem w programie „Czarne fale – lekcje o depresji”. Uczestniczyła w wielu szkoleniach i konferencjach tematycznych. Jest autorką licznych artykułów o tematyce psychologicznej.

Specjalista zajmuje się
 • diagnostyką psychologiczną i konsultacjami psychologicznymi w szpitalu
Obszary specjalizacji
 • ADD, ADHD
 • autyzm
 • depresja
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • fobia szkolna
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny
 • napady paniki
 • nerwica natręctw
 • problemy małżeńskie
 • problemy par
 • psychoedukacja rodziców
 • samooklaeczenia
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stany lekowe
 • stres
 • wsparcie okołorozwodowe
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół Aspergera
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)
-->

Marcin Koczyk
Psycholog, Psychoterapeuta
Umów się na wizytę Zobacz profil

Marcin Koczyk

Psycholog

Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Psychomedica
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą i analitykiem grupowym, członkiem zwyczajnym Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prowadzi konsultacje i terapię indywidualną, grupową oraz par/małżeńską. W swojej praktyce opiera się głównie, choć nie dogmatycznie, na doświadczeniach wywodzących się z nurtu psychoterapii psychodynamicznej.

Ukończył pełne, potwierdzone egzaminami certyfikacyjnymi szkolenie w zakresie psychoterapii indywidualnej i analizy grupowej. Dodatkowo kilkuletnie szkolenia w zakresie terapii par i rodzin oraz psychoprofilaktyki i interwencji kryzysowej. Pracuje pod superwizją.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
 • terapią indywidualną i par
 • problemami w relacjach interpersonalnych
 • pomocą osobom zainteresowanym rozwojem własnym
 • konsultacjami psychologicznymi w sytuacji kryzysowej
Obszary specjalizacji
 • depresja
 • mobbing
 • natręctwa
 • problemy rodzinne
 • stres i zaburzenia z nim związane
 • problemy małżeńskie
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychosomatyczne
-->

Kinga Rochala
Psycholog uzależnień
Umów się na wizytę Zobacz profil

Kinga Rochala

Przyjmuje w:

Mazowiecki Szpital i Centrum Diagnostyczne Allenort
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie
Specjalista zajmuje się
Obszary specjalizacji
-->

Maciej Mojsak
Psycholog Psychoterapeuta
Umów się na wizytę Zobacz profil

Maciej Mojsak

Psycholog

Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Allenort Białystok
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywał przez prowadzenie rodzinnego domu dziecka ( tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych oraz planów postępowania dla podopiecznych. Pracuje stale pod superwizją. Organizuje wsparcie dla osób pracujących w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Pracuje z rodzinami marginalizowanymi społecznie oraz z dziećmi wykluczonymi społecznie, prowadzi socjoterapii. Prowadzi konsultacje rodzinne oraz indywidualne w poradni rodzinnej, konsultacje małżeńskie, warsztaty genogramowych w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej.

Specjalista zajmuje się
 • młodzieżą 16-18 lat
 • dorosłymi
 • grupami terapeutycznymi
Obszary specjalizacji
 • fobia szkolna
 • interwencja kryzysowa
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny
 • mobbing
 • napady paniki
 • problemy adaptacyjne związane z adopcją
 • problemy alkoholowe
 • problemy małżeńskie/problemy par
 • problemy rodzinne
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie
 • psychoedukacja rodziców
 • samookaleczenia
 • stany lękowe
 • stres
 • uzależnienia behawioralne – nałogi (hazard, Internet, gry, zakupy, telefon komórkowy itd..)
 • zaburzenia osobowości
-->

Beata Wolf
Psycholog, Psychoterapeuta
Umów się na wizytę Zobacz profil

Beata Wolf

Psycholog, Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Angielskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii ProPsyche
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Ukończyła Uniwersytet Warszawski.

Posiada 26 lat doświadczenia zawodowego pracy w szpitalu psychiatrycznym, poradniach zdrowia w Warszawie i w Londynie, prywatna praktyka psychoterapii orientacji psychoanalitycznej. Certyfikat EuroPsy – European Certificate in Psychology wydany przez Europejską Federację Stowarzyszeń Psychologicznych EFPA.

Obecnie członek zarządu Warszawskiego Koła Psychoanalizy New Lacanian School.

Specjalista zajmuje się
 • młodzieżą 14 – 18 lat
 • dorosłymi
 • parami
 • rodzinami
Obszary specjalizacji
 • anoreksja, bulimia
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • depresja
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • interwencja kryzysowa
 • lęk społeczny
 • mobbing
 • molestowanie
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • problemy małżeńskie/problemy par
 • problemy rodzinne
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie
 • samookaleczenia
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stany lękowe
 • stres
 • wsparcie okołorozwodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)
-->

Piotr Brud
Psycholog, Psychoterapeuta
Umów się na wizytę Zobacz profil

Piotr Brud

Piotr Brud

Psycholog, Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwent psychologii, doktorant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i teolog. W ramach Szkoły Doktorskiej na kierunku psychologia, prowadzi badania z zakresu psychologii osobowości i psychopatologii oraz publikuje w międzynarodowych czasopismach naukowych. Psychoterapeuta integracyjny w trakcie 4-letniego szkolenia w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej. Odbył staż kliniczny w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując jako psycholog i psychoterapeuta w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Warszawa – Bielany. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

Specjalista zajmuje się
 • młodzieżą 14 – 18 lat
 • dorosłymi
 • grupami terapeutycznymi
Obszary specjalizacji
 • depresja
 • fobia szkolna
 • interwencja kryzysowa
 • lęk społeczny
 • mobbing
 • molestowanie
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • problemy małżeńskie/problemy par
 • problemy rodzinne
 • problemy seksualne
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie
 • samookaleczenia
 • stany lękowe
 • stres
 • wsaprcie okołorozwodowe
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia afektywno-dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia osobowości
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)
-->

Joanna Gieldarska
Psycholog, Psychoterapeuta
Umów się na wizytę Zobacz profil

Joanna Gieldarska

Psycholog

Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:

Polskim

 

 

Przyjmuje w:

Mazowiecki Szpital i Centrum Diagnostyczne Allenort
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Psycholożka, terapeutka poznawczo-behawioralna i motywująca, coach zdrowia. Absolwentka UW, Collegium Civitas i Uniwersytetu SWPS – m.in. specjalizacja z interwencji kryzysowej. Ukończyła czteroletnie szkolenie terapii poznawczo – behawioralnej z elementami terapii trzeciej fali oraz dwuletnie szkolenie dialogu motywującego. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z psychosomatyki i somatopsychiki na Uniwersytecie SWPS. Ukończyła roczny staż w Fundacji Nagle Sami, gdzie wspierała osoby w trakcie żałoby. Pomaga osobom zmagającym się z takimi trudnościami jak: lęk, obniżony nastrój, depresja, spadek energii i motywacji oraz niska samoocena. Wspiera w kryzysach życiowych. Ma także doświadczenie w pracy z osobami w trakcie zmiany nawyków zdrowotnych. Prowadzi konsultacje indywidualne, grupy wparcia oraz warsztaty rozwoju osobistego. Zajmuje się także szeroko pojętą promocją zdrowia. Z pasją doskonali swoje umiejętności podczas licznych warsztatów i szkoleń. Zrzeszona w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskim Towarzystwie Terapii Motywującej (certyfikat nr 97).

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
 • grupami terapeutycznymi
Obszary specjalizacji
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • depresja
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • interwencja kryzysowa
 • lęk separacyjny
 • lęk społęczny
 • mobbing
 • molestowanie
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie
 • stany lękowe
 • stres
 • uzależnienia behawioralne – nałogi (hazard, Internet, gry, zakupy, telefon komórkowy itd.)
 • wsparcie okołorozwodowe
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia związane ze stresem
-->
Dr n. hum.
Adam Sobolewski
Psycholog, Psychotraumatolog
Umów się na wizytę Zobacz profil
Dr n. hum.
Adam Sobolewski

Psycholog
Psychotraumatolog

Konsultuje w języku:
Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Myśliborska
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Doświadczony nauczyciel akademicki, badacz i analityk. Prodziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Ekspert w dziedzinie konstruowania i stosowania testów psychologicznych. Autor kilkunastu publikacji naukowych. Zarówno w pracy badawczej, jak i klinicznej koncentruje się na zjawisku ekstremalnego stresu i jego konsekwencjach. Pracuje także jako interwent kryzysowy udzielając wsparcia osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Specjalista zajmuje się
 • młodzieżą 16-18 lat
 • dorosłymi

 

Obszary specjalizacji
 • depresja
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • interwencja kryzysowa
 • lęk społeczny
 • mobbing
 • molestowanie
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • problemy małżeńskie/problemy par
 • problemy rodzinne
 • stany lękowe
 • stres
 • wsparcie okołorozwodowe
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)

 

-->

Agata Łażewska
Psycholog
Umów się na wizytę Zobacz profil

Agata Łażewska

Psycholog
Mediator rodzinny

Konsultuje w języku:
Polskim
Angielskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii ProPsyche
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Z mediacjami rodzinnymi związana od 2009 roku. Pracuje także jako psycholog w placówce oświatowej i organizacji pozarządowej. W nieistniejącym już prywatnym ośrodku adopcyjnym zajmowała się diagnozą przyszłych rodzin adopcyjnych i zastępczych. Absolwentka psychologii społecznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, studiów podyplomowych na Akademii Pedagogiki Specjalnej „Profilaktyka i terapia dzieci z trudnościami wychowawczymi” oraz studiów podyplomowych na Wydziale Psychologii UW „Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny”. Trener biznesu – Szkoła Trenerów Biznesu EFS Grupy TROP. Ukończyła szkolenie z mediacji rodzinnych prowadzone zgodnie ze Standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Członkini Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi

 

Obszary specjalizacji
 • depresja
 • interwencja kryzysowa
 • lęk separacyjny
 • mobbing
 • problemy adaptacyjne związane z adopcją
 • problemy małżeńskie/problemy par
 • problemy rodzinne
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie
 • psychoedukacja rodziców
 • samookaleczenia
 • stany lękowe
 • wsparcie okołorozwodowe
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia związane ze stresem

 

-->

Agata Sidorek
Psychoterapeuta
Specjalista pracuje wyłącznie na oddziale szpitalnym Umów się na wizytę Zobacz profil

Agata Sidorek

Psychoterapeuta

Konsultuje w języku:
Polskim

Przyjmuje w:

Mazowiecki Szpital i Centrum Diagnostyczne Allenort
Specjalista pracuje wyłącznie na oddziale szpitalnym Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie (2008-2010 rok).
Szkolenie w zakresie psychoterapii zintegrowanej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (2009-2012 rok).
Certyfikat Terapeuty Środowiskowego nadany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – Sekcja Naukowa Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji (2016 rok).
Szkolenie psychodramy Moreno pod auspicjami Instytutu Psychodramy dla Europy z siedzib¹ w Berlinie prowadzonym przez Stowarzyszenie Polski Instytut Psychodramy w Krakowie (2009-2015 rok)
Dyplomowana nauczycielka jogi regeneracyjnej wg metody Judith Hanson Lasater (Restorative Yoga).

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi i grupami terapeutycznymi w Szpitalu Allenort
Obszary specjalizacji
 • depresja
 • interwencja kryzysowa
 • lęk społeczny
 • mobbing
 • molestowanie
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stany lękowe
 • stres
 • wsparcie okołorozwodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia związane ze stresem

 

-->

Agnieszka Jankowska-Olecka
Psycholog, Psychoterapeuta
Umów się na wizytę Zobacz profil

Agnieszka Jankowska-Olecka

Psycholog
Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Konsultuje w języku:
Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii ProPsyche
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Ukończyłam psychologię w 2002 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jestem certyfikowanym terapeutą poznawczo-behawioralny oraz trenerem warsztatu. Kilka lat pracowałam w Ośrodku Interwencji Kryzysowej , Poradni Profilaktyki Społecznej Maraton. Od ponad 12 lat pracuję w Poradni ProPsyche Allenort.

Specjalista zajmuje się
 • młodzieżą 16-18 lat
 • dorosłymi

 

Obszary specjalizacji
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • depresja
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • interwencja kryzysowa
 • lęk społeczny
 • mobbing
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • problemy rodzinne
 • stany lękowe
 • stres
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem

 

-->
Dr n. med.
Aleksandra Jodko-Modlińska
Psycholog seksuolog
Umów się na wizytę Zobacz profil
Dr n. med.
Aleksandra Jodko-Modlińska

Psycholog, Psychoterapeuta, Psycholog seksuolog

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Angielskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Myśliborska
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu seksuologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od 2004 r. jest nauczycielem akademickim na Wydziałach Psychologii USWPS i UW.

Współpracuje z II Kliniką Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie obroniła rozprawę doktorską.

Specjalista zajmuje się
 • młodzieżą 14-18 lat
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • zaburzenia identyfikacji płciowej (dysforia płci)
 • zaburzenia preferencji seksualnych
 • zaburzenia związane z rozwojem i orientacją seksualną
 • dysfunkcje seksualne (problemy występujące we współżyciu oraz związane z siłą popędu seksualnego)
 • psychologia prokreacji – psychologiczne wsparcie w leczeniu niepłodności (również idiopatycznej) i biorstwu gamet; zaburzenia występujące w okresie połogu.
-->

Aleksandra Kling
Psycholog, Psychoterapeuta
Umów się na wizytę Zobacz profil

Aleksandra Kling

Psycholog

Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Psychomedica
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest psychologiem, terapeutą EMDR w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo behawioralnym z dialogiem motywującym i 3 falą CBT. Ukończyła studium “Depresja w okresie okołoporodowym – praca terapeutyczna z kobietą i jej rodziną”.

Od 2016 r. kieruje ośrodkiem dla samotnych matek i ich dzieci. Prowadzi terapię osób dorosłych w nurcie poznawczo behawioralnym, wykorzystując elementy dialogu motywującego oraz techniki 3 fali CBT i terapię traumy metodą EMDR.

Pracuje też z osobami doświadczającymi przemocy oraz różnego rodzaju kryzysów. Doświadczenie zdobywała m. in.  w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz podczas stażu w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • DDA, DDD
 • depresja
 • fobie (m. in. agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • interwencja kryzysowa
 • lęk społeczny/fobia społeczna
 • napady paniki
 • nerwica natręctw/zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • niskie poczucie własnej wartości
 • problemy adaptacyjne związane z adopcją
 • problemy małżeńskie/problemy par
 • problemy rodzinne
 • problemy wychowawcze
 • przemoc
 • współuzależnienie
 • stany lękowe
 • stres
 • wsparcie okołorozwodowe
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia związane ze stresem
-->

Aleksandra Ulatowska
Psycholog, Dietetyk, Psychodietetyk
Umów się na wizytę Zobacz profil

Aleksandra Ulatowska

Psycholog

Dietetyk

Psychodietetyk

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Angielskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest absolwentką studiów dietetycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz studiów magisterskich na kierunku Psychologia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku psychodietetyka. Współautorka książki dla dzieci “”Bułka i Spółka, rzecz o zdrowym jedzeniu””. Doświadczenie zawodowe nabywała prowadząc indywidualne konsultacje, grupy warsztatowe, pracując w szpitalu pediatrycznym w Dziekanowie Leśnym oraz wykładając dietetykę w szkole policealnej.

Od ponad 6 lat edukuje pacjentów w zakresie zdrowego odżywiania się, pracuje z dziećmi i dorosłymi z zaburzeniami jedzenia oraz odżywiania. Współpracuje z innymi specjalistami, takimi jak psychiatra czy psychoterapeuta. Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji z zakresu żywienia, psychodietetyki i psychologii, dzięki którym na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 0-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
 • dorosłymi
 • grupami terapeutycznymi
Obszary specjalizacji
 • anoreksja, bulimia
 • autyzm
 • choroba Alzheimera i inne otępienia
 • depresja
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • niepełnosprawność intelektualna
 • ortoreksja
 • psychoedukacja rodziców
 • stres
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół Aspergera
-->

Anna Dąbrowska
Psycholog, Psychoterapeuta
Umów się na wizytę Zobacz profil

Anna Dąbrowska

Psycholog
Psychoterapeuta

Konsultuje w języku:
Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii ProPsyche
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2006 roku ukończyłam szkolenie organizowane przez Centrum Terapii Poznawczej i Behawioralnej w Warszawie i uzyskałam dyplom terapeuty poznawczo-behawioralnego Oxford Cognitive Therapy Centre. Jestem certyfikowanym terapeutą Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej – certyfikat nr 168. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
Od 2005 roku pracuję jako psychoterapeuta prowadząc terapie indywidualne i grupowe. Pomagam osobom z problemami osobowościowymi oraz nerwicowymi (ataki paniki, fobie, nerwica natręctw- OCD, lęk społeczny, lęk o zdrowie)

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
 • grupami terapeutycznymi
Obszary specjalizacji
 • depresja
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • lęk społeczny
 • mobbing
 • molestowanie
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • problemy małżeńskie/problemy par
 • problemy rodzinne
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie
 • samookaleczenia
 • stany lękowe
 • stres
 • wsparcie okołorozwodowe
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)
-->

Anna Jurkowska
Pedagog, Psychoterapeuta
Umów się na wizytę Zobacz profil

Anna Jurkowska

Pedagog
Psychoterapeuta

Konsultuje w języku:
Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Myśliborska
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Magister pedagogiki, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Certyfikowany Analityk Grupowy Instytutu Analizy Grupowej RASZTÓW.
Członkini Instytutu Analizy Grupowej ,,Rasztów”.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
 • grupami terapeutycznymi

 

Obszary specjalizacji
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • depresja
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • interwencja kryzysowa
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny
 • mobbing
 • molestowanie
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie
 • samookaleczenia
 • stany lękowe
 • stres
 • wsparcie okołorozwodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem

 

-->

Anna Marta Kowalewicz
Psycholog, Psychoterapeuta
Umów się na wizytę Zobacz profil

Anna Marta Kowalewicz

Psycholog

Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Angielskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Allenort Białystok
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

W chwili obecnej pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego z Pracownią Psychotechniczną w szpitalu MSWiA w Białymstoku oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego „Leszczynowa”.

Na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku prowadzi zajęcia ze studentami psychologii, a jako psycholog pracuje również w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku (głównie Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych oraz Klinika Perinatologii i Położnictwa).

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • depresja
 • fobia szkolna
 • interwencja kryzysowa
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny
 • mobbing
 • napady paniki
 • problemy rodzinne
 • psychoedukacja rodziców
 • samookaleczenia
 • stany lękowe
 • stres
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
-->

Anna Migdalska-Przybyszewska
Psycholog Psychoterapeuta
Umów się na wizytę Zobacz profil

Anna Migdalska-Przybyszewska

Psycholog

Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii ProPsyche
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Dyplom magistra psychologii uzyskała na Wydziale Psychologii w WSFiZ w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z seksuologii klinicznej pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Lwa-Starowicza oraz 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie. Obecnie jest w trakcie procesu certyfikacji na seksuologa klinicznego.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Ukończyła szereg szkoleń z dziedziny seksuologii klinicznej i sądowej w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe z zakresu pomocy psychologicznej, terapii oraz wykonywania i analizy badań diagnostycznych zdobywała odbywając staże w Szpitalu Psychiatrycznym w Gostyninie, Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Instytucie Centrum „Pomnik Zdrowia Dziecka” w Międzylesiu w Zakładzie Psychiatrii – w Poradni Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży oraz w Poradni dla Dzieci z Autyzmem, w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Warszawie oraz w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Prowadziła zajęcia edukacyjno-szkoleniowe z zakresu uzależnień oraz warsztaty psychologiczne dla młodzieży w szkołach w Warszawie.

Czynnie uczestniczy w konferencjach naukowo-szkoleniowych oraz warsztatach.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • psychoterapia indywidualna młodzieży i dorosłych
 • konsultacje jako psycholog seksuolog
 • terapia par z trudnościami w komunikacji, we wzajemnym zrozumieniu, zdradą w związku, rozwiązywaniem innych problemów,
 • zaburzenia lękowe – ataki paniki, lęk uogólniony, lęk społeczny
 • pomoc osobom w rozwijaniu umiejętności społecznych, osobom z problemami w podejmowaniu decyzji, brakiem asertywności, trudnościami w relacjach z innymi ludźmi, poczuciem winy, z niską samooceną
-->

Aleksandra Rutkowska
Psycholog, Psychoterapeuta
Umów się na wizytę Zobacz profil

Aleksandra Rutkowska

Psycholog
Psychoterapeuta

Konsultuje w języku:
Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii ProPsyche
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 4 letni kurs Psychoterapii Poznawczo Behawioralnej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Sopocie, który zakończyła uzyskaniem certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo Behawioralnej.
Posiada świadectwa potwierdzające udział w wielu szkoleniach, w ramach których podnosiła swoje kompetencje m.in. w Terapii Simontonowskiej, Racjonalnej Terapii Zachowania, Regulacji Emocji, Terapii Pary.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w 22 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo Rehabilitacyjnym w Ciechocinku, gdzie przez kilka lat prowadziła pacjentów w ramach terapii grupowej i indywidualnej poznając specyfikę pracy z chorymi zmagającym się z chorobami somatycznymi, w kryzysie emocjonalnym, jak również z pacjentami stojącymi w obliczu zmian życiowych.
Od kilku lat, współpracując z ośrodkami psychoterapii, prowadzi terapię indywidualną, spotykając się z osobami z różnorodnymi problemami i na różnych etapach życia. W swojej pracy łączy założenia terapii poznawczo behawioralnej z elementami terapii schematów i terapii ACT.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • ADD
 • ADHD
 • depresja
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • lęk społeczny
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • DDA, DDD, współuzależnienie
 • psychogeriatria
 • samookaleczenia
 • stany lękowe
 • stres
 • tiki i zespół Tourette’a
 • wsparcie okołorozwodowe
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół Aspergera
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)
-->

Anna Szymanowska
Dramaterapeuta
Umów się na wizytę Zobacz profil

Anna Szymanowska

Dramaterapeuta

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Psychomedica
Centrum Terapii Myśliborska
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka Uniwersytetu Roehampton w Londynie. Jest członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Dramaterapeutów BADth, członkiem i założycielem Europejskiej Federacji Dramaterapii EFD.

Jako pierwsza Polka ukończyła podyplomowe studia z zakresu Dramaterapii na wydziale psychologii Uniwersytetu Roehampton w Londynie. Uczestniczy w międzynarodowych konferencjach i warsztatach z dramaterapii. Pracuje zgodnie ze standardami zawodu dramaterapeuty w UK, korzysta ze stałej superwizji. Posiada doświadczenie kliniczne w pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania oraz problemami emocjonalnymi, seniorami, z osobami cierpiącymi na depresję oraz schizofrenię. Ma 10-letnie doświadczenie jako wykładowca akademicki na Warszawskich Uczelniach Wyższych. Jest autorką kursu szkoleniowego „Dramaterapia w teorii i praktyce” oraz pierwszego w Polsce Szkolenia Kwalifikacyjnego, mającego doprowadzić do powstania zawodu dramaterapeuty w Polsce. Odbyła również staż kliniczny w Polsce w Szpitalu Leczenia Nerwic w Komorowie.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
 • pomocą osobom z ciężarem bolesnych doświadczeń z przeszłości, mających problemy z akceptacją siebie
Obszary specjalizacji
 • problemy osobowościowe, stany lękowe, stany depresyjne,
 • traumy, bolesne doświadczenia z przeszłości
 • problemy z akceptacją siebie
 • zaburzenia odżywiania się
-->

Anna Tulczyńska
Psycholog dzieci, młodzieży i dorosłych
Umów się na wizytę Zobacz profil

Anna Tulczyńska

Psycholog

Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacje: Psychoterapia i Psychologia Wychowawcza, a także dwuletnie Studium Socjoterapii i Pomocy Psychologicznej. Jest absolwentką czteroletniej Szkoły Psychoterapii Behawioralno-Poznawczej CBT. Odbyła dwuletni staż w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP oraz Fundacji Dzieci Niczyje.

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi terapię indywidualną, poradnictwo dla rodziców, zajęcia warsztatowe podnoszące umiejętności wychowawcze, wykłady. Pracuje również w jednym z renomowanych warszawskich liceów oraz gimnazjum, a także w Ośrodku Promocji Talentów. Współpracowała z poradnią psychologiczno- pedagogiczną i prywatnymi gabinetami psychoterapii. Jest także autorką kilkudziesięciu publikacji o tematyce psychologicznej dla rodziców, wychowawców i nauczycieli. Prywatnie jest mamą trójki dzieci, które na co dzień uczą ją, jak w praktyce radzić sobie z rodzicielskimi wyzwaniami.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 12-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
 • młodymi dorosłymi 18-25 lat
Obszary specjalizacji
 • terapia indywidualna dzieci i młodzieży z zaburzeniami nastroju, przeżywającymi silny stres (w sytuacji rozwodu, przeprowadzki, zmiany szkoły lub rozpoczęcia nauki), z zaburzeniami lękowymi (fobia społeczna, fobia szkolna, lęk separacyjny, napady paniki)
 • praca z dziećmi i nastolatkami nieśmiałymi, którym brak pewności siebie, przeżywającymi trudności w relacjach z rówieśnikami lub doświadczającymi przemocy rówieśniczej
 • praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą odmawiającymi chodzenia do szkoły, przeżywającymi silny stres w szkole lub w sytuacji przedegzaminacyjnej
 • poszukiwanie, wspólnie z młodymi osobami, motywacji do nauki, wspieranie ich w planowaniu działań, uczenie skutecznych metod uczenia się i koncentracji uwagi
 • praca z rodzicami mającymi trudności w relacjach z dziećmi lub mającymi problemy wychowawcze, zmęczonymi ciągłym wydawaniem niewykonywanych poleceń lub nieskutecznym stawianiem granic
 • wsparcie kobiet, które po porodzie odczuwają smutek, bezradność, lęk
 • diagnoza zdolności syndromu nieadekwatnych osiągnięć szkolnych, dojrzałości szkolnej, specjalnych potrzeb edukacyjnych
-->

Barbara Teodorczyk
Psycholog, Psychoterapeuta
Umów się na wizytę Zobacz profil

Barbara Teodorczyk

Psycholog
Psychoterapeuta

Konsultuje w języku:
Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Psychomedica
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Szkoliła się w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii, w Szkole Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, i w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. Posiadania certyfikaty IPP, PTPP, PTP.
Ukończyła staż i pracowała w Poradni dla Młodzieży. Posiada certyfikaty: trenera, psychoterapeuty, superwizora. Uczestniczy stale w seminariach, podczas których poznaje aktualne rozumienie problemów klinicznych. Pracuje w zawodzie psychoterapeuty ok 30 lat, początkowo z młodzieżą, od 20 lat z dorosłymi. W ciągu tego czasu poznała różne szkoły psychoterapii – poznawczą, gestaltowską, systemową, pracowała eklektycznie, prowadziła warsztaty psychoedukacyjne, psychoterapie par wokół problemów psychoseksualnych oraz konsultacje rodzinne. Obecnie skupia się na psychoterapii indywidualnej osób dorosłych. Opiera się o współczesne idee psychoanalityczne i dynamiczne oraz praktykę kliniczną. Zwraca uwagę na procesy mentalizacji i symbolizacji, dające możliwości autorefleksji. Dostosowuje formę proponowanej pomocy do wspólnych ustaleń podczas konsultacji. Pracuje krótko i długoterminowo.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • interwencja kryzysowa
 • problemy i konflikty w relacjach
 • zaburzenia depresyjne i lękowe (nerwice)
 • zaburzenia odżywiania się
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychosomatyczne
-->

Beata Burnos
Psycholog
Umów się na wizytę Zobacz profil

Beata Burnos

Psycholog

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Allenort Białystok
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest absolwentką  Wydziału   Nauk   Społecznych NWSP   w   Białymstoku  na   kierunku   psychologia

kliniczna.    Obecnie   jest   na   zaawansowanym   etapie   szkolenia   w   psychoanalitycznie

zorientowanej   psychoterapii   indywidualnej   i   grupowej   w   Instytucie   Analizy   Grupowej

RASZTÓW, które posiada atest Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNP

PTP)   oraz   rekomendację   Polskiego   Towarzystwa   Psychologicznego. Stale   podnosi   swoje

kwalifikacje,     a     pracę     poddaje     systematycznej     superwizji.    Obecnie     pracuje     jako

psychoterapeuta indywidualny i grupowy w nurcie analitycznym w Centrum Leczenia Chorób

Cywilizacyjnych MD Care w Dworakach-Staśkach oraz na oddziale Dziennym Leczenia Nerwic

w szpitalu MSWiA w Białymstoku, tu również przyjmuje w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
 • grupami terapeutycznymi
Obszary specjalizacji
 • depresja
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • interwencja kryzysowa
 • lęk społeczny
 • mobbing
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • problemy rodzinne
 • psychoedukacja rodziców
 • samookaleczenia
 • stany lękowe
 • stres
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)
-->

Beata Piwońska
Psycholog, Psychoterapeuta
Umów się na wizytę Zobacz profil

Beata Piwońska

Psycholog kliniczny

Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Mazowiecki Szpital i Centrum Diagnostyczne Allenort
Centrum Terapii Myśliborska
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Studia magisterskie z zakresu psychologii i filozofii ukończyła na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada specjalizację drugiego stopnia z zakresu psychologii klinicznej człowieka dorosłego. Jest w trakcie procesu uzyskiwania Certyfikatu Psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Aktualnie jest uczestnikiem IV roku Kursu Psychoterapii w Polskim Instytucie

Ericksonowskim, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
 • grupami terapeutycznymi
 • diagnostyką psychologiczną i konsultacjami psychologicznymi w szpitalu
Obszary specjalizacji
 • bezsenność
 • depresja
 • problemy rodzinne
 • problemy małżeńskie
 • problemy alkoholowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • stany lękowe
 • schizofrenia i inne psychozy
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychosomatyczne
-->

Cecylia Korczyńska
Psycholog, Psychoterapeuta, Specjalista psychoterapii uzależnień
Umów się na wizytę Zobacz profil

Cecylia Korczyńska

Psycholog
Psychoterapeuta
Specjalista psychoterapii uzależnień

Konsultuje w języku:
Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii ProPsyche
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka psychologii SWPS w Warszawie. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Humanistycznej INTRA. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień – certyfikat PARPA. Dyplom Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA. Doświadczenie zawodowe podparte pracą w Poradni Leczenia Uzależnień z osobami uzależnionymi i ich bliskimi (współuzależnienie, DDA). Dodatkowo praktyka prywatna w szeroko pojmowanym obszarze psychoterapii osób z zaburzeniami nastroju i zaburzeniami adaptacyjnymi. Praca w podejściu integracyjnym z przewagą nurtu humanistycznego.

Specjalista zajmuje się
 • młodzieżą 16-18 lat
 • dorosłymi
 • grupami terapeutycznymi

 

Obszary specjalizacji
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • depresja
 • interwencja kryzysowa
 • lęk społeczny
 • mobbing
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • problemy adaptacyjne związane z adopcją
 • problemy alkoholowe
 • problemy małżeńskie/problemy par
 • problemy rodzinne
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie
 • psychoedukacja rodziców
 • stres
 • uzależnienia behawioralne – nałogi (hazard, Internet, gry, zakupy, telefon komórkowy itd..)
 • uzależnienia od alkoholu
 • uzależnienia od innych substancji (jakich?)
 • uzależnienia od leków
 • uzależnienia od narkotyków
 • wsparcie okołorozwodowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia związane ze stresem

 

-->

Dagna Krasowska
Psycholog Psychodietetyk
Umów się na wizytę Zobacz profil

Dagna Krasowska

Psycholog

Psychodietetyk

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Allenort Białystok
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Pracuje w zespole Leczenia Środowiskowego przy Samodzielnym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczy jako terapeuta środowiskowy. Jako psycholog pracuje w Zespole Leczenia Środowiskowego.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • anoreksja, bulimia
-->

Ewa Kąca
Psycholog, Psychoterapeuta
Umów się na wizytę Zobacz profil

Ewa Kąca

Psycholog
Psychoterapeuta

Konsultuje w języku:
Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Myśliborska
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka: Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie; Szkoły Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej Centrum CBT w Warszawie, po której uzyskała certyfikat psychoterapeuty poznawczo behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej; studiów
podyplomowych Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej, rekomendowanych przez PolskieTowarzystwo Psychologiczne, a zrealizowanych przez Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS.
W obszarze pomagania ludziom udziela się od 2002r.
Dotychczasowa praktyka kliniczna obejmuje: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – IV Klinika Psychiatryczna: Poradnia Zdrowia Psychicznego Szpitala Bielańskiego; Akademia Medyczna w Warszawie – Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital
Kliniczny; Akademia Medyczna w Warszawie – II Klinika Psychiatryczna: Wojewódzki Szpital Bródnowski.
Od 2007r. współpracuje również z niepublicznymi ośrodkami terapeutycznymi w Warszawie.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • depresja
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • lęk społeczny
 • napady paniki tak
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • stany lękowe tak
 • stres
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia związane ze stresem

 

-->

Ewa Linowska
Psycholog dzieci, młodzieży i dorosłych
Umów się na wizytę Zobacz profil

Ewa Linowska

Psycholog dzieci, młodzieży i dorosłych

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w podejściu psychoanalitycznym. Ukończyła czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii. Szkolenie to jest afiliowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. W trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii rodzin i par w nurcie systemowym z elementami terapii psychodynamicznej, organizowanego przez prof. Barbarę Tryjarską oraz Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii Psyche Plus. Posiada przygotowanie pedagogiczne. Członek Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii. Członek zarządu Fundacji Poliklinika Korczakowska. Pracuje z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, parami i rodzinami. Pracuje pod stałą superwizją.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 4-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • całościowe zaburzenia rozwojowe,
 • zespół nadpobudliwości ruchowej
 • upośledzenie umysłowe
 • zaburzenia nastroju
 • lęk separacyjny
 • tiki i Zespół Tourette’a
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia lękowe
 • fobie
 • schizofrenia
 • trudności w nauce
 • adopcja
 • psychoedukacja rodziców
-->

Iwona Baczyńska-Banaszczyk
Psycholog Psychoterapeuta
Umów się na wizytę Zobacz profil

Iwona Baczyńska-Banaszczyk

Psycholog

Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Angielskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Allenort Białystok
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia, pedagogiem specjalnym (resocjalizacja, wspomaganie rodziny, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika).

Doświadczenie zdobyła w pracy z młodzieżą i rodzinami oraz z osobami dorosłymi w szkołach ponadgimnazjalnych, a także współpracując z organizacjami pozarządowymi.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 12-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • autyzm
 • depresja
 • fobia szkolna
 • interwencja kryzysowa
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny
 • mobbing
 • napady paniki
 • niepełnosprawność intelektualna
 • problemy rodzinne
 • psychoedukacja rodziców
 • samookaleczenia
 • stany lękowe
 • stres
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół Aspergera
-->
Język konsultacji
Wybierz
polski
niemiecki
angielski
francuski
rosyjski
ukraiński
Placówka
Specjalista

Julia Maria Wierusz-Kowalska
Psychoterapeuta dzieci, młodzieży
i dorosłych
Umów się na wizytę Zobacz profil

Julia Maria Wierusz-Kowalska

Psycholog dzieci, młodzieży i dorosłych

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Psychomedica
Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Magister Filozofii i Etyki. Obecnie jest w 4-letniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Absolwentka Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych przy Laboratorium Psychoedukacji i SWPS w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Terapii i Treningu Grupowego w zakresie Twórczości i Arteterapii w Instytucie Profilaktyki i Resocjalizacji IPSIR UW w Warszawie. Ukończyła też roczny Kurs Pomocy Psychologicznej pod Superwizją w Ośrodku INTRA w Warszawie. Swoje doświadczenie terapeutyczne zdobywała w ośrodkach socjoterapeutycznych oraz podczas rocznego stażu klinicznego w I Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii IPIN w Warszawie oraz w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Jozefowie.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 0-14 lat (Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin)
 • młodzieżą 14-18 lat (Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin)
 • dorosłymi (Centrum Terapii Psychomedica)
 • pomocą osobom z doświadczeniem żałoby i straty, poczuciem braku sensu życia i motywacji do działania, obniżonym poczuciem własnej wartości
 • z doświadczeniem chronicznej choroby i cierpienia, zaburzeniami w relacjach międzyludzkich, w kryzysie życiowym
 • z poczuciem zablokowania potencjału twórczego, poczuciem samotności i wykluczenia społecznego
Obszary specjalizacji
 • depresja
 • fobia szkolna
 • interwencja kryzysowa
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny
 • problemy rodzinne
 • psychoedukacja rodziców
 • psychogeriatria
 • samookaleczenia
 • stany lękowe
 • stres
 • trudności w nauce
 • wsparcie okołorozwodowe
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
-->

Karolina Werblińska-Roczeń
Psycholog dzieci i młodzieży
Umów się na wizytę Zobacz profil

Karolina Werblińska-Roczeń

Psycholog dzieci i młodzieży

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest absolwentką Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i Filozofii na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończyła z wyróżnieniem podyplomowe studia z diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej oraz podyplomowe studia z seksuologii klinicznej. Posiada certyfikat kursu profesjonalnego świadczenia usług wsparcia psychologicznego przez infolinię. Posiada uprawnienia pedagogiczne.

Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych Otwartego Dialogu i Rozwoju Sieci Społecznych w Sytuacji Kryzysu Psychicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz szkoleniu Rok z Terapią Poznawczo-Behawioralną dla Dzieci i Młodzieży, organizowanym przez organizację „Poza Schematami”.  Doświadczenie zawodowe zdobywała w Centrum Psychiatrycznym i w Szpitalu Psychiatrycznym SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie oraz w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Warszawa-Bielany.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 14-18 lat
Obszary specjalizacji
 • diagnostyką/testami psychologicznymi
-->

Joanna Pierzchała
Psycholog dzieci i młodzieży
Umów się na wizytę Zobacz profil

Joanna Pierzchała

Psycholog

Pedagog

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Ukończyła pedagogikę na Akademii Pedagogiki Specjalnej i psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas studiów angażowała się w projekty naukowe m.in brała udział w walidacji polskiej wersji językowej ADOS-2 i ADI-R, narzędzi służących do oceny cech charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu, czy badaniach dotyczących rozwoju językowego dzieci dwu- i wielojęzycznych.

Pierwsze kroki zawodowe stawiała pracując w Zespole Pracy Środowiskowej z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i ich rodzinami. Następnie swoje zainteresowania pokierowała w stronę edukacji. Pracowała w przedszkolach i gimnazjum jako nauczyciel angielskiego, psycholog i mentor. Obecnie najwięcej czasu w pracy zawodowej  poświęca pracy z grupami w różnym wieku; prowadzi zajęcia kształtujące podstawowe umiejętności społeczne u dzieci i młodzieży.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 9-14 lat
 • młodzieżą 14-16 lat
 • grupami terapeutycznymi
Obszary specjalizacji
-->

Katarzyna Bączkowska
Psycholog dzieci i młodzieży
Umów się na wizytę Zobacz profil

Katarzyna Bączkowska

Psycholog dzieci i młodzieży

Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:

Polskim

 

 

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest absolwentką Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku Psychologia.

W trakcie studiów podejmowała aktywności w zakresie badań i warsztatów dotyczących kształtowania się przywiązania, rozumienia emocji oraz zaburzeń odżywiania się. Obecnie jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego, opartego na podejściu psychoanalitycznym w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 12-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia odżywiania
 • lęk separacyjny
 • zaburzenia lękowe
 • psychoedukacja rodziców
-->

Jakub Błażej
Psycholog dzieci i młodzieży
Umów się na wizytę Zobacz profil

Jakub Błażej

Psycholog dzieci i młodzieży

Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:

Polskim

 

 

 

Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku Psychologia, specjalność: Psychologia Kliniczna i Osobowości (2017).

Jest także absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie odbył studia licencjackie na kierunku Dietetyka (2015).

W roku 2018 zakończył studia podyplomowe z Psychodietetyki w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie, a w 2019 studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, zdobywając kwalifikacje nauczycielskie.

Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z psychoterapii w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 0-14 lata
 • młodzieżą 14-18 lat
Obszary specjalizacji
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia lękowe
-->

Marta Lewandowska
Psycholog dzieci i młodzieży
Umów się na wizytę Zobacz profil

Marta Lewandowska

Psycholog dzieci i młodzieży

Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ukończyła szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży CBT. Odbyła wiele szkoleń z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej w tym ukierunkowanych dla osób z autyzmem oraz Zespołem Aspergera, szkolenia dotyczące wykorzystania ADOS 2 w diagnostyce klinicznej, uprawnienia do stosowania Skali Stanford-Binet 5 w praktyce diagnostycznej czy wykonywania diagnozy dysleksji. Jest terapeutą w ramach WWR. Posiada uprawnienia pedagogiczne do pracy z dziećmi i dorosłymi. Stale podwyższa kwalifikacje zawodowe, aby móc zapewnić kompleksową opiekę pacjentom.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 4-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
Obszary specjalizacji
 • kompleksowa diagnostyką psychologiczną: badanie intelektu, badania osobowościowe, ocena kompetencji społecznych i poziomu funkcji poznawczych, badanie w kierunku zaburzeń emocjonalnych, lękowych, depresyjnych i innych
 • kompleksowa diagnostyka zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • diagnoza ADHD, ODD u dzieci i młodzieży oraz wsparcie ich rodziców
 • diagnoza i terapią tików
 • diagnoza dysleksji dzieci od 7 r.ż. i młodzieży
 • diagnoza zaburzeń depresyjnych, lękowych i mieszanych;
 • pomoc psychologiczna dzieciom z objawami zaburzeń koncentracji uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej oraz ich rodzicom
 • prowadzenie treningów umiejętności społecznych (TUS) od poziomu diady do pełnej grupy terapeutycznej;
 • psychoedukacja i poradnictwo psychologiczne dla rodziców/opiekunów dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i dzieci nadpobudliwych;
 • poradnictwo, psychoedukacja i wsparcie dla rodzeństwa dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi;
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
-->

Magdalena Pascuttini
Psycholog dzieci i młodzieży
Umów się na wizytę Zobacz profil

Magdalena Pascuttini

Psycholog dzieci i młodzieży

Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Angielskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest absolwentką Wydziału Pedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej (obecnie APS). Ukończyła 5-letnie szkolenie z Systemowej Terapii Rodzin w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Od wielu lat jest związana z jedną z warszawskich specjalistycznych poradni psychologicznych. Ponadto współpracowała z wieloma organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą młodzieży i ich rodzinom.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i rodzicami. Od lat prowadzi konsultacje rodzinne, terapię rodzinną, psychoedukację rodziców (warsztaty, grupy dla rodziców). Ponadto prowadziła superwizję dla specjalistów pracujących z młodzieżą oraz rodzicami. Sama również uczestniczy w superwizjach, dzięki czemu stale się rozwija. Bierze także udział w licznych szkoleniach, konferencjach i seminariach.

Specjalista zajmuje się
 • rodzinami
 • parami
Obszary specjalizacji
 • konsultacje rodzinne
 • psychoterapia rodzinna – pracuje z rodzinami, w których pojawiają się trudności wieku rozwojowego nastolatków
 • terapia dla par małżeńskich w odniesieniu do relacji z nastoletnim dzieckiem– praca nad przywróceniem rodziców do ich ról i postaw
 • psychoedukacja rodziców – prowadzi warsztaty, spotkania w parach, pracuje indywidualnie z rodzicami towarzysząc im w pokonywaniu trudności
-->

Martyna Pawłowska
Psycholog dzieci i młodzieży
Umów się na wizytę Zobacz profil

Martyna Pawłowska

Psychoterapeuta
Pedagog

Konsultuje w języku:
Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest absolwentką pedagogiki specjalnej. Ukończyła 4 -letni kurs terapii rodzin w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz roczne szkolenie w zakresie psychoterapii Dzieci i Młodzieży w ujęciu psychoanalitycznym.

Odbyła staż kliniczny na Oddziale Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pracuje w Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej HOSTEL w Otwocku. V-ce prezes Stowarzyszenia na rzecz Wsparcia i Rozwoju PROGRES, Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako psychoterapeuta w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Warszawa – Bielany, Poradni Zdrowia Psychiczego dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie, Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej, Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, fundacji zajmującej się zaburzeniami odżywiania, jako kurator zawodowy oraz asystent rodziny.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Specjalista zajmuje się
 • młodzieżą 14-18 lat
 • dorosłymi
 • grupami terapeutycznymi
Obszary specjalizacji
 • depresja
 • fobie
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • stres i zaburzenia z nim związane
 • natręctwa
 • schizofrenia i inne psychozy
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia nastroju
 • fobie
 • zaburzenia lękowe
 • interwencja kryzysowa
 • problemy związane z adopcją
 • psychoedukacja rodziców
-->

Martyna Pietraszek
Psycholog seksuolog dzieci i młodzieży
Umów się na wizytę Zobacz profil

Martyna Pietraszek

Psycholog seksuolog dzieci i młodzieży

Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (SWPS), na kierunku psychologia kliniczna. Ukończyła także roczne studium psychologicznej pracy z grupami i organizacjami, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Psychologii Zorientowanej na Proces, jak i również studia pomagisterskie z seksuologii klinicznej w Szkole Podyplomowej na SWPS. Ponadto ukończyła szkolenie psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, a także Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie. Posiada dyplom Psychoterapeuty Psychodynamicznego.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 9-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
 • grupami terapeutycznymi
Obszary specjalizacji
 • konsultacje dla młodzieży i rodziców
 • psychoedukacja rodziców
-->

Maciej Krzymowski
Psycholog, Psychoterapeuta, Psycholog seksuolog,
Umów się na wizytę Zobacz profil

Maciej Krzymowski

Psycholog/Psychoterapeuta  dzieci, młodzieży  i dorosłych

Psycholog seksuolog

Pedagog

 

Konsultuje w języku:
Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii ProPsyche
Centrum Terapii Myśliborska
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Ukończone szkoły: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet SWPS. Posiada ponad 20 letni staż i doświadczenie w prowadzeniu diagnostyki i zajęć o charakterze terapeutycznym dla klientów z różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, osoby dorosłe). Jest dydaktykiem w zakresie wychowania, problemów rozwojowych, profilaktyki agresji i przemocy. Był konsultantem telefonu zaufania, autorem i realizatorem programów oraz projektów profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Zajmuje się prowadzeniem diagnoz w poradni psychologiczno – pedagogicznej. Jest właścicielem specjalistycznego gabinetu psychologicznego. Specjalizuje się między innymi w badaniach diagnostycznych i kompleksowej pomocy dla osób zmagających się z problemami emocjonalnymi, psychicznymi, uzależnieniami oraz dysfunkcjami i zaburzeniami seksualnymi.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 9-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
 • dorosłymi

 

Obszary specjalizacji
 • ADD
 • ADHD
 • anoreksja, bulimia
 • autyzm
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • depresja
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia
 • fobia szkolna
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • interwencja kryzysowa
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny
 • mobbing
 • molestowanie
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • niepełnosprawność intelektualna
 • onanizm dziecięcy
 • problemy alkoholowe
 • problemy małżeńskie/problemy par
 • problemy rodzinne
 • problemy seksualne
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie
 • psychoedukacja rodziców
 • samookaleczenia
 • stany lękowe
 • stres
 • trudności w nauce
 • uzależnienia behawioralne – nałogi (hazard, Internet, gry, zakupy, telefon komórkowy itd..)
 • uzależnienia od alkoholu
 • uzależnienia od innych substancji (jakich?)
 • uzależnienia od narkotyków
 • wsparcie okołorozwodowe
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół Aspergera
 • zaświadczenia o dysleksji, dysortografii
 • diagnostyka / testy psychologiczne

 

-->

Piotr Brud
Psycholog, Psychoterapeuta
Umów się na wizytę Zobacz profil

Piotr Brud

Piotr Brud

Psycholog, Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwent psychologii, doktorant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i teolog. W ramach Szkoły Doktorskiej na kierunku psychologia, prowadzi badania z zakresu psychologii osobowości i psychopatologii oraz publikuje w międzynarodowych czasopismach naukowych. Psychoterapeuta integracyjny w trakcie 4-letniego szkolenia w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej. Odbył staż kliniczny w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując jako psycholog i psychoterapeuta w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Warszawa – Bielany. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

Specjalista zajmuje się
 • młodzieżą 14 – 18 lat
 • dorosłymi
 • grupami terapeutycznymi
Obszary specjalizacji
 • depresja
 • fobia szkolna
 • interwencja kryzysowa
 • lęk społeczny
 • mobbing
 • molestowanie
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • problemy małżeńskie/problemy par
 • problemy rodzinne
 • problemy seksualne
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie
 • samookaleczenia
 • stany lękowe
 • stres
 • wsaprcie okołorozwodowe
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia afektywno-dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia osobowości
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)
-->

Małgorzata Ciania
Psycholog dzieci i młodzieży
Umów się na wizytę Zobacz profil

Małgorzata Ciania

Psycholog, Psychoterapeuta

 

Przyjmuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu stosowanej analizy zachowania, posiada przygotowanie pedagogiczne. W trakcie pięcioletniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamiczno-systemowym (Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku w Krakowie). Od 2009 roku pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, prowadzi warsztaty, szkolenia, wspiera spacjalistów związanych z edukacją.
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy środowiskowej, współpracowała ze szkołami i fundacjami zajmującymi się pomocą osobom na spektrum autyzmu. Odbyła staż w I Klinice Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Pracuje psychoterapeutycznie z młodzieżą od 12. roku życia, specjalizuje się w pracy z osobami z zespołem Aspergera.
Regularnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach z zakresu psychoterapii. Pracuje pod superwizją.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 12 – 14 lat
 • młodzieżą 14 – 18 lat
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • autyzm
 • depresja
 • fobia szkolna
 • lęk społeczny
 • psychoedukacja rodziców
 • stany lękowe
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • zespół Aspergera
-->

Aleksandra Wierzejska
Psycholog dzieci i młodzieży
Umów się na wizytę Zobacz profil

Aleksandra Wierzejska

Psycholog

Konsultuje w języku:
Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Ukończyła psychologię na Wydziale Psychologii Klinicznej w WSFiZ w Warszawie. Obecnie jest w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Ukończyła szkolenie w zakresie Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia, potwierdzone certyfikatem Nr 1P/0602/2011. Jest absolwentką kursu “Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci” w Instytucie Matki i Dziecka. Posiada certyfikat The University of Warwick – BABIES IN MIND: WHY THE PARENT’S MIND MATTERS. Uczestniczy w seminarium obserwacji niemowląt w Instytucie im. Hanny Segal prowadzonym przez Orę Dresner (British Psychoanalytic Association). Stale rozwija swój warsztat pracy uczestnicząc w seminariach i konferencjach naukowych. Pracę psychoterapeutyczną poddaję stałej superwizji.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 0-3 lata
 • dziećmi 12-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • wsparcie rodziców, którzy niepokoją się o niemowlę lub małe dziecko
 • trudności z adaptacją dziecka w żłobku/przedszkolu
 • psychoterapia młodzieży od 11 r.ż.
 • psychoterapia dorosłych
 • wsparcie psychoedukacyjne rodziców w zakresie rozumienia objawów u dziecka i wspierania jego rozwoju
 • diagnoza i psychoterapia uzależnienia
-->

Anna Tulczyńska
Psycholog dzieci, młodzieży i dorosłych
Umów się na wizytę Zobacz profil

Anna Tulczyńska

Psycholog

Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacje: Psychoterapia i Psychologia Wychowawcza, a także dwuletnie Studium Socjoterapii i Pomocy Psychologicznej. Jest absolwentką czteroletniej Szkoły Psychoterapii Behawioralno-Poznawczej CBT. Odbyła dwuletni staż w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP oraz Fundacji Dzieci Niczyje.

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi terapię indywidualną, poradnictwo dla rodziców, zajęcia warsztatowe podnoszące umiejętności wychowawcze, wykłady. Pracuje również w jednym z renomowanych warszawskich liceów oraz gimnazjum, a także w Ośrodku Promocji Talentów. Współpracowała z poradnią psychologiczno- pedagogiczną i prywatnymi gabinetami psychoterapii. Jest także autorką kilkudziesięciu publikacji o tematyce psychologicznej dla rodziców, wychowawców i nauczycieli. Prywatnie jest mamą trójki dzieci, które na co dzień uczą ją, jak w praktyce radzić sobie z rodzicielskimi wyzwaniami.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 12-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
 • młodymi dorosłymi 18-25 lat
Obszary specjalizacji
 • terapia indywidualna dzieci i młodzieży z zaburzeniami nastroju, przeżywającymi silny stres (w sytuacji rozwodu, przeprowadzki, zmiany szkoły lub rozpoczęcia nauki), z zaburzeniami lękowymi (fobia społeczna, fobia szkolna, lęk separacyjny, napady paniki)
 • praca z dziećmi i nastolatkami nieśmiałymi, którym brak pewności siebie, przeżywającymi trudności w relacjach z rówieśnikami lub doświadczającymi przemocy rówieśniczej
 • praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą odmawiającymi chodzenia do szkoły, przeżywającymi silny stres w szkole lub w sytuacji przedegzaminacyjnej
 • poszukiwanie, wspólnie z młodymi osobami, motywacji do nauki, wspieranie ich w planowaniu działań, uczenie skutecznych metod uczenia się i koncentracji uwagi
 • praca z rodzicami mającymi trudności w relacjach z dziećmi lub mającymi problemy wychowawcze, zmęczonymi ciągłym wydawaniem niewykonywanych poleceń lub nieskutecznym stawianiem granic
 • wsparcie kobiet, które po porodzie odczuwają smutek, bezradność, lęk
 • diagnoza zdolności syndromu nieadekwatnych osiągnięć szkolnych, dojrzałości szkolnej, specjalnych potrzeb edukacyjnych
-->

Elżbieta Potempska
Psycholog dzieci i młodzieży
Umów się na wizytę Zobacz profil

Elżbieta Potempska

Psycholog dzieci i młodzieży

Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta systemowy rodzin i par. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami zachowania oraz trudnościami okresu adolescencji oraz zaburzeniami socjalizacyjnymi.

Od 19 lat zajmuje się także terapią rodzin i par w ujęciu systemowym.

Autorka programów treningowych dla młodzieży przeciwdziałających agresji, programów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, programów szkoleniowych dla służb pomocy społecznej, oświaty i sądów z zakresu skutecznej komunikacji , pracy z agresją i przemocą, pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi społecznie oraz programów uczących służby społeczne interdyscyplinarnej współpracy.

Specjalista zajmuje się
 • diagnozą i terapią psychologiczną dzieci ,młodzieży i młodych dorosłych
 • terapią systemową rodzin i par 
Obszary specjalizacji
-->

Ewa Linowska
Psycholog dzieci, młodzieży i dorosłych
Umów się na wizytę Zobacz profil

Ewa Linowska

Psycholog dzieci, młodzieży i dorosłych

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w podejściu psychoanalitycznym. Ukończyła czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii. Szkolenie to jest afiliowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. W trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii rodzin i par w nurcie systemowym z elementami terapii psychodynamicznej, organizowanego przez prof. Barbarę Tryjarską oraz Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii Psyche Plus. Posiada przygotowanie pedagogiczne. Członek Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii. Członek zarządu Fundacji Poliklinika Korczakowska. Pracuje z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, parami i rodzinami. Pracuje pod stałą superwizją.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 4-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • całościowe zaburzenia rozwojowe,
 • zespół nadpobudliwości ruchowej
 • upośledzenie umysłowe
 • zaburzenia nastroju
 • lęk separacyjny
 • tiki i Zespół Tourette’a
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia lękowe
 • fobie
 • schizofrenia
 • trudności w nauce
 • adopcja
 • psychoedukacja rodziców
-->
Język konsultacji
Wybierz
polski
niemiecki
angielski
francuski
rosyjski
ukraiński
Placówka
Specjalista

Magdalena Pascuttini
Psycholog dzieci i młodzieży
Umów się na wizytę Zobacz profil

Magdalena Pascuttini

Psycholog dzieci i młodzieży

Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Angielskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest absolwentką Wydziału Pedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej (obecnie APS). Ukończyła 5-letnie szkolenie z Systemowej Terapii Rodzin w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Od wielu lat jest związana z jedną z warszawskich specjalistycznych poradni psychologicznych. Ponadto współpracowała z wieloma organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą młodzieży i ich rodzinom.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i rodzicami. Od lat prowadzi konsultacje rodzinne, terapię rodzinną, psychoedukację rodziców (warsztaty, grupy dla rodziców). Ponadto prowadziła superwizję dla specjalistów pracujących z młodzieżą oraz rodzicami. Sama również uczestniczy w superwizjach, dzięki czemu stale się rozwija. Bierze także udział w licznych szkoleniach, konferencjach i seminariach.

Specjalista zajmuje się
 • rodzinami
 • parami
Obszary specjalizacji
 • konsultacje rodzinne
 • psychoterapia rodzinna – pracuje z rodzinami, w których pojawiają się trudności wieku rozwojowego nastolatków
 • terapia dla par małżeńskich w odniesieniu do relacji z nastoletnim dzieckiem– praca nad przywróceniem rodziców do ich ról i postaw
 • psychoedukacja rodziców – prowadzi warsztaty, spotkania w parach, pracuje indywidualnie z rodzicami towarzysząc im w pokonywaniu trudności
-->

Małgorzata Ciania
Psycholog dzieci i młodzieży
Umów się na wizytę Zobacz profil

Małgorzata Ciania

Psycholog, Psychoterapeuta

 

Przyjmuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu stosowanej analizy zachowania, posiada przygotowanie pedagogiczne. W trakcie pięcioletniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamiczno-systemowym (Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku w Krakowie). Od 2009 roku pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, prowadzi warsztaty, szkolenia, wspiera spacjalistów związanych z edukacją.
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy środowiskowej, współpracowała ze szkołami i fundacjami zajmującymi się pomocą osobom na spektrum autyzmu. Odbyła staż w I Klinice Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Pracuje psychoterapeutycznie z młodzieżą od 12. roku życia, specjalizuje się w pracy z osobami z zespołem Aspergera.
Regularnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach z zakresu psychoterapii. Pracuje pod superwizją.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 12 – 14 lat
 • młodzieżą 14 – 18 lat
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • autyzm
 • depresja
 • fobia szkolna
 • lęk społeczny
 • psychoedukacja rodziców
 • stany lękowe
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • zespół Aspergera
-->

Elżbieta Potempska
Psycholog dzieci i młodzieży
Umów się na wizytę Zobacz profil

Elżbieta Potempska

Psycholog dzieci i młodzieży

Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta systemowy rodzin i par. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami zachowania oraz trudnościami okresu adolescencji oraz zaburzeniami socjalizacyjnymi.

Od 19 lat zajmuje się także terapią rodzin i par w ujęciu systemowym.

Autorka programów treningowych dla młodzieży przeciwdziałających agresji, programów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, programów szkoleniowych dla służb pomocy społecznej, oświaty i sądów z zakresu skutecznej komunikacji , pracy z agresją i przemocą, pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi społecznie oraz programów uczących służby społeczne interdyscyplinarnej współpracy.

Specjalista zajmuje się
 • diagnozą i terapią psychologiczną dzieci ,młodzieży i młodych dorosłych
 • terapią systemową rodzin i par 
Obszary specjalizacji
-->

Ewa Linowska
Psycholog dzieci, młodzieży i dorosłych
Umów się na wizytę Zobacz profil

Ewa Linowska

Psycholog dzieci, młodzieży i dorosłych

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w podejściu psychoanalitycznym. Ukończyła czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii. Szkolenie to jest afiliowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. W trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii rodzin i par w nurcie systemowym z elementami terapii psychodynamicznej, organizowanego przez prof. Barbarę Tryjarską oraz Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii Psyche Plus. Posiada przygotowanie pedagogiczne. Członek Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii. Członek zarządu Fundacji Poliklinika Korczakowska. Pracuje z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, parami i rodzinami. Pracuje pod stałą superwizją.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 4-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • całościowe zaburzenia rozwojowe,
 • zespół nadpobudliwości ruchowej
 • upośledzenie umysłowe
 • zaburzenia nastroju
 • lęk separacyjny
 • tiki i Zespół Tourette’a
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia lękowe
 • fobie
 • schizofrenia
 • trudności w nauce
 • adopcja
 • psychoedukacja rodziców
-->
Język konsultacji
Wybierz
polski
niemiecki
angielski
francuski
rosyjski
ukraiński
Placówka
Specjalista

Agata Łażewska
Psycholog
Umów się na wizytę Zobacz profil

Agata Łażewska

Psycholog
Mediator rodzinny

Konsultuje w języku:
Polskim
Angielskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii ProPsyche
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Z mediacjami rodzinnymi związana od 2009 roku. Pracuje także jako psycholog w placówce oświatowej i organizacji pozarządowej. W nieistniejącym już prywatnym ośrodku adopcyjnym zajmowała się diagnozą przyszłych rodzin adopcyjnych i zastępczych. Absolwentka psychologii społecznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, studiów podyplomowych na Akademii Pedagogiki Specjalnej „Profilaktyka i terapia dzieci z trudnościami wychowawczymi” oraz studiów podyplomowych na Wydziale Psychologii UW „Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny”. Trener biznesu – Szkoła Trenerów Biznesu EFS Grupy TROP. Ukończyła szkolenie z mediacji rodzinnych prowadzone zgodnie ze Standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Członkini Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi

 

Obszary specjalizacji
 • depresja
 • interwencja kryzysowa
 • lęk separacyjny
 • mobbing
 • problemy adaptacyjne związane z adopcją
 • problemy małżeńskie/problemy par
 • problemy rodzinne
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie
 • psychoedukacja rodziców
 • samookaleczenia
 • stany lękowe
 • wsparcie okołorozwodowe
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia związane ze stresem

 

-->
Język konsultacji
Wybierz
polski
niemiecki
angielski
francuski
rosyjski
ukraiński
Placówka
Specjalista
Dr n. med.
Anna Kępczyńska-Nyk
Endokrynolog Seksuolog
Umów się na wizytę Zobacz profil
Dr n. med.
Anna Kępczyńska-Nyk

Endokrynolog

Seksuolog

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Angielskim

Rosyjskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Myśliborska
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie.

W zawodzie pracuje od ponad 15 lat. Od 2005 r. związana z Kliniką Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii WUM, gdzie zajmuje się diagnostyką i leczeniem osób ze schorzeniami internistycznymi oraz endokrynologicznymi. Nadzoruje pracę lekarzy specjalizujących się w dziedzinie chorób wewnętrznych i endokrynologii. Jest także nauczycielem akademickim, prowadzi zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego WUM. Podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc kursach i konferencjach z zakresu przede wszystkim endokrynologii i seksuologii. Jest autorem i współautorem publikacji naukowych z dziedziny endokrynologii.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • zaburzenia funkcji seksualnych mężczyzn (w tym hipogonadyzm, zaburzenia wzwodu, wytrysk przedwczesny)
 • terapia hormonalna osób z dysforią płci
 • diagnostyka zaburzeń miesiączkowania, otyłości, zespołów związanych z nadmiarem androgenów u kobiet
 • zaburzenia czynności tarczycy, choroba guzkowa tarczycy
 • choroby nadnerczy, przysadki, przytarczyc
 • zaburzenia hormonalne u kobiet w ciąży oraz planujących ciążę
-->
Język konsultacji
Wybierz
polski
niemiecki
angielski
francuski
rosyjski
ukraiński
Placówka
Specjalista

Martyna Pietraszek
Psycholog seksuolog dzieci i młodzieży
Umów się na wizytę Zobacz profil

Martyna Pietraszek

Psycholog seksuolog dzieci i młodzieży

Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (SWPS), na kierunku psychologia kliniczna. Ukończyła także roczne studium psychologicznej pracy z grupami i organizacjami, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Psychologii Zorientowanej na Proces, jak i również studia pomagisterskie z seksuologii klinicznej w Szkole Podyplomowej na SWPS. Ponadto ukończyła szkolenie psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, a także Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie. Posiada dyplom Psychoterapeuty Psychodynamicznego.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 9-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
 • grupami terapeutycznymi
Obszary specjalizacji
 • konsultacje dla młodzieży i rodziców
 • psychoedukacja rodziców
-->

Justyna Sołowiej-Chmiel
Psycholog, Psychoterapeuta, Psycholog seksuolog
Umów się na wizytę Zobacz profil

Justyna Sołowiej-Chmiel

Psycholog

Psychoterapeuta

Psycholog seksuolog

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Angielskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Allenort Białystok
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie, studium pedagogicznego WSPiA w Lublinie, studiów podyplomowych z zakresu seksuologii w WSFiZ w Warszawie oraz na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Jest psychologiem, seksuologiem, wykładowcą akademickim i szkoleniowcem. Jej celem w pracy z drugim człowiekiem jest udzielanie skutecznej pomocy, która nie będzie jednakże próbą decydowania lub wybierania za kogoś. Od lat pracuje w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy. Prowadzi szkolenia m.in. w zakresie komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, asertywności oraz treningi z psychoterapii, seksuologii, również jako wykładowca akademicki. W życiu pozazawodowym lubi aktywność fizyczną, jest miłośniczka zwierząt, dobrej literatur, filmu i kuchni.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • anoreksja, bulimia
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • depresja
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • interwencja kryzysowa
 • lęk społeczny
 • molestowanie
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • ortoreksja
 • problemy seksualne
 • samookaleczenia
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stany lękowe
 • stres
 • wsparcie okołorozwodowe
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)
-->

Maciej Krzymowski
Psycholog, Psychoterapeuta, Psycholog seksuolog,
Umów się na wizytę Zobacz profil

Maciej Krzymowski

Psycholog/Psychoterapeuta  dzieci, młodzieży  i dorosłych

Psycholog seksuolog

Pedagog

 

Konsultuje w języku:
Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii ProPsyche
Centrum Terapii Myśliborska
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Ukończone szkoły: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet SWPS. Posiada ponad 20 letni staż i doświadczenie w prowadzeniu diagnostyki i zajęć o charakterze terapeutycznym dla klientów z różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, osoby dorosłe). Jest dydaktykiem w zakresie wychowania, problemów rozwojowych, profilaktyki agresji i przemocy. Był konsultantem telefonu zaufania, autorem i realizatorem programów oraz projektów profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Zajmuje się prowadzeniem diagnoz w poradni psychologiczno – pedagogicznej. Jest właścicielem specjalistycznego gabinetu psychologicznego. Specjalizuje się między innymi w badaniach diagnostycznych i kompleksowej pomocy dla osób zmagających się z problemami emocjonalnymi, psychicznymi, uzależnieniami oraz dysfunkcjami i zaburzeniami seksualnymi.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 9-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
 • dorosłymi

 

Obszary specjalizacji
 • ADD
 • ADHD
 • anoreksja, bulimia
 • autyzm
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • depresja
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia
 • fobia szkolna
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • interwencja kryzysowa
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny
 • mobbing
 • molestowanie
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • niepełnosprawność intelektualna
 • onanizm dziecięcy
 • problemy alkoholowe
 • problemy małżeńskie/problemy par
 • problemy rodzinne
 • problemy seksualne
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie
 • psychoedukacja rodziców
 • samookaleczenia
 • stany lękowe
 • stres
 • trudności w nauce
 • uzależnienia behawioralne – nałogi (hazard, Internet, gry, zakupy, telefon komórkowy itd..)
 • uzależnienia od alkoholu
 • uzależnienia od innych substancji (jakich?)
 • uzależnienia od narkotyków
 • wsparcie okołorozwodowe
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół Aspergera
 • zaświadczenia o dysleksji, dysortografii
 • diagnostyka / testy psychologiczne

 

-->

Magdalena Małyszko
Psycholog, Neuropsycholog, Psycholog seksuolog
Umów się na wizytę Zobacz profil

Magdalena Małyszko

Psycholog

Neuropsycholog

Psycholog seksuolog

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Allenort Białystok
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest magistrem psychologii, ukończyła SWPS w Warszawie w 2009 r. Jest specjalistą psychologii klinicznej (2018) oraz specjalistą psychologii uzależnień po Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnień (2013). Jest również seksuologiem, ukończyła Szkołę Terapii Seksualnej (2015).

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • depresja
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • interwencja kryzysowa
 • lęk społeczny
 • mobbing
 • molestowanie
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • problemy alkoholowe
 • problemy małżeńskie/problemy par
 • problemy rodzinne
 • problemy seksualne
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie
 • samookaleczenia
 • stany lękowe
 • stres
 • uzależnienia behawioralne – nałogi (hazard, Internet, gry, zakupy, telefon komórkowy itd..)
 • uzależnienia od alkoholu
 • uzależnienia od innych substancji (jakich?)
 • uzależnienia od leków
 • uzależnienia od narkotyków
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia związane ze stresem
-->
Dr n. med.
Aleksandra Jodko-Modlińska
Psycholog seksuolog
Umów się na wizytę Zobacz profil
Dr n. med.
Aleksandra Jodko-Modlińska

Psycholog, Psychoterapeuta, Psycholog seksuolog

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Angielskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Myśliborska
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu seksuologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od 2004 r. jest nauczycielem akademickim na Wydziałach Psychologii USWPS i UW.

Współpracuje z II Kliniką Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie obroniła rozprawę doktorską.

Specjalista zajmuje się
 • młodzieżą 14-18 lat
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • zaburzenia identyfikacji płciowej (dysforia płci)
 • zaburzenia preferencji seksualnych
 • zaburzenia związane z rozwojem i orientacją seksualną
 • dysfunkcje seksualne (problemy występujące we współżyciu oraz związane z siłą popędu seksualnego)
 • psychologia prokreacji – psychologiczne wsparcie w leczeniu niepłodności (również idiopatycznej) i biorstwu gamet; zaburzenia występujące w okresie połogu.
-->
Język konsultacji
Wybierz
polski
niemiecki
angielski
francuski
rosyjski
ukraiński
Placówka
Specjalista
Dr n. med.
Katarzyna Polanowska
Psycholog, Neuropsycholog
Umów się na wizytę Zobacz profil
Dr n. med.
Katarzyna Polanowska

Psycholog kliniczny

Neuropsycholog kliniczny

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Psychomedica
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest specjalistą psychologiem klinicznym, z podspecjalizacją w zakresie neuropsychologii klinicznej. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada tytuł doktora nauk medycznych. W zawodzie pracuje ponad 20 lat. Jest adiunktem w Pracowni Neuropsychologii Klinicznej II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz konsultantem- neuropsychologiem w Klinice Neurologii i Epileptologii Szpitala im. Witolda Orłowskiego w Warszawie. Zajmuje się diagnostyką zaburzeń poznawczo-behawioralnych powstałych w przebiegu różnych schorzeń mózgowych oraz diagnostyką różnicową zaburzeń psychogennych o obrazie chorób neurologicznych. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie terapii neuropsychologicznej różnych zespołów zaburzeń poznawczych . Działalność kliniczną łączy z pracą naukową. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych, a także wykładowcą na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i na kursach szkoleniowych do specjalizacji psychologicznych i lekarskich. Jest też współtwórcą komputerowego programu do terapii zaburzeń językowych o typie afazji – „Afa-System”, który jest powszechnie stosowany w placówkach neurorehabilitacyjnych w całej Polsce.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
 • diagnostyką (testy psychologiczne do oceny uwagi, pamięci, zdolności wzrokowo-konstrukcyjnych, myślenia, inteligencji, cech osobowości)
Obszary specjalizacji
 • choroba Alzheimera i inne otępienia
 • niepełnosprawność intelektualna – diagnostyka
 • psychogeriatria – ocena funkcji poznawczych
 • rehabilitacja neuropsychologiczna
 • zaburzenia osobowości – diagnostyka
 • zaburzenia pamięci
-->

Magdalena Roessler-Górecka
Psycholog kliniczny, Neuropsycholog
Umów się na wizytę Zobacz profil

Magdalena Roessler-Górecka

Psycholog kliniczny,
Neuropsycholog

Konsultuje w języku:
Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii ProPsyche
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalnością neuropsychologia kliniczna (2005), następnie studia podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej „Psychologia Kliniczna” (2012). Odbyła czteroletnie szkolenie specjalizacyjne ze ścieżką szczegółową neuropsychologia kliniczna i z wynikiem bardzo dobrym zdała egzamin państwowy, uzyskując tytuł specjalisty psychologa klinicznego (2014).
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. przez ponad 12 lat na stanowisku starszego asystenta w II Klinice Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jest autorką wielu wykładów, warsztatów i publikacji naukowych, zaangażowaną również w projekty związane z rozwojem nowych narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych w neuropsychologii. W 2016 r. otworzyła przewód doktorski. Uczestniczy w licznych konferencjach, stale rozwijając swoje kompetencje. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Od 2005 r. w ramach lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego zajmuje się kompleksową diagnozą i terapią neuropsychologiczną dorosłych pacjentów z uszkodzeniami mózgu, m.in. po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych, guzach mózgu, neuroinfekcjach.
Jej doświadczenie i zainteresowania zawodowe obejmują również zespoły otępienne o różnej etiologii (np. choroba Alzheimera, Parkinsona, zmiany naczyniopochodne), ADHD u osób dorosłych, zaburzenia funkcji poznawczych w przebiegu padaczki, depresji i schizofrenii, zmiany w funkcjonowaniu pamięci związane z fizjologicznym starzeniem się oraz profilaktykę otępień.

Specjalista zajmuje się
 • młodzieżą 16-18 lat
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • choroba Alzheimera i inne otępienia
 • psychogeriatria – w zakresie funkcji poznawczych
 • rehabilitacja neuropsychologiczna
 • schizofrenia i inne psychozy – w zakresie funkcji poznawczych
 • trudności w nauce u pacjentów powyżej 16 lat – trening strategii pamięciowych
 • zaburzenia osobowości – diagnostyka
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego
 • zaburzenia psychosomatyczne u dorosłych po uszkodzeniu mózgu

 

-->
Język konsultacji
Wybierz
polski
niemiecki
angielski
francuski
rosyjski
ukraiński
Placówka
Specjalista

Agata Pawlak
Logopeda
Umów się na wizytę Zobacz profil

Agata Pawlak

Logopeda

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Ukończyła Pedagogikę Medialną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowe Studium Logopedii i Glottodydaktyki w zakresie Logopedii Ogólnej, Podyplomowe Studium Logopedii Medialnej oraz Podyplomowe Studium Neurologopedii. Posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz Stopień Nauczyciela Mianowanego.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi
 • młodzieżą
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • opieka logopedyczna od poczęcia (badanie odruchów, ocena aparatu artykulacyjnego, profilaktyka neurologopedyczna)
 • afazja
 • dysartria
 • dysglosja
 • niepłynność mowy
 • dyslalia
 • diagnoza i profilaktyka mowy dorosłych i dzieci
 • emisja głosu
 • dykcja
 • impostacja
 • praca z mikrofonem i przed kamerą
 • techniki oddychania
 • techniki relaksacyjne
 • technika autoprezentacji
 • wszelkie zaburzenia mowy wynikające z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego o różnej etiologii
-->
Język konsultacji
Wybierz
polski
niemiecki
angielski
francuski
rosyjski
ukraiński
Placówka
Specjalista
Dr n. med.
Anna Kępczyńska-Nyk
Endokrynolog Seksuolog
Umów się na wizytę Zobacz profil
Dr n. med.
Anna Kępczyńska-Nyk

Endokrynolog

Seksuolog

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Angielskim

Rosyjskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Myśliborska
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie.

W zawodzie pracuje od ponad 15 lat. Od 2005 r. związana z Kliniką Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii WUM, gdzie zajmuje się diagnostyką i leczeniem osób ze schorzeniami internistycznymi oraz endokrynologicznymi. Nadzoruje pracę lekarzy specjalizujących się w dziedzinie chorób wewnętrznych i endokrynologii. Jest także nauczycielem akademickim, prowadzi zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego WUM. Podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc kursach i konferencjach z zakresu przede wszystkim endokrynologii i seksuologii. Jest autorem i współautorem publikacji naukowych z dziedziny endokrynologii.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • zaburzenia funkcji seksualnych mężczyzn (w tym hipogonadyzm, zaburzenia wzwodu, wytrysk przedwczesny)
 • terapia hormonalna osób z dysforią płci
 • diagnostyka zaburzeń miesiączkowania, otyłości, zespołów związanych z nadmiarem androgenów u kobiet
 • zaburzenia czynności tarczycy, choroba guzkowa tarczycy
 • choroby nadnerczy, przysadki, przytarczyc
 • zaburzenia hormonalne u kobiet w ciąży oraz planujących ciążę
-->
Język konsultacji
Wybierz
polski
niemiecki
angielski
francuski
rosyjski
ukraiński
Placówka
Specjalista

Monika Kroenke
Dietetyk
Umów się na wizytę Zobacz profil

Monika Kroenke

Dietetyk

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest absolwentką pięcioletnich studiów dietetycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Tytuł magistra uzyskała w 2014 roku, broniąc pracy pt.: „Niedobór masy ciała przy przyjęciu a tempo zdrowienia pacjentek hospitalizowanych z powodu jadłowstrętu psychicznego”.

Praktyczne umiejętności doskonaliła w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego oraz Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego w Warszawie.

Jest organizatorką i uczestniczką licznych wyjazdów szkoleniowych i konferencji dotyczących zaburzeń odżywiania i żywienia klinicznego. Wyróżniona za pracę naukową prezentowaną podczas ogólnopolskiej konferencji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Związana z Kliniką Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, gdzie rozpoczęła pracę nad doktoratem. Swoją wiedzę opiera na najnowszych doniesieniach naukowych polskich i zagranicznych.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi
 • młodzieżą 14-18 lat
Obszary specjalizacji
 • zaburzenia odżywiania
 • niedożywienie
 • nadwagą i otyłość
 • żywieniem dzieci
 • żywienie kobiet w ciąży i mam karmiących
 • choroby dietozależne (cukrzyca, choroby układu sercowo-naczyniowego, nerek, układu pokarmowego)
 • wsparcie dietetyczne w chorobach nowotworowych, neurologicznych, zaburzeniach psychicznych
-->

Aleksandra Ulatowska
Psycholog, Dietetyk, Psychodietetyk
Umów się na wizytę Zobacz profil

Aleksandra Ulatowska

Psycholog

Dietetyk

Psychodietetyk

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Angielskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest absolwentką studiów dietetycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz studiów magisterskich na kierunku Psychologia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku psychodietetyka. Współautorka książki dla dzieci “”Bułka i Spółka, rzecz o zdrowym jedzeniu””. Doświadczenie zawodowe nabywała prowadząc indywidualne konsultacje, grupy warsztatowe, pracując w szpitalu pediatrycznym w Dziekanowie Leśnym oraz wykładając dietetykę w szkole policealnej.

Od ponad 6 lat edukuje pacjentów w zakresie zdrowego odżywiania się, pracuje z dziećmi i dorosłymi z zaburzeniami jedzenia oraz odżywiania. Współpracuje z innymi specjalistami, takimi jak psychiatra czy psychoterapeuta. Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji z zakresu żywienia, psychodietetyki i psychologii, dzięki którym na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 0-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
 • dorosłymi
 • grupami terapeutycznymi
Obszary specjalizacji
 • anoreksja, bulimia
 • autyzm
 • choroba Alzheimera i inne otępienia
 • depresja
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • niepełnosprawność intelektualna
 • ortoreksja
 • psychoedukacja rodziców
 • stres
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół Aspergera
-->

Dagna Krasowska
Psycholog Psychodietetyk
Umów się na wizytę Zobacz profil

Dagna Krasowska

Psycholog

Psychodietetyk

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Allenort Białystok
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Pracuje w zespole Leczenia Środowiskowego przy Samodzielnym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczy jako terapeuta środowiskowy. Jako psycholog pracuje w Zespole Leczenia Środowiskowego.

Specjalista zajmuje się
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • anoreksja, bulimia
-->