Centrum Terapii ALLENORT

Zespół specjalizujący się w diagnozie i terapii zaburzeń odżywiania

Czym się zajmujemy

Zespół specjalizujący się w diagnozie i terapii zaburzeń odżywiania tworzy kadra specjalistów Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin zlokalizowanego na warszawskim Dolnym Mokotowie przy ul. Sieleckiej 22. Zaburzenia odżywiania są złożonym problemem natury psychicznej i somatycznej, przez co wymagają interdyscyplinarnej opieki medycznej i terapeutycznej. Ścisła współpraca specjalistów daje szansę osiągnąć sukces w tej trudnej walce. W skład zespołu leczącego wchodzą: lekarz specjalista psychiatra, dietetyk kliniczny, terapeuta/psycholog, terapeuta rodzinny.

Zadzwoń: 226 900 114
Role specjalistów w zespole

Lekarz specjalista psychiatra

Lekarz ma za zadanie zbadać pacjenta i zweryfikować diagnozę. Równocześnie musi wykluczyć inne przyczyny somatyczne zaburzeń odżywiania (np. zaburzenia hormonalne czy problemy gastroenterologiczne), a także inne przyczyny psychiatryczne (np. depresje, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, psychozę). Jego zadaniem jest określenie jakie szkody poczyniła już choroba (m.in. zaburzenia lękowe, zaburzenia snu, zaburzenia elektrolitowe, anemia, zaburzenia pracy serca) i stosowna do nich interwencja lekarska. Rolą specjalisty jest podejmowanie kluczowych decyzji co do sposobu dalszego postępowania. Od zaawansowania choroby będzie zależało czy pacjent może być leczony w trybie ambulatoryjnym czy będzie wymagał hospitalizacji. W przypadku możliwości dalszego leczenia w ramach poradni, to jego zadaniem jest koordynowanie pracą zespołu.

Dietetyk kliniczny

Dietetyk w zespole leczenia zaburzeń odżywiania się ma za zadanie ocenić stan odżywienia Pacjenta (wykonać pomiar masy ciała, wzrostu, wyliczyć BMI). Do zadań dietetyka należy także ocena dotychczasowego sposobu żywienia Pacjenta, wskazanie błędów żywieniowych, psychoedukacja z zakresu zasad zdrowego żywienia  i  prostowanie błędnych  przekonań co do żywności.

Dietetyk przygotowuje także indywidualny plan żywieniowy, który opiera się na preferencjach Pacjenta.

Terapeuta / Psychoterapeuta

Terapeuta przed rozpoczęciem leczenia ustala standardowe procedury dotyczące settingu oraz określa cele terapii pacjenta i wyjaśnia  na czym będzie polegała psychoterapia.

Zadaniem terapeuty jest uważne słuchanie pacjenta. Zawłaszcza nieświadomych procesów, które leżą u podłoża dolegliwości, z którymi pacjent się zgłosił oraz interweniowanie, kiedy pacjent ma okazję do pogłębiania rozumienia swojej sytuacji wewnętrznej. Terapeuta przyjmuje neutralną, obiektywną postawę, która zwiększa jego zdolność do udzielania pacjentowi pomocy w lepszym rozumieniu siebie i jego problemów. Do zadań terapeuty należy również bezwzględne przestrzeganie tajemnicy zawodowej, także w przypadku osób nieletnich, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdrowie i życie pacjenta jest zagrożone, korzystanie z superwizji, pracy zgodnie z zasadami etyki zawodu psychoterapeuty i psychologa, stałe rozwijanie własnych kompetencji zawodowych.

Praca terapeuty z pacjentem ma na celu:

 • poprawę samooceny i samoakceptacji,
 • poprawę poczucie własnej wartości,
 • wzrost pewności siebie,
 • nabycie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
 • zwiększenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • nabycie umiejętności rozpoznawania własnych emocji, wyrażania ich w sposób prawidłowy,
 • kształtowanie zachowań asertywnych,
 • nabycie umiejętności społecznych,
 • pracę z krytykiem wewnętrznym, z perfekcjonizmem,
 • nabycie umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb, umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów rówieśniczych, satysfakcjonujących relacji interpersonalnych,
 • pracę z uważnością, z natłokiem myśli i redukcji stresu.

Terapeuta rodzinny / systemowy

Terapia systemowa jest jednym z ważniejszych elementów leczenia zaburzeń odżywania w przypadku dzieci i młodzieży, a także młodych dorosłych. Badania naukowe i liczne artykuły wskazują, że terapia rodzinna i psychoedukacja rodziny jest szczególnie pomocna w przypadku anoreksji i bulimii psychicznej. Ten typ chorób posiada często kontekst i określony wzorzec funkcjonowania rodzinny, dlatego należy uwzględnić terapeutę rodzinnego w zespole specjalistów leczących pacjenta z zaburzeniami odżywiania.

Każda rodzina ma swoją indywidualną historię, co skutkuje opracowaniem indywidualnego   planu leczenia. Spotkania całej rodziny zazwyczaj mają miejsce raz na 2 tygodnie i trwają do 90 minut. Elementem terapii rodzinnej są także spotkania z rodzicami, rodzeństwem oraz indywidualnie w zależności od złożoności problemu i zaleceń terapeuty rodzinnego. Obszary poruszane podczas terapii rodzinnej to m.in.:

 • Doświadczenia i emocje rodziny w związku z chorobą jednego z jej członków
 • Komunikacja w rodzinie
 • Genogram i role funkcjonowania poszczególnych członków w rodzinie
 • Przekazy międzypokoleniowe mające wpływ na rodzinę
 • Praca w danych podsystemach w zależności od sytuacji rodziny i jej problemów mająca na celu wzmocnienie więzi, efektywne radzenie sobie z konfliktami.
 • Plany na przyszłość rodziny i pacjenta po remisji choroby

Zaburzenia odżywiania często współwystępują z różnymi innymi zaburzeniami psychicznymi takimi jak m.in. depresja, zaburzenia lękowe czy zaburzenia osobowości. W związku z tym, gdy leczenie w kierunku zaburzeń odżywiania nie przynosi zadowalających efektów, wskazane jest wykonanie dodatkowej diagnostyki psychologicznej pod kątem badania nieprawidłowo kształtującej się osobowości, szczególnie w przypadku osób nieletnich. Uwzględnienie wątku osobowościowego w planie leczenia jest istotnym czynnikiem mającym wpływ na zdrowienie pacjenta i przekłada się na efektywność leczenia.

Badanie w kierunku zaburzeń osobowości to badanie psychologiczne w formie 2-3 spotkań, wykonywane przy pomocy m.in zaktualizowanej wersji Ustrukturalizowanego Wywiadu Klinicznego do Badania Zaburzeń Osobowości z Osi II DSM-IV (SCID-5). Często psycholog diagnosta uwzględnia w badaniu także dodatkowe kwestionariusze i testy oraz obowiązkowo pogłębiony wywiad kliniczny pacjenta. W przypadku osób niepełnoletnich niezbędna jest także rozmowa z rodzicem/ami. Standardowo po takim badaniu wydawana jest opinia psychologiczna wraz z zaleceniami w zakresie dalszego procesu leczenia.

Umów się na wizytę
Nasi specjaliści
Mirosława Klimiuk
Psychiatra dzieci i młodzieży
Umów się na wizytę Zobacz profil
Luiza Dziubińska
Psychiatra dzieci i młodzieży
Umów się na wizytę Zobacz profil
Monika Youssef-Khalil
Psychiatra dzieci i młodzieży w trakcie specjalizacji
Umów się na wizytę Zobacz profil
Dr n. o zdr. Agnieszka Chruścikowska
Dietetyk
Umów się na wizytę Zobacz profil
Monika Kroenke
Dietetyk kliniczny
Umów się na wizytę Zobacz profil
Aleksandra Ulatowska
Dietetyk, Psychodietetyk
Umów się na wizytę Zobacz profil
Anna Szmawonian
Terapeuta mindfulness, certyfikowany trener umiejętności społecznych TUS SST
Umów się na wizytę Zobacz profil
Agnieszka Wojtkowiak
Psycholog, Psychoterapeuta dzieci i młodzieży
Umów się na wizytę Zobacz profil
Katarzyna Bączkowska
Psycholog dzieci i młodzieży
Umów się na wizytę Zobacz profil
Agnieszka Kurek
Psycholog, Psychoterapeuta
Umów się na wizytę Zobacz profil
Katarzyna Ładniak-Grońska
Psycholog, Terapeuta par i rodzin, Mediator, Diagnosta, Terapeuta EMDR
Umów się na wizytę Zobacz profil
Piotr Brud
Psycholog, Psychoterapeuta
Umów się na wizytę Zobacz profil
Skontaktuj się z nami
Kontakt

Podmiot Leczniczy:

ProPsyche Allenort Sp. z o.o.
Nr księgi – 000000207335
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

Zakład Leczniczy:

Kliniki Terapii Allenort – Sielecka
ul. Sielecka 22 lok. 11
00-738 Warszawa

Jednostka Organizacyjna:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin