Psychoterapia online – czyli psychoterapia prowadzona za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych – to innowacyjne, komfortowe dla pacjentów oraz bezpieczne rozwiązanie dostępne w Centrum Terapii ALLENORT. Jest dedykowane przede wszystkim osobom, które z różnych przyczyn nie mogą lub nie chcą osobiście spotykać się z psychoterapeutą.

Psychoterapia online stwarza wyjątkową możliwość uzyskania specjalistycznej pomocy przez osoby, które mają utrudniony osobisty kontakt z psychoterapeutą. Są to m.in. pacjenci starsi i niepełnosprawni, hospitalizowani, często wyjeżdżający czy potrzebujący ciągłości terapii bez względu na miejsce pobytu. Przeprowadzone w ostatnich latach badania dowodzą, że w zdecydowanej większości przypadków psychoterapia online wykazuje taką samą skuteczność jak spotkania stacjonarne. Oczywiście są sytuacje – np. zagrażające zdrowiu i życiu stany kryzysowe, samookaleczenia, myśli samobójcze – kiedy wymagany jest kontakt osobisty.

Psychoterapia online – kiedy jest potrzebna?

Psychoterapia online z dużą skutecznością może być prowadzona u pacjentów borykających się z:

  • traumami po wypadkach i innych trudnych przeżyciach,
  • depresją,
  • nerwicą,
  • problemami małżeńskimi i wychowawczymi,
  • uzależnieniami,
  • utratą kogoś bliskiego,
  • zaburzeniami odżywiania.

Psychoterapia online ma bardzo podobny przebieg jak klasyczne spotkania ze specjalistą – jedyna różnica polega na tym, że odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych (telefon, komputer, komunikatory internetowe takie jak Skype). Częstotliwość zdalnych konsultacji jest ustalana pod kątem indywidualnych potrzeb pacjenta – najczęściej odbywają się raz w tygodniu.

Psychoterapia online w Centrum Terapii ALLENORT to nowoczesne rozwiązanie dla wszystkich potrzebujących pomocy pacjentów. Zapewniamy opiekę doświadczonych specjalistów i pełną dyskrecję. Zapraszamy!