mgr

Marzena Pawlus

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (dwie specjalności psychologia kliniczna oraz psychologia międzykulturowa). Ukończyła 4 – letnie specjalistyczne szkolenie w zakresie psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Zrealizowała program szkolenia specjalizacyjnego w psychologii klinicznej (psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie).

Specjalizacje

Psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta.

Kwalifikacje

Odbyła wiele szkoleń z zakresu klinicznej diagnozy psychologicznej oraz psychoterapii (ukończyła m.in. kursy z problematyki wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci, neuropsychologii klinicznej dziecka, seksuologii wieku rozwojowego oraz terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży).

W latach 2011 – 2016 była zatrudniona na stanowisku psychologa w Klinicznym Oddziale Pediatrycznym Szpitala Bielańskiego. W okresie 2016 – 2017 pracowała w Poradni Psychoonkologii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w poradniach zdrowia psychicznego (PZP), gdzie prowadziła indywidualną psychoterapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz współpracując z organizacjami pozarządowymi. Od 2012 roku współpracuje z Uniwersytetem SWPS – prowadzi seminaria i warsztaty dla studentów z zakresu psychologii osobowości oraz psychologii rozwoju człowieka.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Stowarzyszenia Psychoterapeutów Dziecięcych im. Donalda Winnicotta.

Zajmuje się

 • kliniczną diagnozą psychologiczną dzieci, młodzieży i młodych dorosłych (m.in. ocena aktualnego poziomu rozwoju dziecka od 3 miesiąca życia do dorosłości, pomiar możliwości intelektualnych, ocena funkcjonowania społeczno – emocjonalnego, określanie mocnych stron dziecka, diagnoza stosunków rodzinnych, badania w kierunku ADD/ADHD, diagnoza w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju, w tym zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • psychoterapią indywidualną dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych
 • zaburzeniami emocjonalnymi u dzieci (lękowymi, depresyjnymi, psychosomatycznymi – np. bólami brzucha, głowy o podłożu emocjonalnym)
 • problemami w komunikowaniu się rodziców z dziećmi / nastolatkami, wsparciem dla rodziców, opiekunów i nauczycieli
 • problemami przedszkolnymi i szkolnymi (adaptacyjnymi, rówieśniczymi, z nauką i zachowaniem, w relacjach z nauczycielami)
 • problemami okresu dojrzewania (m.in. trudności rówieśnicze, niska samoocena, zaburzenia nastroju, samookaleczenia, myśli i próby suicydalne, nieprawidłowy rozwój osobowościowy)
 • pomocą psychologiczną w trudnych sytuacjach życiowych w ramach interwencji kryzysowej (kryzys w rodzinie, choroba, śmierć, żałoba)
 • pracą z rodzicami i dziećmi w sytuacji okołorozwodowej
 • wspieraniem dzieci przewlekle chorych i ich rodziców oraz dzieci przeżywających trudności w związku z chorobą bliskiej osoby (ze szczególnym uwzględnieniem rodzin dotkniętych chorobą onkologiczną i psychiczną)
 • tematyką dwukulturowości i rodzin wielokulturowych, wspieraniem dzieci, które po dłuższym pobycie wróciły do Polski, jak i tych, których rodzice przebywają za granicą lub planują wyjazd za granicę
 • trudnościami emocjonalnymi oraz interpersonalnymi doświadczanymi przez młodych dorosłych
 • problematyką adopcyjną (w tym zaburzeniami przywiązania)
 • udziela także porad z zakresu seksuologii wieku rozwojowego

Konsultuje dzieci i młodzież od 3 miesiąca do 18 lat oraz młodych dorosłych. Na pierwszą wizytę do psychologa dziecięcego zapraszamy tylko rodziców/opiekunów. Nastolatków powyżej 15 roku życia na pierwszą konsultację zapraszamy razem z rodzicami.

Ten specjalista przyjmuje w placówkach

Kliniki Terapii ALLENORT - ProPsyche Junior

ul. Sielecka 22 lok. 11
00-780 Warszawa

INFOLINIA

INFOLINIA

Chcesz umówić się na wizytę konsultacyjną lub dowiedzieć więcej na temat leczenia w naszych placówkach?

801 90 90 90

Serwis internetowy www.klinikiallenort.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.