mgr

Marta Lewandowska

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w trakcie szkolenia w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży CBT oraz diagnostyki klinicznej.

Specjalizacja

Psycholog dzieci i młodzieży, diagnosta.

Kwalifikacje

Odbyła wiele szkoleń z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej w tym ukierunkowanych dla osób z autyzmem oraz Zespołem Aspergera, m.in. szkolenie dotyczące wykorzystania ADOS 2 w diagnostyce klinicznej, posiada uprawnienia do diagnozy testem Stanford-Binet 5. Doświadczenie zdobywa pracując pod stałą superwizją. Posiada uprawnienia pedagogiczne do pracy z dziećmi i dorosłymi.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, ośrodkach terapeutycznych, szkołach i przedszkolach oraz jako wieloletni diagnosta placówek neuropsychiatrycznych. Jest diagnostą w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni dla Osób z Autyzmem, wykonuje zlecenia diagnostyczne od lekarzy Poradni Neurologicznej. Prowadzi terapie indywidualne i grupowe dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz pełną diagnostykę dzieci od 3 roku życia w zespole z lekarzem psychiatrą. Konsultuje i nadzoruje pracę terapeutów pracujących z dzieckiem w środowisku domowym i szkolnym. W pracy zwraca uwagę na współpracę z placówkami edukacyjnymi oraz rodziną dziecka.

Zajmuje się

 • kompleksową diagnostyką psychologiczną z wykorzystaniem dostępnych i aktualnych narzędzi badawczych w tym badanie intelektu, badania osobowościowe, ocena kompetencji społecznych i poziomu funkcji poznawczych, badanie w kierunku zaburzeń emocjonalnych, lękowych, depresyjnych i innych
 • kompleksową diagnostyką zaburzeń ze spektrum autyzmu, ADHD, ODD u dzieci i młodzieży oraz wsparciem ich rodziców
 • diagnostyką niepełnosprawności sprzężonych
 • psychoedukacją i poradnictwem dla rodziców dzieci diagnozowanych psychiatrycznie
 • pomocą psychologiczną dzieciom z objawami zaburzeń koncentracji uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) oraz ich rodzicom
 • prowadzeniem treningów umiejętności społecznych (TUS) od poziomu diady do pełnej grupy terapeutycznej
 • psychoedukacją i wsparciem rodziców/opiekunów dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i dzieci nadpobudliwych
 • psychoedukacją i wsparciem dla rodzeństwa dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi
 • prowadzeniem terapii indywidualnej i grupowej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wykazujących zaburzenia zachowania
 • konsultacje w miejscu naturalnego funkcjonowania dziecka (przedszkole, szkoła, dom) oraz nadzór terapeutyczny nad prowadzoną w tych miejscach terapią, możliwość tworzenia indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci od wieku wczesnoszkolnego
 • diagnozuję dzieci i młodzież w wieku od 3 roku życia do 18 lat
 • nie zajmuje się diagnozą gotowości szkolnej oraz diagnozą dysleksji, dysortografii, dysgrafii, terapią rodzinną, terapią rodziców pacjentów
 • na pierwszą wizytę z psychologiem dziecięcym zaprasza samych rodziców.

Ten specjalista przyjmuje w placówkach

Kliniki Terapii ALLENORT - ProPsyche Junior

ul. Sielecka 22 lok. 11
00-780 Warszawa

ZADZWOŃ

ZADZWOŃ

Chcesz umówić się na wizytę konsultacyjną lub dowiedzieć więcej na temat leczenia w naszych placówkach?

801 90 90 90

Serwis internetowy www.klinikiallenort.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.