mgr

Helena Krauze

Absolwentka Psychologii Klinicznej oraz Psychologii Społecznej SWPS w Warszawie. Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji. Ukończyła I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Absolwentka studiów podyplomowych „Stosowana analiza zachowania” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Zajmuje się terapią indywidualną i diagnozą dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych. Prowadzi konsultacje oraz psychoedukację.

Specjalizacje

Psycholog, psychoterapeuta.

Kwalifikacje

Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami zdobywała w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, Poradni Zdrowia Psychicznego, Publicznych i Niepublicznych Przedszkolach oraz Fundacji Scolar. Była koordynatorem Punktu Wczesnej Interwencji w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Błoniu oraz dyrektorem Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Fundacji Scolar.

Pracowała także w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Poradni dla osób z autyzmem w Józefowie, gdzie prowadziła konsultacje diagnostyczne oraz szkolenia dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Obecnie współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego oraz Poradnią Psychologiczną SPZZLO Warszawa Żoliborz oraz Fundacją Scolar.

Zajmuje się

  • psychoterapią indywidualną dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami obsesyjno – kompulsyjnymi, zaburzeniami odżywiania i zaburzeniami zachowania
  • pracą terapeutyczną z dziećmi i nastolatkami, którzy mają problemy szkolne, zmagają się z niską samooceną, problemami emocjonalnymi, trudnościami w relacjach z rówieśnikami, problemami z wyrażaniem własnych emocji i potrzeb, wybuchami złości, agresją, trudnościami z zasypianiem, objawami psychosomatycznymi, myślami o charakterze suicydalnym,
  • diagnozą psychologiczną dzieci, młodzieży i młodych dorosłych (m.in. diagnoza w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju, w tym zaburzeń ze spektrum autyzmu, ocena możliwości intelektualnych, ocena aktualnego poziomu rozwoju dziecka od 3 miesiąca życia do dorosłości, badania w kierunku ADD/ADHD, ocena funkcjonowania społeczno – emocjonalnego, określanie mocnych stron dziecka)
  • pomocą psychologiczną dla dzieci i młodzieży zmagającymi się z sytuacjami kryzysowymi (konflikty w rodzinie, rozwód rodziców, śmierć, choroba)
  • pracą z rodzicami mającymi problemy wychowawcze lub mającymi trudności w relacjach z dziećmi
  • pracą z rodzicami i dziećmi w sytuacji okołorozwodowej
  • psychoedukacją rodziców/opiekunów dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • trudnościami emocjonalnymi oraz interpersonalnymi doświadczanymi przez młodych dorosłych.

Konsultuje dzieci i młodzież od 3 miesiąca do 18 lat oraz młodych dorosłych. Na pierwszą wizytę do psychologa dziecięcego zapraszam tylko rodziców/opiekunów.

Ten specjalista przyjmuje w placówkach

Kliniki Terapii ALLENORT - ProPsyche Junior

ul. Sielecka 22 lok. 11
00-780 Warszawa

INFOLINIA

INFOLINIA

Chcesz umówić się na wizytę konsultacyjną lub dowiedzieć więcej na temat leczenia w naszych placówkach?

801 90 90 90

Serwis internetowy www.klinikiallenort.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.