mgr

Anna Maria Wołyniak

Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej ze specjalnością psychologia kliniczna oraz neuropsychologia, a także pedagogikę specjalną na Akademii Pedagogiki Specjalnej, czteroletnią szkołę psychoterapii poznawczo-behawioralnej (Centrum CBT) i liczne studia podyplomowe w tym stadium Wczesna Interwencja – Pomoc Dziecku i Rodzinie. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

Specjalizacje

Psycholog kliniczny dzieci i młodzieży, psychoteraopeuta poznawczo - behawioralny i EMDR, pedagog specjalny.

Kwalifikacje

Psycholog w trakcie specjalizacji klinicznej z dziedziny psychologii w zakresie psychologii klinicznej dziecka oraz neuropsychologii, certyfikowany psychoterapeuta EMDR i CBT.

Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Prowadzi terapię indywidualną, poradnictwo dla rodziców i nauczycieli, zajęcia warsztatowe i szkolenia podnoszące kompetencje wychowawcze, wykłady. Była nauczycielem akademickim.

Pracowała w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (również specjalistycznych), w szkołach i przedszkolach, w tym specjalnych dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Doświadczenie kliniczne zdobyła podczas pracy na oddziałach psychiatrycznych, oddziale neurologii i pediatrii, w hospicjum domowym, w zespole diagnostycznym NZOZ Konwaliowa a także podczas obowiązkowych staży realizowanych w trakcie specjalizacji klinicznej w dziedzinie psychologii. Przez kilka lat pracowała w Centrum Słuchu i Mowy Medincus, gdzie nie tylko prowadziła diagnozy i terapie pacjentów Centrum, ale także współtworzyła SPPS – Stymulację Polimodalnej Percepcji Sensorycznej – nowoczesną metodę wsparcia dla pacjentów, mającą zastosowanie w wielu różnych grupach zaburzeń wynikających z zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Pracuje pod stałą superwizją. Nieustannie poszerza swoją wiedzę z zakresu psychologii i psychoterapii uczestnicząc w kursach, szkoleniach, konferencjach naukowych. Jest certyfikowanym diagnostą STAT, ADOS, Stanford-Binet 5, MFDR (Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa), PEP-R i inne.

Zajmuje się

kliniczną diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną zaburzeń wieku rozwojowego – dzieci od 3 miesiąca życia (w tym FAS, całościowe zaburzenia rozwoju, niepełnosprawność inteletualna, niepełnosprawności sprzężone)

• terapią zaburzeń wieku rozwojowego a także terapią w zaburzeniach hiperkinetycznych, zaburzeniach lękowych i depresyjnych, zaburzeniach odżywiania

• kompleksową diagnozą i terapią autyzmu i zespołu Aspergera (również u młodzieży i młodych dorosłych) – w tym tworzeniem programów terapeutycznych do realizacji w placówce edukacyjnej oraz w domu w oparciu o Profil Psychoedukacyjny (PEP-R) lub VB-MAPP

• prowadzeniem treningów umiejętności społecznych (TUS)

• dziećmi/nastolatkami z zachowaniami trudnymi, opozycyjno-buntowniczymi oraz z objawami zaburzeń koncentracji uwagi (ADD) i nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) oraz wsparciem dla ich rodziców i nauczycieli w przedszkolu/szkole

• dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym z trudnościami emocjonalnymi i w relacjach z rówieśnikami oraz dorosłymi (ma duże doświadczenie terapeutyczne w pracy z dziećmi z mutyzmem selektywnym i innymi zaburzeniami związanymi z mową i komunikacją)

• pomocą psychologiczną nastolatkom z niską samooceną, doświadczającym trudności w relacjach

• dziećmi, adoloscentami i dorosłymi po traumatycznych przeżyciach – terapia EMDR

• diagnozą i udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom z trudnościami szkolnymi (dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia)

• pomocą psychologiczną dzieciom i nastolatkom przewlekle chorym i niepełnosprawnym oraz udzielaniem wsparcia dla ich rodzin

• pomocą psychologiczną w trudnych sytuacjach życiowych – rozwód, śmierć, choroba, zmiana miejsca zamieszkania

• psychoedukacją rodziców/opiekunów doświadczających trudności wychowawczych

• coachingiem rodzicielskim – wsparciem rodziców/opiekunów w procesie wychowania dziecka od momentu poczęcia do dorosłości dziecka

• terapią par i małżeństw w podejściu CBT (także par jednopłciowych)

• konsultuje dzieci, młodzież w wieku od 2 miesiąca życia do 18 lat oraz młodych dorosłych.

Ten specjalista przyjmuje w placówkach

SIELECKA, Warszawa, ProPsyche Junior

ul. Sielecka 22 lok. 11
00-780 Warszawa

ZADZWOŃ

ZADZWOŃ

Chcesz umówić się na wizytę konsultacyjną lub dowiedzieć więcej na temat leczenia w naszych placówkach?

801 90 90 90

Serwis internetowy www.klinikiallenort.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.