Psychiatra dzieci i młodzieży to lekarz, który zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem – również farmakologicznym – chorób i zaburzeń psychicznych

Psychiatra jest specjalistą, który zajmuje się diagnostyką zaburzeń i chorób psychicznych – głównie pod kątem biologicznym oraz neurologicznym, uwzględniając również uwarunkowania psychologiczne, instytucjonalne czy społeczne. Warto pamiętać, że psychiatra jest lekarzem – może więc przepisywać pacjentowi leki oraz kierować na leczenie szpitalne, także w ośrodkach zamkniętych. W procesie leczenia, dokonując oceny stanu psychicznego, psychiatra może także wydawać orzeczenia i opinie potrzebne w przebiegu procesów sądowych.

 

Diagnoza psychiatryczna i leczenie farmakologiczne

W naszym Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin przy  ul. Sieleckiej 22 (Warszawa) do dyspozycji pacjentów pozostają doświadczeni specjaliści psychiatrii.

Psychiatria dzieci i młodzieży diagnozuje i leczy problemy psychiczne takie jak:

  • zaburzenia lękowe (m.in. fobie, nerwica natręctw)
  • stres i zaburzenia z nim związane
  • zaburzenia zachowania
  • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD)
  • całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm, zespół Aspergera)
  • upośledzenie umysłowe
  • zaburzenia nastroju (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe)
  • zaburzenia psychotyczne (m.in. schizofrenia)
  • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, ortoreksja)
  • zaburzenia osobowości

 

Jak wygląda pierwsza konsultacja i proces diagnozy?

Pierwsza konsultacja u dziecka do 14 roku życia odbywa się z rodzicem bez obecności dziecka. Specjalista w trakcie wizyty przeprowadza szczegółowy wywiad z rodzicem i przedstawia plan prowadzenia diagnozy.

W następnej kolejności – standardowo odbywają się dwie wizyty dziecka, polegające na obserwacji i badaniu dziecka. Jeśli dziecko nie współpracuje lub ma problemy z adaptacją do miejsca, nie wykonuje zadań itp. proces diagnostyczny może się wydłużyć. Na zakończenie procesu diagnostycznego odbywa się konsultacja z rodzicami bez dziecka, na której omawiane są przeprowadzone badania i ewentualna diagnoza, a także wydawane są stosowne dokumenty i rekomendacja co do dalszego postępowania.

Konsultacje u dzieci od 15 roku życia od początku odbywają się z udziałem dziecka. Aby specjalista mógł prawidłowo przeprowadzić diagnozę potrzebne są minimum 3 spotkania z dzieckiem. W zależności od chęci współpracy i zaangażowania dziecka, proces diagnostyczny może się wydłużyć. Na zakończenie procesu diagnostycznego odbywa się konsultacja, na której omawiane są przeprowadzone badania i ewentualna diagnoza, a także wydawane są stosowne dokumenty i rekomendacja co do dalszego postępowania.