Centrum Terapii Allenort
Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Warszawa

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin znajduje się na warszawskim Dolnym Mokotowie przy ul. Sieleckiej 22. Poradnia specjalizuje się w pomocy psychiatrycznej i psychologicznej dla dzieci i młodzieży, a także zajmująca się psychoterapią, psychoedukacją rodziców, zaburzeniami odżywiania się, wsparciem w zakresie przeciwdziałania przemocy, mediacjami rodzinnymi, neurologopedią oraz diagnostyką psychologiczno-pedagogiczną. Poradnia działa od 2013 r. i zdobyła zaufanie licznych pacjentów i ich bliskich.

Czym się zajmujemy
Zobacz jak wygląda Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • Kompleksowa diagnoza
 • Konsultacje specjalistyczne
 • Postępowanie terapeutyczne
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych
Cennik
Skontaktuj się z nami

Wybierz lokalizację

Kontakt

Podmiot Leczniczy:

ProPsyche Allenort Sp. z o.o.
Nr księgi – 000000207335
ul. Wiejska 11 lok. 15
00-480 Warszawa

Zakład Leczniczy:

Kliniki Terapii Allenort – Sielecka
ul. Sielecka 22 lok. 11
00-738 Warszawa

Jednostka Organizacyjna:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Nasi specjaliści

Karolina Romanowska
Psycholog, Psychoterapeuta
Umów się na wizytę Zobacz profil

Karolina Romanowska

Psycholog

Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:

polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest absolwentką Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła 4-letnie całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Posiada przygotowanie pedagogiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc warsztaty i szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pracując jako psycholog w Szkole Podstawowej i Gimnazjum, podczas praktyki klinicznej na Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego w Warszawie, a także zagłębiając się w diagnostykę psychologiczną i udzielając konsultacji i wsparcia dzieciom, rodzicom i nauczycielom w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 21 w Warszawie.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 9-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
 • młodymi dorosłymi (do 26 r.ż.)
 • diagnostyką psychologiczną (testy Stanford-Binet 5, ASRS, CDI-2, Conners 3 i inne)
 • wydaje zaświadczenia o dysleksji, dysortografii
Obszary specjalizacji
 • psychoedukacja rodziców
 • kompleksowa diagnostyka psychologiczna: intelekt, osobowość, funkcje poznawcze, zaburzenia emocjonalne, lękowe, depresyjne, ocena funkcjonowania dziecka na rożnych etapach rozwoju

Julia Maria Wierusz-Kowalska
Psychoterapeuta dzieci, młodzieży
i dorosłych
Umów się na wizytę Zobacz profil

Julia Maria Wierusz-Kowalska

Psycholog młodzieży i dorosłych

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Magister Filozofii i Etyki. Ukończyła 4-letnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Absolwentka Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych przy Laboratorium Psychoedukacji i SWPS w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Terapii i Treningu Grupowego w zakresie Twórczości i Arteterapii w Instytucie Profilaktyki i Resocjalizacji IPSIR UW w Warszawie. Ukończyła też roczny Kurs Pomocy Psychologicznej pod Superwizją w Ośrodku INTRA w Warszawie. Swoje doświadczenie terapeutyczne zdobywała w ośrodkach socjoterapeutycznych oraz podczas rocznego stażu klinicznego w I Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii IPIN w Warszawie oraz w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Jozefowie.

Specjalista zajmuje się

 

 • młodzieżą od 17 r.ż.
 • młodymi dorosłymi
 • pomocą osobom z doświadczeniem żałoby i straty, poczuciem braku sensu życia i motywacji do działania, obniżonym poczuciem własnej wartości
 • z doświadczeniem chronicznej choroby i cierpienia, zaburzeniami w relacjach międzyludzkich, w kryzysie życiowym
 • z poczuciem zablokowania potencjału twórczego, poczuciem samotności i wykluczenia społecznego
Obszary specjalizacji
 • depresja
 • fobia szkolna
 • interwencja kryzysowa
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny
 • samookaleczenia
 • stany lękowe
 • stres
 • trudności w nauce
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania

Katarzyna Ładniak-Grońska
Psycholog, Terapeuta par i rodzin, Mediator
Umów się na wizytę Zobacz profil

Katarzyna Ładniak-Grońska

Psycholog

Terapeuta par i rodzin

Mediator

Konsultuje w języku:

Polski

Angielski

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest dyplomowanym terapeutą w zakresie terapii par i małżeństw (szkolenie II stopnia, Instytut Psychologii Zdrowia). Absolwentka Studium Terapii Rodzin i Studium Psychologii Sądowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Ukończyła także studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychologicznym ,,Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej”.  Absolwentka szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Emocjach EFT z parami w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii. Jest także absolwentką Studium współpracy zespołowej i dynamiki procesów grupowych Grupy TROP i szkoły „Profesjonalny Trener Biznesu” House of Skills. Jako coach oprócz kursów w Noble Manhattan Coaching kształciła się w Akademii Coachingu Kryzysowego.

Psychologią zajmuje się od 2006 r., od psychologii konsumenta do psychologii klinicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Mediator sądowy. Psycholog biegły sądowy w trakcie wpisu. Ponadto posiada ponad 10 lat doświadczenia pracy w obszarze biznesu, szkoleń i coachingu w języku polskim, jak i angielskim. Jest angażowana do współpracy edukacyjno-szkoleniowej z uczelniami, m.in. SGH, Uniwersytetem SWPS. Swobodna znajomość języka angielskiego umożliwia jej pracę jako coach, wykładowca i trener w tym języku. Wiedzę oraz doświadczenie psychologiczne zdobywała m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii – Klinika Nerwic, Zaburzeń Odżywiania i Zaburzeń Osobowości oraz Akademickim Centrum Rozwoju i Psychoterapii SWPS i Stowarzyszeniu Dla Rodzin. Ukończyła liczne szkolenia psychologiczne, w tym Certyfikowaną Akademię Arteterapii. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w konferencjach i kongresach psychologicznych, wykładach i szkoleniach.

Specjalista zajmuje się
 • rodzinami
 • parami
 • diagnostyką: testy psychologiczne (testy diagnozy pary i rodziny, kwestionariusz zaburzeń osobowości SCID-5)
Obszary specjalizacji
 • konsultacje z obszaru psychologii sądowej
 • mediacje
 • problemy małżeńskie/problemy par
 • problemy rodzinne
 • wsparcie okołorozwodowe
 • psychoedukacja rodziców
 • problemy seksualne
 • depresja
 • interwencja kryzysowa
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny {fobia społeczna)
 • mobbing
 • napady paniki (lęk paniczny)
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • problemy adaptacyjne związane z adopcją
 • stres
 • wsparcie okołorozwodowe
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia odżywiania się
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)

Karolina Werblińska-Roczeń
Psycholog, Diagnosta psychologiczny, Seksuolog
Umów się na wizytę Zobacz profil

Karolina Werblińska-Roczeń

Psycholog dzieci i młodzieży

Diagnosta psychologiczny

Seksuolog

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i Filozofii na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończyła z wyróżnieniem podyplomowe studia z diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej oraz podyplomowe studia z seksuologii klinicznej. Posiada certyfikat kursu Profesjonalnego świadczenia usług wsparcia psychologicznego przez infolinię. Ukończyła szkolenie „Umiejętności DBT” zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno – Behawioralnej. Posiada uprawnienia pedagogiczne.

Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych Otwartego Dialogu i Rozwoju Sieci Społecznych w Sytuacji Kryzysu Psychicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz szkoleniu Rok z Terapią Poznawczo-Behawioralną dla Dzieci i Młodzieży, organizowanym przez „Poza Schematami”. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Centrum Psychiatrycznym i w Szpitalu Psychiatrycznym SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie oraz w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, a także w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 4 – 14 lat
 • młodzieżą 14 – 18 lat
 • młodymi dorosłymi (do 26 r. ż)
Obszary specjalizacji
 • kompleksową diagnostyka psychologiczna:
  – badanie intelektu,
  – badania osobowościowe,
  – poziomu funkcji poznawczych,
  – badanie w kierunku zaburzeń emocjonalnych, lękowych, depresyjnych,
  – ocena funkcjonowania dziecka na rożnych etapach rozwoju dziecka,
  – kompleksowa diagnostyka zaburzeń ze spektrum autyzmu,
  – diagnoza ADHD, ODD
 • testy psychologiczne m.in. Stanford-Binet 5, ASRS, CDI-2, Conners 3 i inne.

Jakub Błażej
Psycholog dzieci i młodzieży
Umów się na wizytę Zobacz profil

Jakub Błażej

Psycholog dzieci i młodzieży

Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:

Polskim

 

 

 

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku Psychologia, specjalność: Psychologia Kliniczna i Osobowości (2017).

Jest także absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie odbył studia licencjackie na kierunku Dietetyka (2015).

W roku 2018 zakończył studia podyplomowe z Psychodietetyki w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie, a w 2019 studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, zdobywając kwalifikacje nauczycielskie.

Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z psychoterapii w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 0-14 lata
 • młodzieżą 14-18 lat
Obszary specjalizacji
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia lękowe

Dominika Ulanowska
Psycholog dzieci i młodzieży, diagnosta psychologiczny
Umów się na wizytę Zobacz profil

Dominika Ulanowska

Psycholog dzieci i młodzieży,

Diagnosta psychologiczny

 

Konsultuje w języku:

polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku psychologia (ze specjalnością kliniczną).  Aktualnie jest w trakcie kursu psychoterapeutycznego w rekomendowanym przez PTP Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz certyfikowane szkolenia: terapeuty ręki i motoryki małej oraz trenera umiejętności społecznych. Podczas studiów zdobywała doświadczenie m.in. w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy “Niebieska Linia”, Stowarzyszeniu Lambda Warszawa, czy Zespole Leczenia Środowiskowego przy Szpitalu Bielańskim. Przez ostatnich kilka lat pracowała jako psycholog-terapeuta w przedszkolu Fundacji SYNAPSIS, zajmując się terapią dzieci nieneurotypowych (ASD, ADHD) oraz wspierając psychoedukacyjnie ich rodziców. Aktualnie specjalizuje się w diagnozie i terapii psychologicznej dzieci i młodzieży, pogłębiając swoje doświadczenie w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 4-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
Obszary specjalizacji
 • ADD
 • ADHA
 • autyzm
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny (fobia społeczna)
 • onanizm dziecięcy
 • problemy seksualne
 • przemoc
 • psychoedukacja rodziców
 • samookaleczenia
 • zaburzenia lękowe
 • zespół Aspergera
 • diagnostyka (testy psychologiczne): ASRS, Conners 3, APIS-Z, NEO-FFI, EPQ-R, FCZ-KT, RISB, TAT, CAT, STAIC, CISS, CDI i inne

Luiza Dziubińska
Psychiatra dzieci i młodzieży
Umów się na wizytę Zobacz profil

Luiza Dziubińska

Psychiatra dzieci i młodzieży

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Ukończyła Akademię Medyczną w Lublinie w 2005 roku. W latach 2007-2013 odbyła szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. W latach 2007-2011 brała udział w szkoleniu Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Oxford Cognitive Therapy Centre uzyskując certyfikat terapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 0-14 lata
 • młodzieżą 14-18 lat
Obszary specjalizacji
 • zaburzenia neurorozwojowe z kręgu całościowych zaburzeń (autyzm, zespół Aspergera)
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzenia koncentracji uwagi (ADHD, ADD)
 • zaburzenia emocjonalne i lękowe
 • zaburzenia nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa)
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnymi
 • zaburzenia psychotyczne (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe)
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • współwystępowanie schorzeń somatycznych i zaburzeń psychicznych
 • zaburzenia tikowymi, zespołem Tourette’a
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia zachowania u osób z upośledzeniem umysłowym
 • mutyzm wybiórczym
 • zespół stresu pourazowego i zaburzenia adaptacyjnymi

Mirosława Klimiuk
Psychiatra dzieci i młodzieży
Umów się na wizytę Zobacz profil

Mirosława Klimiuk

Psychiatra dzieci i młodzieży

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Ukończyła Akademię Medyczną w Białymstoku w 2004 roku. W latach 2006-2011 odbywała szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, pracując jako lekarz rezydent w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Uczestniczyła w rocznym szkoleniu z zakresu terapii systemowej w IPiN oraz w licznych kursach z zakresu terapii behawioralno – poznawczej w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Od 2011 roku przyjmuje dzieci i młodzież w warszawskich poradniach zdrowia psychicznego oraz opiekuje się podopiecznymi ośrodka wychowawczego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. W latach 2012-2013 współpracowała z fundacją dla dzieci z autyzmem, gdzie zdobywała doświadczenie w diagnozie i pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. W latach 2012-2018 pracowała w poradni zdrowia psychicznego dla osób dorosłych oraz konsultowała pacjentów dorosłych z oddziałów somatycznych w szpitalu rejonowym w Mińsku Mazowieckim. Doświadczenie zawodowe zdobywa uczestnicząc stale w licznych szkoleniach i konferencjach w kraju i za granicą.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 0-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
Obszary specjalizacji
 • zaburzenia neurorozwojowe z kręgu całościowych zaburzeń (autyzm, zespół Aspergera)
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzenia koncentracji uwagi (ADHD, ADD)
 • zaburzenia emocjonalne i lękowe
 • zaburzenia nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa)
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)
 • zaburzenia psychotyczne (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe)
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • współwystępowanie schorzeń somatycznych i zaburzeń psychicznych
 • zaburzenia tikowe
 • zaburzenia zachowania i osobowości
 • zaburzenia zachowania u osób z upośledzeniem umysłowym

Monika Kroenke
Dietetyk kliniczny
Umów się na wizytę Zobacz profil

Monika Kroenke

Dietetyk

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Angielskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka pięcioletnich studiów dietetycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Tytuł magistra uzyskała w 2014 r., broniąc pracy pt. „Niedobór masy ciała przy przyjęciu a tempo zdrowienia pacjentek hospitalizowanych z powodu jadłowstrętu psychicznego”. Praktyczne umiejętności doskonaliła w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego oraz Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego w Warszawie. Organizatorka i uczestniczka licznych wyjazdów szkoleniowych i konferencji dotyczących zaburzeń odżywiania i żywienia klinicznego. Wyróżniona za pracę naukową prezentowaną podczas ogólnopolskiej konferencji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła kursy „Rozumienie i terapia poznawczo-behawioralna bulimii i anoreksji” oraz „Niedożywienie w praktyce dietetycznej”. Swoją wiedzę opiera na najnowszych badaniach naukowych polskich i zagranicznych. Związana z Kliniką Kardiologii SPCSK w Warszawie, gdzie konsultowała pacjentów poddawanych rehabilitacji kardiologicznej.

 

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 0-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
 • osobami dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • choroby dietozależne (cukrzyca, choroby układu sercowo-naczyniowego, nerek, układu pokarmowego)
 • nadwagą i otyłość
 • niedożywienie
 • wsparcie dietetyczne w chorobach nowotworowych, neurologicznych, zaburzeniach psychicznych
 • zaburzenia odżywiania się (anoreksja, bulimia, ortoreksja)
 • żywienie dzieci
 • żywienie kobiet w ciąży i mam karmiących

Ewa Wyszyńska
Psycholog dziecięcy, diagnosta psychologiczny
Umów się na wizytę Zobacz profil

Ewa Wyszyńska

Psycholog dziecięcy

Diagnosta psychologiczny

 

Konsultuje w języku:

Polski

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka psychologii oraz szkoły trenerskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Uzyskała certyfikat Terapeuty Ręki oraz Trenera Umiejętności Społecznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi z różnego rodzaju trudnościami, w szczególności z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Charakteryzuje ją indywidualne podejście do każdego pacjenta, w oparciu o jego aktualne potrzeby i możliwości. Współpracowała z Ośrodkiem Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT w Warszawie. Była wolontariuszką na Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Bielańskim i Wolskim, gdzie doskonaliła umiejętności prowadzenia procesu diagnostycznego.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 0-14 lat
 • rodzinami
 • prowadzi grupy Treningu Umiejętności Społecznych
Obszary specjalizacji
 • ADD
 • ADHD
 • autyzm
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia – wydawanie odpowiednich zaświadczeń
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny (fobia społeczna)
 • niepełnosprawność intelektualna
 • problemy rodzinne
 • psychoedukacja rodziców
 • trudności w nauce
 • wsparcie okołorozwodowe
 • zaburzenia zachowania
 • zespół Aspergera
 • diagnostyka/testy psychologiczne (PEP3-PL, VB-MAPP, KORP, IDS-2, Leiter-3, Frostig.

Martyna Pawłowska
Pedagog, Psychoterapeuta, Terapeuta par i rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil

Martyna Pawłowska

Pedagog

Psychoterapeuta

Terapeuta par i rodzin

Konsultuje w języku:
Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka pedagogiki specjalnej. Ukończyła 4 -letni kurs terapii rodzin w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz roczne szkolenie w zakresie psychoterapii Dzieci i Młodzieży w ujęciu psychoanalitycznym. Odbyła staż kliniczny na Oddziale Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pracuje w Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej HOSTEL w Otwocku. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia na rzecz Wsparcia i Rozwoju PROGRES. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako psychoterapeuta w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Warszawa – Bielany, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, fundacji zajmującej się zaburzeniami odżywiania, jako  kurator zawodowy oraz asystent rodziny. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Specjalista zajmuje się
 • młodzieżą 14-18 lat
 • dorosłymi
 • parami
 • rodzinami
 • prowadzeniem grup terapeutycznych
Obszary specjalizacji
 • autyzm
 • depresja
 • fobia szkolna
 • fobie (m. in. agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • interwencja kryzysowa
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny/fobia społeczna
 • mobbing
 • molestowanie
 • nerwica natręctw/zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • problemy adaptacyjne związane z adopcją
 • psychoedukacja rodziców
 • samookaleczenia
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stany lękowe
 • stres
 • wsparcie okołorozwodowe
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia odżywiania się
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół Aspergera
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)

Kamila Biernacka-Nowak
Psycholog, Psychoterapeuta, Diagnosta
Umów się na wizytę Zobacz profil

Kamila Biernacka-Nowak

Psycholog,

Psychoterapeuta,

Diagnosta

 

Konsultuje w języku:

polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Ukończyła kierunek Społecznej Psychologii Klinicznej oraz Studium Pedagogiczne w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie, a także czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia i SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Jest dyplomowaną psychoterapeutką, pracuje w nurcie psychoterapii integracyjnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa, pełniąc przez kilka lat funkcję Sądowego Kuratora Społecznego oraz w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Warszawie, gdzie udzielała wsparcia psychologicznego rodzicom i dzieciom. Współpracowała także z Fundacją „IKA” w Warszawie, gdzie przez pięć lat prowadziła pomoc psychologiczną, terapię indywidualną oraz grupy wsparcia dla ofiar przemocy i dorosłych dzieci alkoholików, a także zlecone przez sądy kontakty dzieci z rodzicami pozostającymi w konflikcie okołorozwodowym. Przez dziesięć lat pracowałam jako psycholog w Gimnazjum. Od kilku lat pracuje jako psycholog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, gdzie prowadzi diagnozę psychologiczną dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wsparcie indywidualne dla młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Jako psychoterapeutka zajmuje się terapią osób dorosłych i młodych dorosłych doświadczających różnego rodzaju kryzysów osobistych, niskiej samooceny, depresji, lęków, trudności w relacjach z innymi ludźmi, będących ofiarami przemocy oraz doznających trudności związanych z wychowaniem i życiem w rodzinie alkoholowej. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji. Prywatnie mężatka od 30 lat, mama dwóch dorosłych córek.

Specjalista zajmuje się
 • młodzieżą 14-18 lat
 • dorosłymi
 • prowadzi grupy terapeutyczne
Obszary specjalizacji
 • diagnostyka/testy psychologiczne: intelekt, ADOS-2, IDS-2, STAI, KPD, APIS, NEO-FFI, SES, Connors-3, Weiss, Standford Binet – 5, bateria do specyficznych trudności
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia – wydawanie odpowiednich zaświadczeń w ramach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • ADHD
 • autyzm
 • bezsenność
 • DDA, DDD, współuzależnienie
 • depresja
 • interwencja kryzysowa
 • lęk społeczny (fobia społeczna)
 • mobbing
 • molestowanie
 • napady paniki (lęk paniczny)
 • problemy adaptacyjne związane z adopcją
 • przemoc
 • psychoedukacja rodziców
 • samookaleczenia
 • stres
 • trudności w nauce
 • wsparcie okołorozwodowe
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół Aspergera
 • zespół stresu pourazowego

Anna Włodarczyk
Neurologopeda
Umów się na wizytę Zobacz profil

Anna Włodarczyk

Neurologopeda

 

Konsultuje w języku:

polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Magister filologii polskiej. Neurologopeda. Wykształcenie zdobywała na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Jako logopeda prowadziła diagnozę i terapię m.in. w jednym z warszawskich domów dziecka, w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w przedszkolu niepublicznym. Od kilku lat jest związana ze Szkołą Podstawową nr 97 w Warszawie, gdzie zajmuje stanowisko logopedy. Uczestniczy systematycznie w szkoleniach, kursach i warsztatach z zakresu pracy terapeutycznej z dziećmi.

Uzyskała certyfikaty:

– Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia,

– Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej; cz. 1,

– Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej,

– Stosowanie znaków Makatonu w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się (poziom I i II).

Ukończyła też kurs doskonalący: Jak pracować niedyrektywnie z dziećmi niepełnosprawnymi?

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 0-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
Obszary specjalizacji
 • afazja
 • autyzm
 • dyslalia
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia
 • mutyzm wybiórczy
 • niepełnosprawność intelektualna
 • opóźniony rozwój mowy
 • terapia ręki
 • zaburzenia mowy
 • zespół Aspergera
Dr n. o zdr.
Agnieszka Chruścikowska
Dietetyk
Umów się na wizytę Zobacz profil
Dr n. o zdr.
Agnieszka Chruścikowska

Dietetyk

 

Konsultuje w języku:

polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor nauk o zdrowiu, specjalność dietetyka. W latach 2010-2015 pracownik naukowo-dydaktyczny w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Zakladzie Biologii Medycznej. Prowadziła zajęcia dla studentów z kierunków: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, analityka medyczna, lekarski. W 2012 roku otrzymała wraz z zespołem Nagrodę Rektora pierwszego stopnia za współautorstwo wyróżniających się kompendiów i opracowań, dotyczących patogenicznych, oportunistycznych, genetycznych i środowiskowych czynników/ mechanizmów zagrożenia ludzkiego zdrowia, istotnie poprawiające wyniki kształcenia oraz przygotowanie zawodowe studentów Nauki o Zdrowiu i medycyny. W latach 2017-2018 pracowała jako dietetyk kliniczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, następnie pogłębiała swoje doświadczenie kliniczne w pracy z pacjentami z zaburzeniami odżywiania pracując w prywatnej klinice. Obecnie wykładowca w Społecznej Akademii Nauk i w Wyższej Szkole Rehabilitacji. Od czasów studiów wpspółpracuję z Warszawską Szkołą Zdrowia jako popularyztor zdrowego stylu życia.

Specjalizuje się w chorobach dietozależnych, zaburzeniach odżywiania oraz bezpieczeństwem żywności.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 12-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • anoreksja, bulimia
 • zaburzenia odżywiania się
 • ortoreksja
 • otyłość
 • cukrzyca
 • choroby tarczycy
 • choroby układu sercowo-naczyniowego
 • choroby układu pokarmowego

Monika Youssef-Khalil
Psychiatra dzieci i młodzieży w trakcie specjalizacji
Umów się na wizytę Zobacz profil

Monika Youssef-Khalil

Psychiatra dzieci i młodzieży w trakcie specjalizacji

Konsultuje w języku:

Polskim

Angielskim

Rosyjskim

Arabskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Obecnie odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Doświadczenie zdobywa także odbywając liczne staże i kursy w kraju i za granicą.

Konsultacje w języku:
Polskim
Angielskim
Rosyjskim
Arabskim

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 6-14 lata
 • młodzieżą 14-18 lat
Obszary specjalizacji
 • ADD, ADHD
 • anoreksja, bulimia
 • autyzm
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • depresja
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia
 • fobia szkolna
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • interwencja kryzysowa
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny (fobia społeczna)
 • molestowanie
 • mutyzm wybiórczy
 • napady paniki (lęk paniczny)
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • niepełnosprawność intelektualna
 • onanizm dziecięcy
 • ortoreksja
 • problemy adaptacyjne związane z adopcją
 • problemy alkoholowe
 • problemy seksualne
 • przemoc
 • psychoedukacja rodziców
 • samookaleczenia
 • schizofrenia i inne psychozy
 • tiki i zespół Tourette’a
 • trudności w nauce
 • uzależnienia behawioralne (hazard, Internet, gry, zakupy, telefon komórkowy itp.)
 • uzależnienie od leków
 • uzależnienie od narkotyków
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia mowy
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół Aspergera
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)

Piotr Brud
Psycholog, Psychoterapeuta
Umów się na wizytę Zobacz profil

Piotr Brud

Piotr Brud

Psycholog, Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii ProPsyche
Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwent psychologii, doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku psychologia i teolog. Dyplomowany psychoterapeuta integracyjny w procesie certyfikacji. Ukończył 4-letnie szkolenie podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej. Odbył staż kliniczny w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując jako psycholog i psychoterapeuta m.in. w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Warszawa – Bielany oraz w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii na Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

Specjalista zajmuje się
 • młodzieżą 14 – 18 lat
 • dorosłymi
 • grupami terapeutycznymi
Obszary specjalizacji

 

 • anoreksja
 • bulimia
 • depresja
 • fobia szkolna
 • interwencja kryzysowa
 • lęk społeczny
 • mobbing
 • molestowanie
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • problemy małżeńskie/problemy par
 • problemy rodzinne
 • problemy seksualne
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie
 • samookaleczenia
 • stany lękowe
 • stres
 • wsaprcie okołorozwodowe
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia afektywno-dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe inne
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)

Małgorzata Ciania
Psycholog dzieci i młodzieży
Umów się na wizytę Zobacz profil

Małgorzata Ciania

Psycholog, Psychoterapeuta

 

Przyjmuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu stosowanej analizy zachowania, posiada przygotowanie pedagogiczne. W trakcie pięcioletniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamiczno-systemowym (Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku w Krakowie). Od 2009 roku pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, prowadzi warsztaty, szkolenia, wspiera spacjalistów związanych z edukacją.
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy środowiskowej, współpracowała ze szkołami i fundacjami zajmującymi się pomocą osobom na spektrum autyzmu. Odbyła staż w I Klinice Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Pracuje psychoterapeutycznie z młodzieżą od 12. roku życia, specjalizuje się w pracy z osobami z zespołem Aspergera.
Regularnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach z zakresu psychoterapii. Pracuje pod superwizją.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 12 – 14 lat
 • młodzieżą 14 – 18 lat
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • autyzm
 • depresja
 • fobia szkolna
 • lęk społeczny
 • psychoedukacja rodziców
 • stany lękowe
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • zespół Aspergera

Anna Samsel
Psycholog, Psychoterapeuta
Umów się na wizytę Zobacz profil

Anna Samsel

Psycholog,

Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:

polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest psychologiem i psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym. Ukończyła 5 letnie dzienne studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wykształcenie psychoterapeutyczne uzyskała w ramach 4 letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Centrum CBT w Warszawie. Odbyła wiele kursów i szkoleń z zakresu diagnozy i terapii dzieci oraz dorosłych. Posiada 14 letnie doświadczenie w pracy jako psycholog, które zdobyła w placówkach publicznych, ośrodkach prywatnych oraz organizacjach pozarządowych. Psychoterapią osób dorosłych i młodzieży zajmuje się od kilku lat.

Pracowała jako psycholog w świetlicach Socjoterapetycznych Caritas. Diagnozowała trudności szkolne i emocjonalne dzieci pracując w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Pracowała w warszawskich szkołach podstawowych i przedszkolach. Wspierała rodziców w budowaniu bliskiej relacji z dzieckiem i rozwiązywaniu trudności wychowawczych. Pracuje pod superwizją. W swojej pracy ceni sobie wiedzę psychologiczną mającą naukowe podstawy, sprawdzoną i rzetelną. W relacji z klientami dba o szacunek dla ich wartości i światopoglądu. Traktuje każdą sytuację jako wyjątkową, stara się stworzyć relację bezpieczną, opartą na zaufaniu. Promuje porozumienie bez przemocy.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 12-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
 • dorosłymi
 • parami
 • rodzinami
 • prowadzi grupy terapeutyczne
Obszary specjalizacji
 • ADD
 • ADHD
 • anoreksja, bulimia
 • bezsenność
 • depresja
 • fobia szkolna
 • fobie (m.in. agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny (fobia społeczna)
 • mobbing
 • mutyzm wybiórczy
 • napady paniki (lęk paniczny)
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • onanizm dziecięcy
 • ortoreksja
 • problemy adaptacyjne związane z adopcją
 • problemy małżeńskie/par
 • problemy rodzinne
 • psychoedukacja rodziców
 • samookaleczenia
 • uzależnienia behawioralne – nałogi (hazard, Internet, gry, zakupy, telefon komórkowy itd.)
 • wsparcie okołorozwodowe
 • zaburzenie afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)

Aleksandra Wakuła
Psycholog, Logopeda
Umów się na wizytę Zobacz profil

Aleksandra Wakuła

Psycholog

Logopeda

 

Konsultuje w języku:

polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii ProPsyche
Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Ukończyła studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i studia podyplomowe z logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz z profilaktyki społecznej i resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Jest pracownikiem jednej z warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach oświatowych (przedszkola i szkoły), medycznych (m.in.: poradnie zdrowia psychicznego, Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Ruchowej oraz Słuchu i Mowy PZG, Klinika Chirurgii Plastycznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku) i pomocowych (m.in.: ośrodki interwencji kryzysowej, Centrum Pomocy Psychologicznej Rodzinie, Fundacja “By dalej iść” dla rodzin po stracie dziecka). Stale pogłębia swoją wiedzę i doskonali umiejętności poprzez uczestnictwo w licznych kursach, warsztatach i konferencjach, dotyczących pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i całymi rodzinami.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 0-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
 • dorosłymi
 • prowadzi terapię rodzin
 • prowadzi grupy terapeutyczne
 • prowadzi treningi umiejętności społecznych
 • wydaje zaświadczenia o dysleksji
 • zajmuje się diagnostyką psychologiczną (testy psychologiczne)
Obszary specjalizacji
 • ADD
 • ADHD
 • autyzm
 • depresja
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia
 • fobia szkolna
 • interwencja kryzysowa
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny (fobia społeczna)
 • mutyzm wybiórczy
 • niepełnosprawność intelektualna
 • pomoc osobom w żałobie
 • problemy rodzinne
 • psychoedukacja rodziców
 • samookaleczenia
 • trudności w nauce
 • wsparcie okołorozwodowe
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia mowy
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół Aspergera
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)

Agnieszka Kurek
Psycholog, Psychoterapeuta
Umów się na wizytę Zobacz profil

Agnieszka Kurek

Psycholog

Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Psychologia. Psychoanalityk NLS/AMP. Kształcenie w podejściu psychoanalitycznym z uzyskanym w 2006 roku tytułem Psychoanalityk praktyk (AP) New Lacanian School, World Association of psychoanalisis (WAP/AMP). Członek Zarządu, a następnie Prezes Koła Warszawskiego NLS. Doświadczenie w pracy w oświacie z dziećmi i młodzieżą, w oddziałach psychiatrycznych dla dzieci, dla dorosłych IPiN – Klinika Nerwic oraz Oddział Dzienny Psychiatryczny.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 0-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • ADD
 • ADHD
 • Autyzm
 • anoreksja, bulimia
 • depresja
 • fobia szkolna
 • fobie (m.in. agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • interwencja kryzysowa
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny
 • mobbing
 • molestowanie
 • mutyzm wybiórczy
 • napady paniki (lęk paniczny)
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • onanizm dziecięcy
 • ortoreksja
 • problemy adaptacyjne związane z adopcją
 • problemy rodzinne
 • problemy seksualne
 • przemoc
 • psychoedukacja rodziców
 • samookaleczenia
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stres
 • trudności w nauce
 • wsparcie okołorozwodowe
 • zaburzenie afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia odżywiania się
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół Aspergera
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)

Anna Szmawonian
Terapeuta mindfulness, muzykoterapeuta kliniczny
Umów się na wizytę Zobacz profil

Anna Szmawonian

Terapeuta mindfulness

muzykoterapeuta kliniczny

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Rosyjskim

Ormiańskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w oddziale całodobowym w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania,  prowadząc muzykoterapię, choreoterapię i arteterapię grupową. Ponadto pracowała w ośrodku specjalizującym się w leczeniu zaburzeń żywieniowych, anoreksji i bulimii, prowadząc zajęcia grupowe z socjoterapii i choreoterapii. Posiada także wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z pacjentem indywidualnym. Jest autorką wielu artykułów, m.in. “Leczenie bezsenności z użyciem muzyki” czy “Terapia małżeńska z użyciem muzyki”.

Swoją wiedzę i umiejętności terapeutyczne wzbogaca uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.

Ukończyła roczny staż w szkole psychoterapii Gestalt i jest w procesie szkolenia w szkole psychoterapii.

Jest wykładowcą muzykoterapii klinicznej w Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Warszawie oraz wykładowcą w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Prowadzi treningi i konferencje „Uważność i redukcja stresu”, wspierające pracowników firm i korporacji na różnych szczeblach zawodowych.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 12-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
 • dorosłymi
 • parami
 • rodzinami
 • prowadzi terapię grupową
Obszary specjalizacji
 • anoreksja, bulimia
 • brak akceptacji ciała i wyglądu
 • brak akceptacji siebie i swojego życia
 • kryzys zawodowy
 • mobbing
 • napady złości i agresji
 • nieśmiałość
 • niska samoocena
 • niskie poczucie własnej wartości
 • problemy małżeńskie/par
 • problemy rodzinne
 • problemy wychowawcze
 • psychoedukacja rodziców
 • samotność
 • stres
 • trudne wspomnienia
 • trudności w kontaktach z rodzicami
 • trudności w radzeniu sobie z emocjami
 • wsparcie okołorozwodowe
 • wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia odżywiania się
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem

Agnieszka Wojtkowiak
Psycholog, Psychoterapeuta dzieci i młodzieży
Umów się na wizytę Zobacz profil

Agnieszka Wojtkowiak

Psycholog,

Psychoterapeuta dzieci i młodzieży

 

Konsultuje w języku:

polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada kwalifikacje w dziedzinie oligofrenopedagogiki. Umiejętności psychoterapeutyczne zdobywa w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Ośrodku Regeneracja oraz podczas stażu na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Dla Dzieci i Młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii.  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 3-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
Obszary specjalizacji
 • ADD
 • ADHD
 • anoreksja, bulimia
 • autyzm
 • DDA, DDD, współuzależnienie
 • depresja
 • fobia szkolna
 • fobie (m.in. agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • interwencja kryzysowa
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny (fobia społeczna)
 • molestowanie
 • mutyzm wybiórczy
 • napady paniki (lęk paniczny)
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • onanizm dziecięcy
 • problemy adaptacyjne związane z adopcją
 • problemy seksualne
 • psychoedukacja rodziców
 • samookaleczenia
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stres
 • trudności w nauce
 • wsparcie okołorozwodowe
 • zaburzenie afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia mowy
 • zaburzenia odżywiania się
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół Aspergera
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)

Katarzyna Kulpa-Kielar
Psycholog dziecięcy, diagnosta psychologiczny
Umów się na wizytę Zobacz profil

Katarzyna Kulpa-Kielar

Psycholog dziecięcy

Diagnosta psychologiczny

 

Konsultuje w języku:

polskim

niemieckim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja psychologia kliniczna dziecka, psychometria stosowana) oraz studiów podyplomowych na SWPS „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia”. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psycholog w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, żłobkach i przedszkolach integracyjnych. Posiada uprawnienia pedagogiczne.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 0-10 lat
Obszary specjalizacji
 • autyzm
 • lęk separacyjny
 • mutyzm wybiórczy
 • niepełnosprawność intelektualna
 • psychoedukacja rodziców
 • zaburzenia mowy
 • zespół Aspergera
 • diagnostyka psychologiczna/testy (Stanford Binet 5 IDS-2 Leiter3 KORP DSR KSRD i inne)

Wiktor Warych
Psycholog, diagnosta
Umów się na wizytę Zobacz profil

Wiktor Warych

Psycholog

 

Konsultuje w języku:

polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z tytułem magistra Psychologii ukończył w roku 2017. W tym samym roku skończył Studium Terapii Uzależnień prowadzone przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie. W 2021 r. ukończył studia podyplomowe “Otwarty Dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu”. Jest to innowacyjne podejście pozwalające na zaproszenie do współpracy na rzecz pacjenta całej sieci wsparcia, w skład której wchodzić mogą członkowie rodziny, przyjaciele, czy przedstawiciele instytucji. Posiada certyfikaty diagnostyczne umożliwiające prowadzenia diagnozy w zakresie zróżnicowanych zaburzeń dzieci i młodzieży, w tym certyfikat badania poprzez ustrukturyzowaną obserwację “ADOS”. Jest to złoty standard diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu w krajach Europy Zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych. Od kilku lat dzięki rodzimej adaptacji może być stosowany również w Polsce.

Doświadczenie zawodowe uzyskiwał między innymi pracując jako psycholog w Domu Dziecka w Kostowcu, jako psychoterapeuta uzależnień w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu oraz w Ośrodku Stacjonarnym Leczenia Uzależnień dla dzieci i młodzieży KARAN, a także prowadząc konsultacje, diagnozę i psychoterapię w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Bielany. Posiada doświadczenie w diagnozie oraz pracy psychoterapeutycznej zarówno indywidualnej jak i grupowej z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, uzależnieniami behawioralnymi i substancjalnymi, depresją, zaburzeniami lękowymi, czy OCD.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 0-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • diagnostyka psychologiczna (testy ADOS, Stanford-Binet 5, Conners 3, ASRS, IDS-2, STAIC, Becka)
 • ADD
 • ADHD
 • autyzm
 • depresja
 • fobia szkolna
 • fobie (m.in. agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny (fobia społeczna)
 • napady paniki (lęk paniczny)
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, OCD)
 • problemy alkoholowe
 • DDA, DDD, współuzależnienie
 • problemy rodzinne
 • przemoc
 • samookaleczenia
 • uzależnienia behawioralne – nałogi (hazard, Internet, gry, zakupy, telefon komórkowy itd.)
 • uzależnienie od leków
 • uzależnienie od narkotyków
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia zachowania
 • zespół Aspergera
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)

 

Dr n. med.
Aleksandra Jodko-Modlińska
Psycholog, Seksuolog
Umów się na wizytę Zobacz profil
Dr n. med.
Aleksandra Jodko-Modlińska

Psycholog, Seksuolog

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Angielskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Myśliborska
Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu seksuologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Doktorat z nauk medycznych w dziedzinie psychiatrii obroniła na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od 2004 r. pracuje klinicznie w poradniach seksuologicznych oraz klinikach leczenia niepłodności. Jest biegłą sądową w sprawach karnych i cywilnych. Adiunkt w II Klinice Psychiatrycznej WUM, wykładowca akademicki w Warsaw International Studies in Psychology na UW. Przez 15 lat wykładała na Wydziale Psychologii USWPS.

 

Specjalista zajmuje się
 • młodzieżą 15-18 lat
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • zaburzenia identyfikacji płciowej (dysforia płci)
 • zaburzenia preferencji seksualnych
 • zaburzenia związane z rozwojem i orientacją seksualną
 • dysfunkcje seksualne (problemy występujące we współżyciu oraz związane z siłą popędu seksualnego)
 • psychologia prokreacji – psychologiczne wsparcie w leczeniu niepłodności (również idiopatycznej) i biorstwu gamet; zaburzenia występujące w okresie połogu.

Aleksandra Ulatowska
Dietetyk, Psychodietetyk
Umów się na wizytę Zobacz profil

Aleksandra Ulatowska

Dietetyk

Psychodietetyk

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Angielskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka pięcioletnich studiów dietetycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz studiów magisterskich na kierunku psychologia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku psychodietetyka. Współautorka książki dla dzieci “Bułka i Spółka, rzecz o zdrowym jedzeniu”. Doświadczenie zawodowe nabywała prowadząc indywidualne konsultacje, grupy warsztatowe, pracując w szpitalu pediatrycznym w Dziekanowie Leśnym oraz wykładając dietetykę w szkole policealnej.

Od ponad 6 lat edukuje pacjentów w zakresie zdrowego odżywiania się, pracuje z dziećmi i dorosłymi z zaburzeniami jedzenia oraz odżywiania się. Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji z zakresu żywienia, psychodietetyki i psychologii, dzięki którym na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje.

 

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 0-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
 • osobami dorosłymi
 • rodzinami
Obszary specjalizacji
 • anoreksja, bulimia
 • fagofobia
 • ortoreksja
 • psychoedukacja rodziców
 • stres
 • uzależnienie od jedzenia
 • wsparcie dietetyczne w zaburzeniach psychicznych
 • zaburzenia odżywiania

Elżbieta Potempska
Psycholog kliniczny, Psychoterapeuta dzieci młodzieży, Terapeuta par i rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil

Elżbieta Potempska

Psycholog kliniczny

Psychoterapeuta dzieci młodzieży

Terapeuta par i rodzin

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Magister psychologii ze specjalizacją psychologia kliniczna, magister socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka Podyplomowego Studium Socjoterapii IPSiR UW oraz Studium Psychoterapii Centrum Psychologiczno-Terapeutycznego Mabor we współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, trener 2 st. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, terapeuta systemowy rodzin. Wieloletni pracownik instytucji oświatowych, resocjalizacyjnych, medycznych oraz naukowych. Wieloletni edukator kadr oświatowych, kadr ośrodków opieki społecznej oraz sądowych. Autorka publikacji z zakresu wychowania, resocjalizacji i opieki psychologicznej dla dzieci i młodzieży, m.in.: „Dziecko nadpobudliwe – program korekcji zachowań”, „Rozwój empatii i kompetencji społecznych”, „Zawrócić z drogi na dno”, „Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w szkole”, „Metody pracy z trudną młodzieżą – socjoterapia a pedagogika przygody”.
Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami emocjonalnymi i wychowawczymi oraz ich rodzinami oraz w edukacji, mediacjach i terapii systemowej rodzin.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 6-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
 • młodymi dorosłymi (do 26 r. ż.)
 • parami
 • rodzinami
Obszary specjalizacji
 • ADD, ADHD
 • anoreksja, bulimia
 • bezsenność
 • DDA, DDD
 • depresja
 • dysleksja, dysgrafia, dysortografia
 • fobia szkolna
 • interwencja kryzysowa
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny/fobia społeczna
 • mobbing
 • mutyzm wybiórczy
 • napady paniki
 • nerwica natręctw/zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • onanizm dziecięcy
 • problemy adaptacyjne związane z adopcją
 • problemy małżeńskie/problemy par
 • psychoedukacja rodziców
 • samookaleczenia
 • stany lękowe
 • stres
 • tiki i zespól Tourette’a
 • trudności w nauce
 • wsparcie okołorozwodowe
 • zespół Aspergera
 • kompleksowa diagnostyka psychologiczna:
  – badania osobowościowe,
  – poziomu funkcji poznawczych,
  – badanie w kierunku zaburzeń emocjonalnych, lękowych, depresyjnych
  – ocena funkcjonowania dziecka na rożnych etapach rozwoju dziecka
  – diagnoza ADHD, ODD
  – diagnoza i terapia tików
  – ocena kompetencji społecznych,
  – diagnoza dysleksji dzieci od 7 r.ż. i młodzieży
  – diagnoza trudności szkolnych
  – diagnoza gotowości szkolnych