Centrum Terapii Allenort

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Warszawa

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin znajduje się na warszawskim Dolnym Mokotowie przy ul. Sieleckiej 22. Poradnia specjalizuje się w pomocy psychiatrycznej i psychologicznej dla dzieci i młodzieży, a także zajmująca się psychoterapią, psychoedukacją rodziców, zaburzeniami odżywiania się, wsparciem w zakresie przeciwdziałania przemocy, mediacjami rodzinnymi, neurologopedią oraz diagnostyką psychologiczno-pedagogiczną. Poradnia działa od 2013 r. i zdobyła zaufanie licznych pacjentów i ich bliskich.

Czym się zajmujemy
Zobacz jak wygląda Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • Kompleksowa diagnoza
 • Konsultacje specjalistyczne
 • Postępowanie terapeutyczne
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych
Cennik
Skontaktuj się z nami

Wybierz lokalizację

Kontakt

Podmiot Leczniczy:

ProPsyche Allenort Sp. z o.o.
Nr księgi – 000000207335
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

Zakład Leczniczy:

Kliniki Terapii Allenort – Sielecka
ul. Sielecka 22 lok. 11
00-738 Warszawa

Jednostka Organizacyjna:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Nasi specjaliści

Małgorzata Kiczko
Pedagog, Psychoterapeuta w trakcie szkolenia
Umów się na wizytę Zobacz profil

Małgorzata Kiczko

Pedagog,

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

 

 

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

jest pedagogiem i psychoterapeutą poznawczo behawioralnym w trakcie nauki. Posiada wykształcenie pedagogiczne w zakresie Resocjalizacji oraz Profilaktyki i Terapii Uzależnień kończąc Wyższą Szkołę Pedagogiki Resocjalizacyjnej PEDAGOGIUM oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Fundacji ETOH oraz Specjalistyczne Szkolenie w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizowane przez Fundację FENIX, a także inne kursy i szkolenia. Posiada uprawnienia do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych. Obecnie jest w trakcie nauki
w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Centrum CBT – EDU w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując dziewięć lat w ośrodkach młodzieżowych jako wychowawca oraz siedem lat w ośrodku pomocy społecznej, wspierając osoby dotknięte problemem przemocy w rodzinie oraz znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Od dwóch lat pracuje jako pedagog w stołecznym zespole szkól licealnych i technicznych, gdzie prowadzi konsultacje indywidualne z młodzieżą, prowadzi zajęcia oraz współpracuje z rodzinami uczniów. Od trzynastu lat pełni funkcję społecznego kuratora rodzinnego.

W swojej pracy główny nacisk kładzie na stworzenie komfortowej relacji z pacjentem oraz stworzenie atmosfery opartej na poczuciu bezpieczeństwa, akceptacji i zaufania.

Specjalista zajmuje się
 • młodzieżą 14 -18 lat
 • dorosłymi
 • rodzinami
Obszary specjalizacji
 • bezsenność
 • fobia społeczna
 • fobia szkolna
 • depresja
 • napady paniki
 • problemy rodzinne
 • samookaleczenia
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia związane ze stresem

Julia Maria Wierusz-Kowalska
Psychoterapeuta dzieci, młodzieży
i dorosłych
Umów się na wizytę Zobacz profil

Julia Maria Wierusz-Kowalska

Psycholog młodzieży i dorosłych

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Magister Filozofii i Etyki. Ukończyła 4-letnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Absolwentka Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych przy Laboratorium Psychoedukacji i SWPS w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Terapii i Treningu Grupowego w zakresie Twórczości i Arteterapii w Instytucie Profilaktyki i Resocjalizacji IPSIR UW w Warszawie. Ukończyła też roczny Kurs Pomocy Psychologicznej pod Superwizją w Ośrodku INTRA w Warszawie. Swoje doświadczenie terapeutyczne zdobywała w ośrodkach socjoterapeutycznych oraz podczas rocznego stażu klinicznego w I Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii IPIN w Warszawie oraz w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Jozefowie.

Specjalista zajmuje się

 

 • młodzieżą od 14 r.ż.
 • młodymi dorosłymi
 • pomocą osobom z doświadczeniem żałoby i straty, poczuciem braku sensu życia i motywacji do działania, obniżonym poczuciem własnej wartości
 • z doświadczeniem chronicznej choroby i cierpienia, zaburzeniami w relacjach międzyludzkich, w kryzysie życiowym
 • z poczuciem zablokowania potencjału twórczego, poczuciem samotności i wykluczenia społecznego
Obszary specjalizacji
 • depresja
 • fobia szkolna
 • interwencja kryzysowa
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny
 • samookaleczenia
 • stany lękowe
 • stres
 • trudności w nauce
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania

Katarzyna Ładniak-Grońska
Psycholog, Terapeuta par i rodzin, Mediator, Diagnosta, Terapeuta EMDR
Umów się na wizytę Zobacz profil

Katarzyna Ładniak-Grońska

Psycholog

Terapeuta par i rodzin

Mediator

Diagnosta

Terapeuta EMDR

Konsultuje w języku:

Polski

Angielski

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest dyplomowanym terapeutą w zakresie terapii par i małżeństw (szkolenie II stopnia, Instytut Psychologii Zdrowia). Absolwentka Studium Terapii Rodzin i Studium Psychologii Sądowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Ukończyła także studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychologicznym ,,Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej”.  Absolwentka szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Emocjach EFT z parami w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii. Jest także absolwentką Studium współpracy zespołowej i dynamiki procesów grupowych Grupy TROP i szkoły „Profesjonalny Trener Biznesu” House of Skills. Jako coach oprócz kursów w Noble Manhattan Coaching kształciła się w Akademii Coachingu Kryzysowego. Ukończyła szkolenia pod patronatem PTT EMDR: EMDR w pracy z parami oraz szkolenie EMDR (I i II stopień)

Psychologią zajmuje się od 2006 r., od psychologii konsumenta do psychologii klinicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Mediator sądowy. Psycholog biegły sądowy w trakcie wpisu. Ponadto posiada ponad 10 lat doświadczenia pracy w obszarze biznesu, szkoleń i coachingu w języku polskim, jak i angielskim. Jest angażowana do współpracy edukacyjno-szkoleniowej z uczelniami, m.in. SGH, Uniwersytetem SWPS. Swobodna znajomość języka angielskiego umożliwia jej pracę jako coach, wykładowca i trener w tym języku. Wiedzę oraz doświadczenie psychologiczne zdobywała m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii – Klinika Nerwic, Zaburzeń Odżywiania i Zaburzeń Osobowości oraz Akademickim Centrum Rozwoju i Psychoterapii SWPS i Stowarzyszeniu Dla Rodzin. Ukończyła liczne szkolenia psychologiczne, w tym Certyfikowaną Akademię Arteterapii. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w konferencjach i kongresach psychologicznych, wykładach i szkoleniach.

Specjalista zajmuje się
 • rodzinami i parami, także z wykorzystaniem EMDR
 • diagnostyką: testy psychologiczne (testy diagnozy pary i rodziny, kwestionariusz zaburzeń osobowości SCID-5)
Obszary specjalizacji
 • konsultacje z obszaru psychologii sądowej
 • mediacje
 • problemy małżeńskie/problemy par
 • problemy rodzinne
 • wsparcie okołorozwodowe
 • psychoedukacja rodziców
 • problemy seksualne
 • depresja
 • interwencja kryzysowa
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny {fobia społeczna)
 • mobbing
 • napady paniki (lęk paniczny)
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • problemy adaptacyjne związane z adopcją
 • stres
 • wsparcie okołorozwodowe
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia odżywiania się
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)

Karolina Werblińska-Roczeń
Psycholog, Diagnosta psychologiczny, Seksuolog
Umów się na wizytę Zobacz profil

Karolina Werblińska-Roczeń

Psycholog dzieci i młodzieży

Diagnosta psychologiczny

Seksuolog

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i Filozofii na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończyła z wyróżnieniem podyplomowe studia z diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej oraz podyplomowe studia z seksuologii klinicznej. Posiada certyfikat kursu Profesjonalnego świadczenia usług wsparcia psychologicznego przez infolinię. Ukończyła szkolenie „Umiejętności DBT” zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno – Behawioralnej. Posiada uprawnienia pedagogiczne.

Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych Otwartego Dialogu i Rozwoju Sieci Społecznych w Sytuacji Kryzysu Psychicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz szkoleniu Rok z Terapią Poznawczo-Behawioralną dla Dzieci i Młodzieży, organizowanym przez „Poza Schematami”. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Centrum Psychiatrycznym i w Szpitalu Psychiatrycznym SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie oraz w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, a także w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 4 – 14 lat
 • młodzieżą 14 – 18 lat
 • młodymi dorosłymi (do 26 r. ż)
Obszary specjalizacji
 • kompleksową diagnostyka psychologiczna:
  – badanie intelektu,
  – badania osobowościowe,
  – poziomu funkcji poznawczych,
  – badanie w kierunku zaburzeń emocjonalnych, lękowych, depresyjnych,
  – ocena funkcjonowania dziecka na rożnych etapach rozwoju dziecka,
  – kompleksowa diagnostyka zaburzeń ze spektrum autyzmu,
  – diagnoza ADHD, ODD
 • testy psychologiczne m.in. Stanford-Binet 5, ASRS, CDI-2, Conners 3 i inne.

Dominika Ulanowska
Psycholog dzieci i młodzieży, diagnosta, psychoterapeuta w trakcie szkolenia
Umów się na wizytę Zobacz profil

Dominika Ulanowska

Psycholog dzieci i młodzieży

Diagnosta psychologiczny

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

 

Konsultuje w języku:

polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku psychologia (ze specjalnością kliniczną).  Aktualnie jest w trakcie kursu psychoterapeutycznego w rekomendowanym przez PTP Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz certyfikowane szkolenia: terapeuty ręki i motoryki małej oraz trenera umiejętności społecznych. Podczas studiów zdobywała doświadczenie m.in. w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”, Stowarzyszeniu Lambda Warszawa, czy Zespole Leczenia Środowiskowego przy Szpitalu Bielańskim. Przez ostatnich kilka lat pracowała jako psycholog-terapeuta w przedszkolu Fundacji SYNAPSIS, zajmując się terapią dzieci nieneurotypowych (ASD, ADHD) oraz wspierając psychoedukacyjnie ich rodziców. Od 2020 roku poszerza swoje doświadczenie pracując jako psycholog i diagnosta w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi wkraczającymi w okres dojrzewania, które mierzą się m.in. z lękiem, obniżonym poczuciem własnej wartości, trudnościami w relacjach, sferze emocji, akceptacją własnego ciała. Posiada wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu terapii nastolatków neuroatypowych i nieheteronormatywnych oraz wspieraniu ich rodzin. W terapii wykorzystuje podejście systemowe i humanistyczne oraz psychoedukację i techniki poznawczo-behawioralne. Duży nacisk kładzie na budowanie bezpiecznej relacji oraz wzmacnianie zasobów indywidualnych i środowiskowych (rodzina, bliscy pacjentów).

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 4-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
 • rodzinami
Obszary specjalizacji
 • ADD
 • ADHD
 • anoreksja
 • bulimia
 • autyzm
 • depresja
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny/fobia społeczna
 • mobbing
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • onanizm dziecięcy
 • ortoreksja
 • problemy rodzinne
 • problemy seksualne
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie
 • psychoedukacja rodziców
 • samookaleczenia
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół Aspergera
 • diagnostyka (testy psychologiczne): ASRS, Conners 3, APIS-Z, NEO-FFI, EPQ-R, FCZ-KT, RISB, TAT, CAT, STAIC, CISS, CDI i inne

Luiza Dziubińska
Psychiatra dzieci i młodzieży
Umów się na wizytę Zobacz profil

Luiza Dziubińska

Psychiatra dzieci i młodzieży

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Ukończyła Akademię Medyczną w Lublinie w 2005 roku. W latach 2007-2013 odbyła szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. W latach 2007-2011 brała udział w szkoleniu Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Oxford Cognitive Therapy Centre uzyskując certyfikat terapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 0-14 lata
 • młodzieżą 14-18 lat
Obszary specjalizacji
 • zaburzenia neurorozwojowe z kręgu całościowych zaburzeń (autyzm, zespół Aspergera)
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzenia koncentracji uwagi (ADHD, ADD)
 • zaburzenia emocjonalne i lękowe
 • zaburzenia nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa)
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnymi
 • zaburzenia psychotyczne (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe)
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • współwystępowanie schorzeń somatycznych i zaburzeń psychicznych
 • zaburzenia tikowymi, zespołem Tourette’a
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia zachowania u osób z upośledzeniem umysłowym
 • mutyzm wybiórczym
 • zespół stresu pourazowego i zaburzenia adaptacyjnymi

Ewa Wyszyńska
Psycholog dziecięcy, diagnosta psychologiczny
Umów się na wizytę Zobacz profil

Ewa Wyszyńska

Psycholog dziecięcy

Diagnosta psychologiczny

 

Konsultuje w języku:

Polski

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka psychologii oraz szkoły trenerskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Uzyskała certyfikat Terapeuty Ręki oraz Trenera Umiejętności Społecznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi z różnego rodzaju trudnościami, w szczególności z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Charakteryzuje ją indywidualne podejście do każdego pacjenta, w oparciu o jego aktualne potrzeby i możliwości. Współpracowała z Ośrodkiem Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT w Warszawie. Była wolontariuszką na Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Bielańskim i Wolskim, gdzie doskonaliła umiejętności prowadzenia procesu diagnostycznego. Posiada uprawnienia do badania testem ADOS-2.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 0-14 lat
 • rodzinami
 • prowadzi grupy Treningu Umiejętności Społecznych
Obszary specjalizacji
 • ADD
 • ADHD
 • autyzm
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia – wydawanie odpowiednich zaświadczeń
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny (fobia społeczna)
 • niepełnosprawność intelektualna
 • problemy rodzinne
 • psychoedukacja rodziców
 • trudności w nauce
 • zaburzenia zachowania
 • zespół Aspergera
 • diagnostyka/testy psychologiczne (PEP3-PL, VB-MAPP, KORP, IDS-2, Leiter-3, Frostig, ADOS-2)

Kamila Biernacka-Nowak
Psycholog, Psychoterapeuta, Diagnosta
Umów się na wizytę Zobacz profil

Kamila Biernacka-Nowak

Psycholog,

Psychoterapeuta,

Diagnosta

 

Konsultuje w języku:

polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Ukończyła kierunek Społecznej Psychologii Klinicznej oraz Studium Pedagogiczne w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie, a także czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia i SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Jest dyplomowaną psychoterapeutką, pracuje w nurcie psychoterapii integracyjnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa, pełniąc przez kilka lat funkcję Sądowego Kuratora Społecznego oraz w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Warszawie, gdzie udzielała wsparcia psychologicznego rodzicom i dzieciom. Współpracowała także z Fundacją „IKA” w Warszawie, gdzie przez pięć lat prowadziła pomoc psychologiczną, terapię indywidualną oraz grupy wsparcia dla ofiar przemocy i dorosłych dzieci alkoholików, a także zlecone przez sądy kontakty dzieci z rodzicami pozostającymi w konflikcie okołorozwodowym. Przez dziesięć lat pracowała jako psycholog w Gimnazjum. Przez ostatnich kilka lat pracowała jako psycholog w PoradniPsychologiczno – Pedagogicznej nr 7, gdzie prowadziła diagnozę psychologiczną i psychoterapię dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wsparcie indywidualne dla młodzieży, rodziców i nauczycieli. W PPP nr 7 pełniła także funkcje koordynatora Zespołu Interwencji Kryzysowej dla szkól mokotowskich oraz organizowała i prowadziła spotkania Sieci Współpracy i Samokształcenia dla psychologów i pedagogów szkół górnego Mokotowa.

Jako psychoterapeutka zajmuje się terapią osób dorosłych i młodych dorosłych doświadczających różnego rodzaju kryzysów osobistych, niskiej samooceny, depresji, lęków, trudności w relacjach z innymi ludźmi, będących ofiarami przemocy oraz doznających trudności związanych z wychowaniem i życiem w rodzinie alkoholowej. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji. Prywatnie mężatka, mama dwóch dorosłych córek.

Specjalista zajmuje się
 • młodzieżą 14-18 lat
 • dorosłymi
 • prowadzi grupy terapeutyczne
Obszary specjalizacji
 • diagnostyka/testy psychologiczne: intelekt, ADOS-2, IDS-2, STAI, KPD, APIS, NEO-FFI, SES, Connors-3, Weiss, Standford Binet – 5, bateria do specyficznych trudności
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia – wydawanie odpowiednich zaświadczeń w ramach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • ADHD
 • autyzm
 • bezsenność
 • DDA, DDD, współuzależnienie
 • depresja
 • interwencja kryzysowa
 • lęk społeczny (fobia społeczna)
 • mobbing
 • molestowanie
 • napady paniki (lęk paniczny)
 • problemy adaptacyjne związane z adopcją
 • przemoc
 • psychoedukacja rodziców
 • samookaleczenia
 • stres
 • trudności w nauce
 • wsparcie okołorozwodowe
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół Aspergera
 • zespół stresu pourazowego

Anna Włodarczyk
Neurologopeda
Umów się na wizytę Zobacz profil

Anna Włodarczyk

Neurologopeda

 

Konsultuje w języku:

polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Magister filologii polskiej. Neurologopeda. Wykształcenie zdobywała na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Jako logopeda prowadziła diagnozę i terapię m.in. w jednym z warszawskich domów dziecka, w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w przedszkolu niepublicznym. Od kilku lat jest związana ze Szkołą Podstawową nr 97 w Warszawie, gdzie zajmuje stanowisko logopedy. Uczestniczy systematycznie w szkoleniach, kursach i warsztatach z zakresu pracy terapeutycznej z dziećmi.

Uzyskała certyfikaty:

– Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia,

– Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej; cz. 1,

– Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej,

– Stosowanie znaków Makatonu w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się (poziom I i II).

Ukończyła też kurs doskonalący: Jak pracować niedyrektywnie z dziećmi niepełnosprawnymi?

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 0-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
Obszary specjalizacji
 • afazja
 • autyzm
 • dyslalia
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia
 • mutyzm wybiórczy
 • niepełnosprawność intelektualna
 • opóźniony rozwój mowy
 • terapia ręki
 • zaburzenia mowy
 • zespół Aspergera
Dr n. o zdr.
Agnieszka Chruścikowska
Dietetyk
Umów się na wizytę Zobacz profil
Dr n. o zdr.
Agnieszka Chruścikowska

Dietetyk

 

Konsultuje w języku:

polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor nauk o zdrowiu, specjalność dietetyka. W latach 2010-2015 pracownik naukowo-dydaktyczny w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Zakladzie Biologii Medycznej. Prowadziła zajęcia dla studentów z kierunków: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, analityka medyczna, lekarski. W 2012 roku otrzymała wraz z zespołem Nagrodę Rektora pierwszego stopnia za współautorstwo wyróżniających się kompendiów i opracowań, dotyczących patogenicznych, oportunistycznych, genetycznych i środowiskowych czynników/ mechanizmów zagrożenia ludzkiego zdrowia, istotnie poprawiające wyniki kształcenia oraz przygotowanie zawodowe studentów Nauki o Zdrowiu i medycyny. W latach 2017-2018 pracowała jako dietetyk kliniczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, następnie pogłębiała swoje doświadczenie kliniczne w pracy z pacjentami z zaburzeniami odżywiania pracując w prywatnej klinice. Obecnie wykładowca w Społecznej Akademii Nauk i w Wyższej Szkole Rehabilitacji. Od czasów studiów wpspółpracuję z Warszawską Szkołą Zdrowia jako popularyztor zdrowego stylu życia.

Specjalizuje się w chorobach dietozależnych, zaburzeniach odżywiania oraz bezpieczeństwem żywności.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 12-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • anoreksja, bulimia
 • zaburzenia odżywiania się
 • ortoreksja
 • otyłość
 • cukrzyca
 • choroby tarczycy
 • choroby układu sercowo-naczyniowego
 • choroby układu pokarmowego

Monika Youssef-Khalil
Psychiatra dzieci i młodzieży w trakcie specjalizacji
Umów się na wizytę Zobacz profil

Monika Youssef-Khalil

Psychiatra dzieci i młodzieży w trakcie specjalizacji

Konsultuje w języku:

Polskim

Angielskim

Rosyjskim

Arabskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Obecnie odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Doświadczenie zdobywa także odbywając liczne staże i kursy w kraju i za granicą.

Konsultacje w języku:
Polskim
Angielskim
Rosyjskim
Arabskim

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 6-14 lata
 • młodzieżą 14-18 lat
Obszary specjalizacji
 • ADD, ADHD
 • anoreksja, bulimia
 • autyzm
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • depresja
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia
 • fobia szkolna
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • interwencja kryzysowa
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny (fobia społeczna)
 • molestowanie
 • mutyzm wybiórczy
 • napady paniki (lęk paniczny)
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • niepełnosprawność intelektualna
 • onanizm dziecięcy
 • ortoreksja
 • problemy adaptacyjne związane z adopcją
 • problemy alkoholowe
 • problemy seksualne
 • przemoc
 • psychoedukacja rodziców
 • samookaleczenia
 • schizofrenia i inne psychozy
 • tiki i zespół Tourette’a
 • trudności w nauce
 • uzależnienia behawioralne (hazard, Internet, gry, zakupy, telefon komórkowy itp.)
 • uzależnienie od leków
 • uzależnienie od narkotyków
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia mowy
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół Aspergera
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)

Małgorzata Ciania
Psycholog dzieci i młodzieży
Umów się na wizytę Zobacz profil

Małgorzata Ciania

Psycholog, Psychoterapeuta

 

Przyjmuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu stosowanej analizy zachowania, posiada przygotowanie pedagogiczne. W trakcie pięcioletniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamiczno-systemowym (Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku w Krakowie). Od 2009 roku pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, prowadzi warsztaty, szkolenia, wspiera spacjalistów związanych z edukacją.
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy środowiskowej, współpracowała ze szkołami i fundacjami zajmującymi się pomocą osobom na spektrum autyzmu. Odbyła staż w I Klinice Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Pracuje psychoterapeutycznie z młodzieżą od 12. roku życia, specjalizuje się w pracy z osobami z zespołem Aspergera.
Regularnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach z zakresu psychoterapii. Pracuje pod superwizją.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 12 – 14 lat
 • młodzieżą 14 – 18 lat
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • autyzm
 • depresja
 • fobia szkolna
 • lęk społeczny
 • psychoedukacja rodziców
 • stany lękowe
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • zespół Aspergera

Anna Samsel
Psycholog, Psychoterapeuta
Umów się na wizytę Zobacz profil

Anna Samsel

Psycholog,

Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:

polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Jest psychologiem i psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym. Ukończyła 5 letnie dzienne studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wykształcenie psychoterapeutyczne uzyskała w ramach 4 letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Centrum CBT w Warszawie. Odbyła wiele kursów i szkoleń z zakresu diagnozy i terapii dzieci oraz dorosłych. Posiada 14 letnie doświadczenie w pracy jako psycholog, które zdobyła w placówkach publicznych, ośrodkach prywatnych oraz organizacjach pozarządowych. Psychoterapią osób dorosłych i młodzieży zajmuje się od kilku lat.

Pracowała jako psycholog w świetlicach Socjoterapetycznych Caritas. Diagnozowała trudności szkolne i emocjonalne dzieci pracując w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Pracowała w warszawskich szkołach podstawowych i przedszkolach. Wspierała rodziców w budowaniu bliskiej relacji z dzieckiem i rozwiązywaniu trudności wychowawczych. Pracuje pod superwizją. W swojej pracy ceni sobie wiedzę psychologiczną mającą naukowe podstawy, sprawdzoną i rzetelną. W relacji z klientami dba o szacunek dla ich wartości i światopoglądu. Traktuje każdą sytuację jako wyjątkową, stara się stworzyć relację bezpieczną, opartą na zaufaniu. Promuje porozumienie bez przemocy.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 12-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
 • dorosłymi
 • parami
 • rodzinami
 • prowadzi grupy terapeutyczne
Obszary specjalizacji
 • ADD
 • ADHD
 • anoreksja, bulimia
 • bezsenność
 • depresja
 • fobia szkolna
 • fobie (m.in. agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny (fobia społeczna)
 • mobbing
 • mutyzm wybiórczy
 • napady paniki (lęk paniczny)
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • onanizm dziecięcy
 • ortoreksja
 • problemy adaptacyjne związane z adopcją
 • problemy małżeńskie/par
 • problemy rodzinne
 • psychoedukacja rodziców
 • samookaleczenia
 • uzależnienia behawioralne – nałogi (hazard, Internet, gry, zakupy, telefon komórkowy itd.)
 • wsparcie okołorozwodowe
 • zaburzenie afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)

Aleksandra Wakuła
Psycholog, Logopeda
Umów się na wizytę Zobacz profil

Aleksandra Wakuła

Psycholog

Logopeda

 

Konsultuje w języku:

polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii ProPsyche
Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Ukończyła studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i studia podyplomowe z logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz z profilaktyki społecznej i resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Jest pracownikiem jednej z warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach oświatowych (przedszkola i szkoły), medycznych (m.in.: poradnie zdrowia psychicznego, Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Ruchowej oraz Słuchu i Mowy PZG, Klinika Chirurgii Plastycznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku) i pomocowych (m.in.: ośrodki interwencji kryzysowej, Centrum Pomocy Psychologicznej Rodzinie, Fundacja „By dalej iść” dla rodzin po stracie dziecka). Stale pogłębia swoją wiedzę i doskonali umiejętności poprzez uczestnictwo w licznych kursach, warsztatach i konferencjach, dotyczących pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i całymi rodzinami.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 0-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
 • dorosłymi
 • prowadzi terapię rodzin
 • prowadzi grupy terapeutyczne
 • prowadzi treningi umiejętności społecznych
 • wydaje zaświadczenia o dysleksji
 • zajmuje się diagnostyką psychologiczną (testy psychologiczne)
Obszary specjalizacji
 • ADD
 • ADHD
 • autyzm
 • depresja
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia
 • fobia szkolna
 • interwencja kryzysowa
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny (fobia społeczna)
 • mutyzm wybiórczy
 • niepełnosprawność intelektualna
 • pomoc osobom w żałobie
 • problemy rodzinne
 • psychoedukacja rodziców
 • samookaleczenia
 • trudności w nauce
 • wsparcie okołorozwodowe
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia mowy
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół Aspergera
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)

Agnieszka Kurek
Psycholog, Psychoterapeuta
Umów się na wizytę Zobacz profil

Agnieszka Kurek

Psycholog

Psychoterapeuta

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Psychologia. Psychoanalityk NLS/AMP. Kształcenie w podejściu psychoanalitycznym z uzyskanym w 2006 roku tytułem Psychoanalityk praktyk (AP) New Lacanian School, World Association of psychoanalisis (WAP/AMP). Członek Zarządu, a następnie Prezes Koła Warszawskiego NLS. Doświadczenie w pracy w oświacie z dziećmi i młodzieżą, w oddziałach psychiatrycznych dla dzieci, dla dorosłych IPiN – Klinika Nerwic oraz Oddział Dzienny Psychiatryczny.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 0-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • ADD
 • ADHD
 • Autyzm
 • anoreksja, bulimia
 • depresja
 • fobia szkolna
 • fobie (m.in. agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • interwencja kryzysowa
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny
 • mobbing
 • molestowanie
 • mutyzm wybiórczy
 • napady paniki (lęk paniczny)
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • onanizm dziecięcy
 • ortoreksja
 • problemy adaptacyjne związane z adopcją
 • problemy rodzinne
 • problemy seksualne
 • przemoc
 • psychoedukacja rodziców
 • samookaleczenia
 • schizofrenia i inne psychozy
 • stres
 • trudności w nauce
 • wsparcie okołorozwodowe
 • zaburzenie afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia odżywiania się
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół Aspergera
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)

Anna Szmawonian
Terapeuta mindfulness, certyfikowany trener umiejętności społecznych TUS SST
Umów się na wizytę Zobacz profil

Anna Szmawonian

Terapeuta mindfulness

muzykoterapeuta kliniczny

certyfikowany trener umiejętności społecznych TUS SST

 

Konsultuje w języku:

Polskim

Rosyjskim

Ormiańskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w oddziale całodobowym w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania,  prowadząc muzykoterapię, choreoterapię i arteterapię grupową. Ponadto pracowała w ośrodku specjalizującym się w leczeniu zaburzeń żywieniowych, anoreksji i bulimii, prowadząc zajęcia grupowe z socjoterapii i choreoterapii. Posiada także wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z pacjentem indywidualnym. Jest autorką wielu artykułów, m.in. „Leczenie bezsenności z użyciem muzyki” czy „Terapia małżeńska z użyciem muzyki”.

Swoją wiedzę i umiejętności terapeutyczne wzbogaca uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.

Ukończyła roczny staż w szkole psychoterapii Gestalt i jest w procesie szkolenia w szkole psychoterapii.

Jest wykładowcą muzykoterapii klinicznej w Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Warszawie oraz wykładowcą w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Prowadzi treningi i konferencje „Uważność i redukcja stresu”, wspierające pracowników firm i korporacji na różnych szczeblach zawodowych.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 12-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
 • dorosłymi
 • parami
 • rodzinami
 • prowadzi terapię grupową
Obszary specjalizacji
 • anoreksja, bulimia
 • brak akceptacji ciała i wyglądu
 • brak akceptacji siebie i swojego życia
 • kryzys zawodowy
 • mobbing
 • napady złości i agresji
 • nieśmiałość
 • niska samoocena
 • niskie poczucie własnej wartości
 • problemy małżeńskie/par
 • problemy rodzinne
 • problemy wychowawcze
 • psychoedukacja rodziców
 • samotność
 • stres
 • trudne wspomnienia
 • trudności w kontaktach z rodzicami
 • trudności w radzeniu sobie z emocjami
 • wsparcie okołorozwodowe
 • wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych
 • wypalenie zawodowe
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia odżywiania się
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem

Magdalena Janusz
Psychiatra dzieci i młodzieży
Umów się na wizytę Zobacz profil

Magdalena Janusz

Psychiatra dzieci i młodzieży

 

Konsultuje w języku:

polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży. Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Dziennym Oddziale Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, dodatkowo pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Zespole Leczenia Środowiskowego. Ma kilkuletnie doświadczenie w pracy w Poradni Autystycznej. Przez 2 lata pracowała na stanowisku asystenta w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, gdzie prowadziła zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży. Prowadziła zajęcia dla studentów psychologii SWPS we Wrocławiu. Aktualnie pracuje na stanowisku starszego asystenta w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 4-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
 • młodymi dorosłymi 18- 26 r.ż.
 • wydaje zaświadczenia do ośrodków adopcyjnych
Obszary specjalizacji
 • ADD
 • ADHD
 • autyzm
 • anoreksja
 • bulimia
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • depresja
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia
 • fobia szkolna
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • interwencja kryzysowa
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny (fobia społeczna)
 • mobbing
 • molestowanie
 • mutyzm wybiórczy
 • napady paniki
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • niepełnosprawność intelektualna
 • onanizm dziecięcy
 • ortoreksja
 • problemy adaptacyjne związane z adopcją
 • problemy rodzinne
 • problemy seksualne
 • przemoc,
 • psychoedukacja rodziców
 • samookaleczenia
 • schizofrenia i inne psychozy
 • tiki i zespół Tourette’a
 • trudności w nauce
 • uzależnienie od leków
 • wsparcie okołorozwodowe
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia mowy
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zespół Aspergera
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)

Wiktor Warych
Psycholog, diagnosta
Umów się na wizytę Zobacz profil

Wiktor Warych

Psycholog

 

Konsultuje w języku:

polskim

Przyjmuje w:

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Umów się na wizytę Zobacz profil
Kwalifikacje i doświadczenie

Studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z tytułem magistra Psychologii ukończył w roku 2017. W tym samym roku skończył Studium Terapii Uzależnień prowadzone przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie. W 2021 r. ukończył studia podyplomowe „Otwarty Dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu”. Jest to innowacyjne podejście pozwalające na zaproszenie do współpracy na rzecz pacjenta całej sieci wsparcia, w skład której wchodzić mogą członkowie rodziny, przyjaciele, czy przedstawiciele instytucji. Posiada certyfikaty diagnostyczne umożliwiające prowadzenia diagnozy w zakresie zróżnicowanych zaburzeń dzieci i młodzieży, w tym certyfikat badania poprzez ustrukturyzowaną obserwację „ADOS”. Jest to złoty standard diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu w krajach Europy Zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych. Od kilku lat dzięki rodzimej adaptacji może być stosowany również w Polsce.

Doświadczenie zawodowe uzyskiwał między innymi pracując jako psycholog w Domu Dziecka w Kostowcu, jako psychoterapeuta uzależnień w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu oraz w Ośrodku Stacjonarnym Leczenia Uzależnień dla dzieci i młodzieży KARAN, a także prowadząc konsultacje, diagnozę i psychoterapię w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Bielany. Posiada doświadczenie w diagnozie oraz pracy psychoterapeutycznej zarówno indywidualnej jak i grupowej z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, uzależnieniami behawioralnymi i substancjalnymi, depresją, zaburzeniami lękowymi, czy OCD.

Specjalista zajmuje się
 • dziećmi 0-14 lat
 • młodzieżą 14-18 lat
 • dorosłymi
Obszary specjalizacji
 • diagnostyka psychologiczna (testy ADOS, Stanford-Binet 5, Conners 3, ASRS, IDS-2, STAIC, Becka)
 • ADD
 • ADHD
 • autyzm
 • depresja
 • fobia szkolna
 • fobie (m.in. agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia)
 • lęk separacyjny
 • lęk społeczny (fobia społeczna)
 • napady paniki (lęk paniczny)
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, OCD)
 • problemy alkoholowe
 • DDA, DDD, współuzależnienie
 • problemy rodzinne
 • przemoc
 • samookaleczenia
 • uzależnienia behawioralne – nałogi (hazard, Internet, gry, zakupy, telefon komórkowy itd.)
 • uzależnienie od leków
 • uzależnienie od narkotyków
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia zachowania
 • zespół Aspergera
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)