Trening mindfulness

Na trening mindfulness zapraszamy wszystkich, ale w szczególności osoby borykające się z  podwyższonym  poziomem lęku lub nerwicą lękową, podwyższonym poziomem stresu  lub zagrożone depresją czy jej nawrotem.

Program  treningu realizowany jest w formie cyklu warsztatów i trwa 8 tygodni. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w wyznaczonych wcześniej godzinach. Poza udziałem w spotkaniach grupowych uczestnicy ćwiczą samodzielnie w domu według otrzymanych instrukcji. Otrzymują także materiały pozwalające po zakończeniu kursu dalej samodzielnie trenować, aby skutecznie chronić się przed depresją i lękiem.

Grupa treningowa liczy 5 do 8 osób. Cały cykl składa się z 11 spotkań:

o    2 konsultacji indywidualnych – jedna przed rozpoczęciem programu, druga po jego zakończeniu,

o    ośmiu spotkań warsztatowych trwających po ok. 2,5 godziny , odbywających się 1 raz w tygodniu

o    dnia uważności – w drugiej połowie cyklu– jeden 7-godzinny trening poświęcony na praktykowanie różnych technik i wymianę doświadczeń w grupie

Udział w kursie obejmuje ćwiczenia podczas spotkań warsztatowych w grupie pod okiem prowadzącej oraz indywidualną pracę własną. Każdy uczestnik  otrzymuje zestaw ćwiczeń przeznaczony do samodzielnej praktyki w domu (25 – 40 minut dziennie), ich regularne wykonywanie jest ważnym elementem powodzenia udziału w kursie. 

 

Obserwacje pokazują, że trening minfulness daje rzeczywiste rezultaty w postaci:

  • redukcji poziomu lęku,
  • zmniejszenia lub całkowitego ustąpienia objawów depresji lub nerwicy lękowej,
  • poprawy jakości snu,
  • redukcji stresu,
  • poprawy relacji prywatnych i zawodowych,
  • większej efektywności zawodowej,
  • ulgi w życiu z chronicznym bólem.

Oto, co mówią po ukończonym kursie jego uczestnicy:

„Po kursie jestem spokojniejszy, łatwiej akceptuję sytuacje trudne, potrafię opanować zdenerwowanie, mam więcej tolerancji dla siebie i innych, mam więcej energii do życia. Znów cieszę się zwykłymi rzeczami” Marcin

„ Potrafię zatrzymać się i uspokoić w trudnych sytuacjach, wiele rzeczy robię świadomiej i nie zalewają mnie trudne emocje, jestem bardziej świadoma siebie” Paulina

„Mam więcej pewności siebie, wyraźnie spadł mi poziom lęku, gdzieś znikły obsesyjne czarne scenariusze, jestem odważniejszy. Łatwiej reaguję na wyzwania. Mam super narzędzia do radzenia sobie z trudnościami” Tomek

Polubiłam siebie, jestem spokojniejsza i panuję nad emocjami, nie wkurzają mnie drobiazgi. Nabrałam pewności siebie. Kurs był spokojny i prowadzony w dobrej atmosferze” Dominika

Cenne dla mnie było to, że Mirka nie tylko ćwiczyła z nami ale też odwoływała się do wyników badań naukowych- to pomagało mi zrozumieć mechanizmy lęku i depresji i spokojnie sobie z nimi radzić. Nabrałam dystansu i spokoju, jestem życzliwsza dla siebie” Anna

Na trening mindfulness zapraszamy do Centrum Terapii Allenort przy ul. Dygasińskiego w Warszawie.