Psychoterapia to pewnego rodzaju rehabilitacja psychiczna.

Psychoterapia może być indywidualna, grupowa lub par i rodzin – jest prowadzona w różnych nurtach np. poznawczo-behawioralna, psychodynamiczna, psychoanalityczna, humanistyczno-egzystencjalna, systemowa i in.

Psychoterapię w przypadkach zaburzeń psychicznych podejmuje się po ich zdiagnozowaniu, kiedy lekarz psychiatra taką terapię zaleci. Kontakt z lekarzem istotny jest wówczas o tyle, że tylko on może stwierdzić czy na danym etapie leczenia pacjent będzie w stanie efektywnie pracować z psychoterapeutą.
Często zanim podejmie się tego typu kroki najpierw wskazane jest leczenie farmakologiczne, a psychoterapię zostawia się na później, jako terapię uzupełniającą. Zdarza się także często – głównie w zaburzeniach nerwicowych, lękach, zaburzeniach osobowości, że psychoterapia jest leczeniem z wyboru, dobrze jednak aby dokonał go lekarz.

Zadaniem psychoterapii jest m.in. podniesienie kompetencji emocjonalnych pacjenta, poprawa komunikacji interpersonalnej, samooceny i zdolności samokontroli, nauka radzenia sobie ze stresem czy zwiększenie motywacji do działania.

Psychoterapeuta to osoba, która oprócz studiów wyższych ukończyła kilkuletnie studia psychoterapeutyczne, uzyskała certyfikat, przeszła własną psychoterapię oraz pracuje pod superwizją czyli stałym nadzorem. Psychoterapeuci to najczęściej psycholodzy, ale również lekarze psychiatrzy lub osoby z innym wyższym wykształceniem.