• ADOS – 2,
  • Diagnoza gotowości szkolnej,
  • Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się matematyki,
  • Testy osobowości,
  • Testy inteligencji,
  • Ocena rozwoju psychomotorycznego dziecka,
  • Diagnoza Autyzmu i zespołu Aspergera,
  • Diagnoza zaburzeń i opóźnień w rozwoju mowy,
  • Diagnoza rozwoju mowy,
  • Diagnoza ADHD i ADD,
  • Diagnoza upośledzenia umysłowego