Konsultacja seksuologiczna u psychologa

Seksualność człowieka to sfera niezwykle interesująca, złożona i wieloaspektowa, bowiem na osiąganie satysfakcji seksualnej wpływa bardzo wiele czynników, w tym czynniki natury biologicznej i psychologicznej.
Zaburzeniami z tego zakresu zajmują się zarówno lekarze, jak i psycholodzy, a wybór odpowiedniego specjalisty warto rozważyć uwzględniając rodzaj przeżywanych trudności.
Kiedy więc udać się do psychologa, a kiedy do lekarza seksuologa i jaka jest różnica pomiędzy tymi specjalistami?

Psycholog seksuolog to – najkrócej ujmując – psycholog specjalizujący się w sferze seksualności człowieka. To ktoś, kto nabył wiedzę i doświadczenie w zakresie wspierania osób doświadczających trudności w sferze seksuologicznej.

Wiele zaburzeń w życiu seksualnym człowieka ma podłoże biologiczne (np. zaburzenia popędu seksualnego czy zaburzenia wzwodu). Bardzo często jednak przyczyna problemów w sferze seksualnej – i dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn – leży nie w cielesności, a w psychice.
Zaburzenia seksuologiczne na tle psychicznym mogą dotyczyć np.:

  • sposobu przeżywania własnej seksualności,
  • negatywnych emocji, towarzyszących zbliżeniu z drugą osobą,
  • trudności w nawiązaniu kontaktu i/lub osiągnięcia porozumienia w sferze seksualnej z partnerem/partnerką (np. braku umiejętności mówienia o swoich potrzebach)
  • postawy względem seksualności wyniesionej z domu,
  • przyzwyczajenia się do konkretnego rodzaju bodźca (np. do masturbacji),
  • nieakceptowania pojawiających się fantazji seksualnych.

W takich sytuacjach jak powyższe praca z psychologiem jest szczególnie wskazana. Zdarza się, że problemy natury seksuologicznej mają swe źródła w zaburzeniach lękowych lub depresyjnych, a nierzadko trudności seksualne są tylko pewnego rodzaju symptomem problemów występujących w innej sferze naszej psychiki. Wówczas psycholog seksuolog i psychoterapia bywają niezwykle pomocni.

W praktyce lekarz seksuolog i psycholog często uzupełniają się. Dość powszechnie występuje sytuacja, w której psycholog w czasie pierwszej konsultacji prosi pacjenta o udanie się również na konsultację do lekarza – i w przeciwnym kierunku: lekarz seksuolog kieruje na konsultację do psychologa, by zweryfikować potencjalne podłoże psychiczne przeżywanych trudności.