Neuropsychologia to nauka z pogranicza medycyny i psychologii, zajmująca się badaniem i opisywaniem związków zachodzących między mózgiem, a szeroko rozumianym zachowaniem człowieka. Neuropsycholodzy kliniczni prowadzą diagnostykę funkcji poznawczych (językowych, wzrokowo-przestrzennych, pamięciowych, uwagowych i wykonawczych) oraz rehabilitację pacjentów doświadczających zaburzeń tych funkcji w następstwie uszkodzeń mózgu o różnej etiologii. Badanie neuropsychologiczne pozwala ponadto określić poziom poszczególnych funkcji poznawczych oraz indywidualny profil ewentualnych zaburzeń, co jest istotne m.in. w diagnostyce różnicowej otępień.