Neurologopeda to specjalista zajmujący się oceną oraz korektą wad wymowy które powstały w wyniku uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (w wyniku choroby, wypadku komunikacyjnego, itp.) oraz różnych zespołów genetycznych.
Kiedy udać się do neurologopedy?

  • gdy dziecko/nastolatek ma anatomiczne wady aparatu artykulacyjnego
  • gdy dziecko/nastolatek ma stwierdzone zaburzenia w ośrodkowym układzie nerwowym
  • gdy dziecko/nastolatek ma stwierdzone choroby genetyczne, które mogą mieć wpływ na mowę
  • gdy dziecko/nastolatek przeszedł wypadek komunikacyjny lub inny z uszkodzeniem twarzoczaszki
  • gdy dorosły/senior przeszedł epizod neurologiczny (udar niedokrwienny, krwotoczny) – im szybciej rozpocznie się terapia neurologopedyczna tym bardziej prawdopodobne, że pacjent wróci do stanu sprzed epizodu
  • gdy dorosły/senior przeszedł wypadek komunikacyjny lub inny w wyniku którego została uszkodzona twarzoczaszka
  • gdy dorosły/senior zaczyna chorować na choroby o podłożu neurologicznym (Parkinson, Alzheimer, SLA, SM, itp.)