Kliniki Terapii ALLENORT

Konsultacja logopedyczna

Logopeda

Logopeda jest specjalistą, który rozpoznaje wady wymowy. Zajmuje się terapią dzieci i dorosłych – niedosłyszących, po udarach i wylewach, dzieci z autyzmem oraz zespołem Aspergera. Dzięki współpracy z logopedą można usunąć bariery w komunikacji językowej, zaburzające funkcjonowanie intelektualne, emocjonalne oraz społeczne.

Logopedia to bardzo szeroka dziedzina, która wymaga wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii, językoznawstwa, medycyny i anatomii. Trudności w porozumiewaniu się oraz wady wymowy mogą mieć bardzo różne przyczyny – począwszy od wad zgryzu, przez różnego rodzaju urazy mechaniczne, wady anatomiczne aparatu mowy, aż po blokady psychiczne. Aby prawidłowo rozpoznawać oraz prowadzić właściwą terapię, logopeda musi więc być odpowiednio przygotowany. Specjalista z zakresu logopedii musi posiadać wykształcenie wyższe. Istnieją już kierunki studiów dziennych związane typowo z logopedią, ale bardziej popularne są studia podyplomowe, przeznaczone dla absolwentów pedagogiki, psychologii czy filologii polskiej. Logopeda pracuje nie tylko w specjalistycznych poradniach, ale także przedszkolach, szkołach, ośrodkach wychowawczych, domach opieki, a nawet w szpitalach, np. na oddziałach laryngologicznych oraz neurologicznych.

Kiedy należy zgłosić się do logopedy?

Do logopedy należy zgłosić się kiedy zauważymy u dziecka niepokojące objawy w postaci:

  • zaburzeń ssania i połykania,
  • nieprawidłowej budowy narządu mowy,
  • wad wymowy,
  • jąkania, seplenienia,
  • zaburzeń rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego.

Logopeda wspomaga rozwój umiejętności komunikacyjnych u dzieci z różnym stopniem upośledzeń umysłowych, zespołem Aspergera czy autyzmem. Terapia logopedyczna bardzo często wymaga współpracy z lekarzami różnych specjalności: pediatrami, stomatologami, ortodontami, neurologami, laryngologami.

Terapia logopedyczna może być również prowadzona u osób dorosłych (wady wymowy, jąkanie się, seplenienie). Logopeda może przygotowywać osoby dorosłe do wystąpień publicznych.

Skontaktuj się z nami
Jak przebiega wizyta u logopedy?

Pierwsza konsultacja logopedyczna rozpoczyna się od rozmowy z pacjentem i/lub jego opiekunami. Specjalista słucha pacjenta, ogląda narządy aparatu mowy, sprawdza ich motorykę. Logopeda może przeprowadzić proste badania i testy, takie jak autokontrola słuchowa, poprosić o zeszyty szkolne dziecka albo próbkę pisma dorosłego (wady wymowy często odzwierciedlają się w sposobie i stylu pisania). Zlecone może zostać badanie laryngologiczne, konsultacja stomatologiczna, neurologiczna oraz psychologiczna.

Jak przebiega terapia logopedyczna?

Po ustaleniu diagnozy logopeda ustala indywidualny plan terapii. Może ona obejmować specjalistyczne ćwiczenia czynne i bierne: różnego rodzaju gry i zabawy słowne, zadania rozwijające mowę, ćwiczenia w naśladowaniu. Dla uzyskania jak najlepszych rezultatów muszą być one systematyczne i prowadzone również w warunkach domowych. Oczywiście warto mieć świadomość, że efekty nie są natychmiastowe – czasami trzeba na nie poczekać nawet kilkanaście miesięcy.

Zapisz się na wizytę do specjalisty ALLENORT!
Zostaw swój numer telefonu - oddzwonimy do Ciebie!
DLA KOGO POMOC LOGOPEDY
Kto? W jakim celu? Kiedy? Co możesz zyskać? Do kogo się udać?
1. Matka w ciąży Aby dowiedzieć się, jak na poziomie płodu wpływać na rozwój słuchu i mowy dziecka. Gdy ciąża jest zagrożona, gdy matka spędza dużo czasu w pozycji siedzącej/leżącej, gdy zażywa antybiotyki, gdy zażywa duże ilości no-spy, gdy po prostu się martwi. Prawidłowa stymulacja płodu może w znacznym stopniu wpłynąć na rozwój słuchu i mowy dziecka. Neurologopeda, logopeda z dodatkową specjalizacją z wczesnej interwencji
2. Noworodek Aby sprawdzić odruchy twarzowe i prawidłowość budowy aparatu artykulacyjnego. Gdy podczas porodu wystąpiły komplikacje, gdy odeszły zielone wody, gdy dziecko miało wysoki poziom bilirubiny, gdy ma słabe napięcie mięśniowe, gdy otrzymało mały wskaźnik w skali APGAR, gdy nie chce ssać, gdy ma problemy z połykaniem, nie chce szukać piersi. Nieprawidłowości w budowie aparatu artykulacyjnego i brak pewnych odruchów twarzowych mogą wpłynąć na karmienie piersią, jedzenie dziecka i wady wymowy w przyszłości. Neurologopeda
3. Dziecko do 3. roku życia Aby ocenić rozwój mowy dziecka i w razie potrzeby rozpocząć terapię. Gdy nie reaguje na swoje imię, nie naśladuje gestów: papa, da, nie utrzymuje kontaktu wzrokowego, reaguje tylko na głośne dźwięki lub nie reaguje wcale na dźwięki otoczenia, porozumiewa się pomrukami lub gestami, obserwujemy brak rozwoju lub regres mowy Opóźniony rozwój mowy dziecka może wpłynąć na jego umiejętności społeczne i ograniczone możliwości poznawcze. Neurologopeda, logopeda, surdologopeda
4. Dziecko po 3. roku życia Aby ocenić rozwój mowy dziecka i w razie potrzeby rozpocząć terapię. Gdy mowa dziecka jest niewyraźna, źle realizuje poszczegóne głoski, nie reaguje na polecenia, słucha muzyki lub telewizji tylko głośno, je z otwartą buzią, wypycha język między zęby podczas mówienia, gdy się jąka, gdy się ślini podczas snu. Wady wymowy w znacznym stopniu mogą utrudnić/spowolnić rozwój dziecka, jego umiejętności społeczne,spowodować trudności w nauce. Logopeda, surdologopeda, neurologopeda
5. Nastolatek Aby ocenić i ewentualnie skorygować mowę. Gdy młody człowiek chce pracować głosem, gdy trudno zrozumieć, co mówi (bełkocze pod nosem), gdy z powodu wady wymowy ma problemy wśród rówieśników. Wady wymowy mogą w znacznym stopniu wpłynąć na drogę kariery, a nawet uniemożliwić wybór jakiegoś zawodu. Logopeda, logopeda medialny, neurologopeda
6. Dorosły aby ocenić lub skorygować mowę Gdy pracujesz głosem, gdy zauważasz u siebie nieprawidłowości w realizacji poszczególnych głosek czy w tempie mówienia, gdy męczysz się podczas wystąpień publicznych, a także po udarach, wylewach, porażeniach mięśni twarzowych, nowotworach w obrębie twarzoczaszki, urazach, wypadkach z uszkodzeniem twarzoczaszki / mózgu, w wyniku przebiegu chorób, takich jak Alzheimer czy Parkinson. Nieskorygowane wady wymowy mogą wpłynąć na życie zawodowe, społeczne, emocjonalne; wcześnie podjęta terapia logopedyczna może poprawić funkcjonowanie osoby z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym. Neurologopeda, logopeda medialny, logopeda ze specjalizacją emisji głosu
Blog Allenort