Psychoterapia online w zasadzie niewiele różni się od tej tradycyjnej i jest równie skuteczna – tak pokazują badania.

Sesje odbywają się w takiej samej częstotliwości (zazwyczaj na początku co tydzień). W terapii poznawczo – behawioralnej trwają zazwyczaj ok. 50 minut i są umownie podzielone na stałe części: omówienie najważniejszych wydarzeń z ubiegłego tygodnia, dyskusja na temat tzw. pracy własnej z poprzedniej sesji, ustalenie celu na tę sesję i praca nad nim, zakończenie (podsumowanie, wyznaczenie kolejnej pracy własnej).

W terapii poznawczo – behawioralnej online jest tak samo. Terapeuta ma etyczny obowiązek zadbać o to, by nikt nie był świadkiem i nie słyszał tego, co mówi pacjent i każdy specjalista bardzo o to dba. Jeśli w trakcie spotkania zdarzają się problemy z połączeniem, możemy przesunąć spotkanie, kontynuować przez telefon – w tej kwestii każdy specjalista jest elastyczny.

Badania pokazują, że terapia poznawczo – behawioralna prowadzona online jest równie skuteczna, co ta tradycyjna, a jej efekty utrzymują się w czasie. Dotyczy to między innymi leczenia depresji, lęku uogólnionego, lęku panicznego, fobii społecznej, uzależnień, zaburzeń obsesyjno – kompulsywnych i innych. Badacze wielokrotnie wykazali, że online również można nawiązać niezbędną relację terapeutyczną oraz zaoferować pacjentowi metody oparte na dowodach.

Zaletą terapii online jest to, że zazwyczaj pacjent ma więcej terminów do wyboru, nie musi dojeżdżać do kliniki (mniejsze koszty). Nawet jeśli czuje się nie nieco gorzej,  nadal może wziąć udział w spotkaniu.

Oczywiście dla wielu osób – zarówno pacjentów jak i terapeutów- kontakt online jest niewystarczający. Jeśli ktoś do tej pory nie porozumiewał się w ten sposób, może mieć pewne opory. To, co nowe, często nas przeraża. Jednak zazwyczaj okazuje się, że jeśli się odważymy, to „nie taki diabeł straszny jak go malują”.

Odrębną kwestią jest to, czy pacjent ma w domu warunki, by spędzić w odosobnieniu około godziny. Dla wielu osób dom nie jest miejscem neutralnym, a domownicy krążący po pokojach sprawiają, że trudno się skupić i odprężyć. To zupełnie normalne. Czasami da się tę kwestię obejść – np. spotkać się z terapeutą, kiedy dziecko akurat drzemie, partner czy partnerka idą na zakupy. W wyjątkowych sytuacjach lepiej zaplanować spotkania rzadziej, niż zupełnie z nich rezygnować.

Wsparcie w tak wyjątkowym czasie jak ten oraz kontynuacja rozpoczętego już leczenia są niezwykle ważne. Jesteśmy zmęczeni niepewnością i przedłużającą się izolacją, a wiele wskazuje na to, że data powrotu do względnej normalności jest odległa. Moi pacjenci, którzy podjęli się spotkań online tęsknią do kontaktu twarzą w twarz, tak jak większość z nas tęskni teraz do kontaktu z drugim człowiekiem. Mają jednak świadomość, że kontynuują leczenie, że sytuacja jest przejściowa i widzą realne korzyści.

 

mgr Maria Gaj

Psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w Centrum Zdrowia Psychicznego Allenort w Łodzi

 

Bibliografia:

Ruwaard, J. (2012). The efficacy and effectiveness of online CBT. Amsterdam: Department of Clinical Psychology, University of Amsterdam. ISBN: 978-94-6191-588-7

Barak A., Hen L., Boniel-Nissim M., Shapira N. A Comprehensive Review and a Meta-Analysis of the Effectiveness of Internet-Based Psychotherapeutic Interventions

Kumar V., Sattar Y., Bseiso A., Khan S.The Effectiveness of Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy in Treatment of Psychiatric Disorders