Nowa jakość w leczeniu depresji lekoopornej nowoczesnym lekiem Spravato®.

Mazowiecki Szpital i Centrum Diagnostyczne Allenort jest jednym z pierwszych ośrodków w Polsce, które oferują możliwość skorzystania z najnowocześniejszej metody leczenia depresji lekoopornej Spravato® (esketamina). Leczenie prowadzone przez profesjonalny, wykwalifikowany personel w warunkach ambulatoryjnych w Centrum Terapii Allenort przy ul. Myśliborskiej 44, które zapewnia najbardziej bezpieczne i komfortowe warunki, mając na zapleczu znajdujący się w tym samym budynku pełnoprofilowy szpital psychiatryczny.

Co to jest produkt Spravato®?

Spravato® jest produktem leczniczym zawierającym substancję czynną esketaminę. Wskazany jest do leczenia osób dorosłych z opornym na leczenie dużym zaburzeniem depresyjnym, którzy nie zareagowali na co najmniej dwie różne terapie lekami przeciwdepresyjnymi w obecnym epizodzie depresyjnym o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Kiedy stosuje się lek Spravato®?

Spravato® jest stosowany u dorosłych w celu zmniejszenia objawów depresji, takich jak: uczucie smutku, lęk lub poczucie bezwartościowości, trudności ze snem, zmiany apetytu, utrata zainteresowania ulubionymi aktywnościami, poczucie spowolnienia. Lek stosuje się razem z innym lekiem przeciwdepresyjnym, jeśli pacjent stosował co najmniej 2 inne leki przeciwdepresyjnie, ale nie uzyskał poprawy.

Spravato® podaje się razem z doustnym lekiem przeciwdepresyjnym. Lekarz informuje pacjenta, jak i kiedy przyjmować lek przeciwdepresyjny.

Lekarz lub inny pracownik ochrony zdrowia będzie nadzorował pacjenta za każdym razem, gdy pacjent będzie stosował lek Spravato®.

 Jak przygotować się do podania leku Spravato®?

Ostrzeżenie!

NIE WOLNO prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn po podaniu leku Spravato®, aż do następnego dnia po spokojnej nocy, przespanej snem regenerującym.

Proszę zaplanować podróż do domu transportem publicznym, taksówką lub poprosić kogoś, o odwiezienie do domu pacjenta, który przyjął lek Spravato®.

 

Jak wygląda proces kwalifikacji i leczenia Spravato®?

1. Konsultacja psychiatryczna specjalistyczna kwalifikująca do leczenia Spravato® w Centrum Terapii Allenort ul. Myśliborska 44, Warszawa. Lekarz konsultujący podejmuje decyzję o kwalifikacji do leczenia lekiem Spravato®

2. Sposób podawania leku:

Lek Spravato® ma postać dozownika z aerozolem do nosa (jeden dozownik zawiera 28 mg leku Spravato®). Lekarz lub pielęgniarka instruuje pacjenta jak stosować aerozol do nosa. Lek przeznaczony jest do samodzielnego podawania przez pacjenta. Pacjent może liczyć na wsparcie pielęgniarki, gdy będzie gotowy do podania leku.

Pełna instrukcja dotycząca przyjmowania leku znajduje się w ulotce dla pacjenta

Ulotka dla pacjenta

Cennik

 • Faza indukcji – lek przez 4 tygodnie podawany jest 2 razy w tygodniu (terminy ustalane indywidualnie)
  (koszt – 24 000 zł brutto przy zastosowaniu standardowej dawki – dwie dawki 2x 28 mg Spravato® na jeden dzień terapii, w przypadku zastosowania większej ilości dawek w trakcie jednej sesji doliczany jest koszt leku 1 100 złotych).
 • Faza podtrzymująca:
  1 etap: lek przez 4 tygodnie podawany jest 1 raz w tygodniu (koszt – 12 000 zł brutto przy zastosowaniu standardowej dawki – dwie dawki 2x 28 mg Spravato® na jeden dzień terapii, w przypadku zastosowania większej ilości dawek w trakcie jednej sesji doliczany jest koszt leku 1 100 złotych).
  2 etap: lek od 9 tygodnia leczenia podawany jest raz w tygodniu lub co 2 tygodnie w zależności od zaleceń lekarza
  (koszt – 3 050 zł brutto przy zastosowaniu standardowej dawki – dwie dawki 2x 28 mg Spravato® na jeden dzień terapii. W przypadku zastosowania większej ilości dawek w trakcie jednej sesji doliczany jest koszt leku 1 100 złotych).

3. Obserwacja w placówce medycznej po podaniu leku i możliwe działania niepożądane

Po podaniu leku Spravato® mogą wystąpić działania niepożądane i zazwyczaj mają charakter krótkotrwały, dlatego po podaniu leku zawsze konieczne jest pozostanie pod obserwacją w Centrum Terapii Allenort przez minimum 1,5 godziny a w wyjątkowych sytuacjach 3 godziny.
W trakcie obserwacji będzie monitorowane samopoczucie i ciśnienie tętnicze krwi.
O długości pobytu w placówce i gotowości do jej opuszczenia po podaniu leku Spravato® każdorazowo decyduje lekarz.

Najczęściej występujące działania niepożądane:

 • uczucie oderwania od siebie, swoich myśli, uczuć i rzeczy wokół siebie
 • zawroty głowy
 • ból głowy
 • zmiana odczuwania smaku
 • uczucie senności
 • zmniejszone czucie lub wrażliwość, w tym w okolicy ust
 • uczucie wirowania
 • wymioty
 • nudności
 • tachykardia
 • wzrost ciśnienia tętniczego krwi

Więcej informacji uzyskasz w: ulotce dla pacjenta i poradniku dla pacjentów

Ulotka dla pacjenta

4. Zasady zamawiania leku

 • Leki zamawiane są przez naszą placówkę indywidualnie dla każdego pacjenta zakwalifikowanego przez naszego lekarza do leczenia preparatem Spravato®.
  W celu realizacji zamówienia konieczna jest wcześniejsza opłata za minimum tydzień leczenia. Opłata musi być wykonana na tydzień (7 dni) przed planowaną datą podania leku. Brak płatności w wyżej wskazanym terminie będzie skutkował niemożnością zamówienia i podania leku.
 • Po opłaceniu leczenia i zamówieniu przez Centrum Terapii Allenort leków nie ma możliwości zwrotu kosztów leczenia. W przypadku wcześniejszej opłaty za więcej niż tydzień (7 dni) istnieje możliwość zwrotu nadpłaty, jeśli wystąpią przesłanki medyczne uniemożliwiające leczenie. Rezygnację z podania leku pacjent musi zgłosić na co najmniej 7 dni przed podaniem.
 • Na żadnym etapie leczenia nie ma możliwości  wydania pacjentowi leku do podania poza Centrum Terapii Allenort.
 • Po wizycie kwalifikacyjnej u lekarza i pozytywnym zakwalifikowaniu do leczenia Spravato® pacjent otrzymuje skierowanie na podanie leku Spravato® oraz poradnik dla pacjentów, ulotkę dla pacjenta i Świadomą zgodę na podanie leku Spravato®.
 • Po opłaceniu leku Centrum Terapii Allenort kontaktuje się z pacjentem w celu ustalenia terminu rozpoczęcia terapii lekiem Spravato®, a następnie zamawia odpowiednią ilość leków do placówki. Harmonogram kolejnych podań leku wynika z charakterystyki produktu leczniczego.
 • Warunkiem podania leku jest podpisanie przez pacjenta Świadomej zgody na leczenie Spravato®.
 • Leczenie wymaga kontroli stanu zdrowia u lekarza kwalifikującego w Centrum Terapii Allenort minimum co 4 tygodnie.
 • Koszt konsultacji u lekarza prowadzącego jest zgodny z cennikiem Centrum Terapii Allenort, ul. Myśliborska 44.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU I DO PODJĘCIA TERAPII SPRAVATO® W NASZYM CENTRUM TERAPII MYŚLIBORSKA ZNAJDUJACYM SIĘ NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA ALLENORT

ZADZWOŃ DO NAS 226 900 300

ULOTKI DO POBRANIA

Ulotka dla pacjenta