Kliniki Terapii ALLENORT

Aktualności

22lut2021
Muzycy o depresji
„Drzewa” to tytuł najnowszej piosenki zespołu Lady Pank, która promuje nadchodzący jubileuszowy album „LP40”. Do utworu powstał teledysk (reż. Pascal Pawliszewski), w którym zespół zwraca uwagę na społeczny problem coraz częściej diagnozowanej i mającej wiele oblicz depresji.
W roli psychiatry w teledysku… psychiatra – dr n. med. Dariusz Wasilewski – Dyrektor Medyczny ds. Opieki Ambulatoryjnej Allenort.
Zwiń
Rozwiń
05cze2020
Życie w lęku – czy dotyczy nas wszystkich?

„Wiele osób w dzisiejszych czasach jest narażonych na czynniki predysponujące do zaburzeń lękowo-depresyjnych.” – mówi nasz psychiatra Doktor Iwona Grobel (Centrum Terapii Psychomedica).

Więcej w rozmowie opublikowanej w dzisiejszej Gazecie Wyborczej.

Zapraszamy do lektury!

Czytaj więcej…

Źródło: Gazeta Wyborcza. Tylko Zdrowie.

Zwiń
Rozwiń
27lut2020
Balans etyki i biznesu

„Nasze obecne zainteresowanie psychiatrią i chęć inwestowania właśnie w tę dziedzinę medycyny jest spowodowane w pewnym sensie niechęcią systemu do realizacji kompleksowych rozwiązań w psychiatrii i brakiem odpowiedzi na wciąż rosnącą potrzebą niesienia pomocy w tym zakresie. Ta dziedzina również wymaga inwestycji, ale przemyślany projekt i zaangażowanie zespołu doświadczonych specjalistów niewątpliwie gwarantują sukces”.

Czytaj więcej..

Źródło: „Pokonaj lęk” dodatek do Gazety Wyborczej

Zwiń
Rozwiń
27lut2020
Psychiatria to misja

Naszą fundamentalną zasadą w relacji ze wszystkimi lekarzami jest reguła i stworzona do niej procedura, która pozwala na to, aby lekarz kierujący pacjenta do naszego szpitala, kiedy zgłosi taką chęć, miał również swój wkład w jego proces terapeutyczny w naszym ośrodku, co daje stronom gwarancję ciągłości leczenia i powrotu pacjenta do swojego lekarza.

Czytaj więcej…

Źródło: Psychiatria

Zwiń
Rozwiń
27lut2020
Nowe miejsce na mapie polskiej opieki psychiatrycznej

„Zdaniem Grzegorza Goryszewskiego, prezesa grupy Allenort, wejście w obszar opieki psychiatrycznej to głęboko przemyślana decyzja spółki, ale również ukłon w stronę specjalizacji, która dotychczas była traktowana przez system ochrony zdrowia po macoszemu”.

Czytaj więcej…

Źródło: Puls Medycyny

Zwiń
Rozwiń
27lut2020
Allenort stawia na psychiatrię

„Nasze plany związane z rozwojem ośrodka są ambitne i długofalowe. Jesteśmy przygotowani na przyjęcie i jednoczesne leczenie 40 pacjentów w szpitalu, a w ramach sieci poradni współpracujemy z grupą 120 specjalistów w dziedzinie psychiatrii i psychologii. W naszym działaniach nie ograniczamy się do poradni czy szpitala, a planujemy stworzyć kompleksowy system opieki psychiatrycznej. Program rozpoczęliśmy od sieci placówek ambulatoryjnych, kontynuujemy go poprzez pierwszy w Polsce prywatny szpital i centrum diagnostyczne, a następnie centrum rehabilitacji neuropsychiatrycznej, którego uruchomienie jest planowane w przyszłym roku oraz klinikę neurochirurgiczną z pełnym wyposażeniem do najbardziej innowacyjnych zabiegów mózgu i rdzenia kręgowego z wykorzystaniem komórek macierzystych, i głębokiej stymulacji” – dodawał dr Konrad Rokita, ordynator Mazowieckiego Szpitala i Centrum Diagnostycznego.

Czytaj więcej… 

Źródło: ISB Zdrowie

Zwiń
Rozwiń
27lut2020
Kompleksowa opieka psychiatryczna jest możliwa

„Nowopowstały szpital jest odpowiedzią na wciąż rosnącą potrzebę niesienia pomocy osobom zmagającym się z chorobami psychicznymi. Choroby psychiczne stają się coraz powszechniejszym problemem; aż 23% Polaków cierpi w ciągu swojego życia na przynajmniej jedno zaburzenie psychiczne. Dziś, mimo, że do lekarza psychiatry nie jest potrzebne skierowanie, często na wizytę ambulatoryjną w publicznym sektorze pacjenci czekają kilka miesięcy. W przypadku osób ciężko chorych lub z myślami samobójczymi może to być stanowczo za długo. Ważne jest, aby pacjent potrzebujący pomocy otrzymał ją jak najszybciej”.

Czytaj więcej…

Źródło: Termedia

Zwiń
Rozwiń
27lut2020
Pierwszy prywatny szpital psychiatryczny w Polsce

„Możemy pomóc każdemu, bez względu na rozpoznanie i natężenie objawów. Mamy specjalistów, którzy są autorytetami w dziedzinie psychiatrii w Polsce i posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie leczenia zaburzeń psychicznych – psychiatrów, psychologów, neuropsychologa, terapeutę uzależnień, doświadczone pielęgniarki i innych pracowników. A do tego pełen dostęp do badań diagnostycznych”.

Czytaj więcej…


Źródło: Medonet

Zwiń
Rozwiń
27lut2020
Złota Synapsa 2018 przyznana Klinikom Terapii Allenort

Złota Synapsa to prestiżowa nagroda w dziedzinie psychiatrii. W tym roku w plebiscycie Kongresu Psychiatrii Medforum Kliniki Terapii Allenort zwyciężyły w kategorii Psychiatryczna Innowacja Roku. 

W skład projektu Klinik Terapii Allenort wchodzi przede wszystkim Mazowiecki Szpital i Centrum Diagnostyczne Allenort im. prof. Antoniego Kępińskiego będący największym w pełni prywatnym szpitalem o profilu psychiatrycznym w Polsce, uruchomiony w trzecim kwartale 2018 roku. Szpital ma do dyspozycji 40 łóżek na 4 oddzielnych odcinkach oraz Poradnię Przyszpitalną. Żadna z dotychczas istniejących publicznych i komercyjnych placówek nie spełnia tak wysokich standardów, które narzuciła sobie firma Allenort.

Szpital współpracuje z gronem doświadczonych specjalistów – psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, lekarzy-konsultantów innych specjalności, dodatkowo zapewniając pacjentom dostęp do nowoczesnych urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych (np. przezczaszkowej stymulacji magnetycznej rTMS). W strukturach Klinik Terapii Allenort znalazło się również miejsce dla Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta.

Nowoczesny system informatyczny, spinający cały, projekt zapewnia lekarzowi prowadzącemu wgląd w dokumentację medyczną pacjenta leczonego we wszystkich placówkach Klinik Terapii Allenort. Jeśli natomiast pacjent trafia wyłącznie do szpitala, a leczenie ambulatoryjne jest prowadzone przez psychiatrę nie będącego w sieci, Allenort zapewnia pełną współpracę z lekarzem prowadzącym w czasie hospitalizacji pacjenta oraz po jej zakończeniu.

Innowacyjność projektu zakłada udzielanie pomocy każdemu pacjentowi bez względu na rozpoznanie i stan psychiczny poprzez zbudowanie infrastruktury, w skład której wchodzi – oprócz szpitala – wciąż rozbudowywana sieć wysokospecjalistycznych poradni o profilu psychiatryczno-psychologicznym (obecnie pięć poradni w Warszawie, jedna w Łodzi oraz kolejna, uruchamiana w Białymstoku), w których m.in. pacjent może kontynuować leczenie po hospitalizacji.

Kolejnym etapem projektu są natomiast inwestycje w dwa ośrodki – Neurocentrum 3N – gdzie oprócz zabiegów neurochirurgicznych będą wykorzystywane m.in. małoinwazyjne metody przezskórnych operacji, połączonych z podawaniem komórek macierzystych bezpośrednio do dysków, co jest wynikiem prac naukowych prowadzonych pod kierunkiem prof. Wojciecha Maksymowicza oraz Centrum Rehabilitacji Neuropsychiatrycznej, w którym pacjenci będą mieli zapewnioną rehabilitację oraz specjalistyczną terapię we wszystkich przypadkach wymagających zastosowania długoterminowej pomocy.

Zwiń
Rozwiń
27lut2020
Grupa ALLENORT uruchamia Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Zwiększenie dostępności, poprawa jakości wsparcia psychiatrycznego, terapeutycznego i psychologicznego dla dzieci i młodzieży, a także zapewnienie opieki interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego stanowią palące wyzwania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Według szacunków zaburzenia psychiczne, które wymagają profesjonalnej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej dotykają 10% dzieci i młodzieży – to ok. 630 tysięcy osób poniżej 18. roku życia. Alarmujące są także prognozy WHO – coraz więcej dzieci i młodzieży będzie wymagać wsparcia. Dostrzegając te wyzwania, sieć Klinik Terapii oraz Mazowieckiego Szpitala i Centrum Diagnostycznego ALLENORT wyodrębnia specjalistyczną klinikę dedykowaną problemom dzieci i młodzieży. Na czele zespołu terapeutycznego Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin ALLENORT stanął dr n. med. Cezary Żechowski, specjalista psychiatrii dziecięcej, w latach 1994-2010 adiunkt w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii, aktualnie kierujący Katedrą Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii UKSW.

Nowopowstałe Centrum Terapii zlokalizowane jest na warszawskim Mokotowie przy ul. Sieleckiej. W zaledwie kilka miesięcy działania skupiły szerokie grono znakomitych specjalistów: psychiatrów dzieci i młodzieży, psychoterapeutów, neurologów, logopedów i pedagogów, którzy stawiają sobie za cel pomoc w pokonywaniu trudności okresu rozwojowego, ale także – profilaktykę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz profesjonalne wsparcie dla rodzin oczekujących potomstwa.

– Dzieciństwo, dojrzewanie i wczesna dorosłość to czas intensywnych przemian, kształtowania się osobowości i związków z bliskimi. To moment, w którym młody człowiek uczy się funkcjonować w grupie rówieśniczej. To także okres, w którym następuje intensywny rozwój mózgu i umysłu. Na każdym z tych etapów pojawiają się sukcesy i porażki, trudności, które trzeba pokonać, obawy i radości z osiągniętych celów. W Centrum Terapii wspieramy dzieci i ich rodziców w poszukiwaniu wyjścia z tych sytuacji, które stały się dla nich źródłem niepokoju, lęku, a nierzadko także cierpienia. Nie zapominamy także o rodzicach oczekujących potomstwa – troska o zdrowie psychiczne dziecka, a także rodzica, zaczyna się bowiem jeszcze przed przyjściem dziecka na świat – tłumaczy dr n. med. Cezary Żechowski, dyrektor medyczny Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin ALLENORT.

Filozofia Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin ALLENORT opiera się na rozwiązaniach gwarantujących kompleksowe wsparcie całego procesu terapeutycznego. Konsultacje prowadzone są przez interdyscyplinarny zespół specjalistów różnych dziedzin: psychologów, psychiatrów dzieci i młodzieży, pedagogów i psychoterapeutów pracujących w różnych nurtach terapeutycznych, którzy wspólnie pomagają w pokonywaniu przeszkód nieuchronnie wiążących się z okresem dorastania. Profesjonalne wsparcie z zakresu zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i rodzin oferowane przez Centrum to także partner w nauce, skutecznym komunikowaniu się oraz zapobieganiu i rozwiązywania kryzysów okresu dojrzewania.

– W obliczu narastających wyzwań w obszarze psychiatrii dziecięcej uruchomienie Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin ALLENORT to krok ku zapewnieniu kompleksowej pomocy dla najmłodszych. To także dopełnienie naszego długoterminowego zobowiązania, by umożliwić profesjonalną i zgodną z najnowszą wiedzą medyczną opiekę psychiatryczną i psychologiczną dla wszystkich osób potrzebujących wsparcia. Budowanie odpowiedzialnej społecznie instytucji, jaką jest sieć Klinik Terapii oraz Mazowieckiego Szpitala i Centrum Diagnostycznego ALLENORT, nie byłoby możliwe bez troski i uważności na najmłodszych. Cieszę się, że możemy realizować to zadanie wspólnie z doktorem Cezarym Żechowskim i zaproszonymi przez niego do współpracy fachowcami w obszarze psychiatrii dzieci i młodzieży – podkreśla dr n. med. Grzegorz Goryszewski, Prezes Grupy ALLENORT.

Dr n. med. Cezary Żechowski, psychiatra oraz psychoterapeuta dzieci i młodzieży, jest członkiem m.in. Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalizy Rodzin i Par oraz Międzynarodowego Towarzystwa Neuropsychoanalitycznego. W latach 1994-2010 pracował w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Od 2012 roku jest Kierownikiem Katedry Psychologii Klinicznej UKSW. Wykładał m.in. na Uniwersytecie Warszawskim czy w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dr Żechowski jest autorem około 100 publikacji z zakresu psychiatrii oraz psychoterapii dzieci i młodzieży. Jest ponadto laureatem Nagrody im. Profesora Stefana Ledera za szczególne osiągnięcia w psychoterapii, którą przyznaje Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Zwiń
Rozwiń
27lut2020
Rada Naukowa Klinik Terapii ALLENORT

Rada Naukowa Klinik Terapii ALLENORT jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Klinik Terapii Allenort w zakresie ich działalności naukowej i medycznej oraz w sprawach rozwoju kadry medycznej, naukowej i badawczo-technicznej.

Rada Naukowa uprawniona jest do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Klinik Terapii ALLENORT.

W skład Rady Naukowej Klinik Terapii Allenort wchodzą:

Prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar – Lekarz, Specjalista Psychiatra. Dyrektor Medyczny i Przewodniczący Rady Naukowej Klinik Terapii ALLENORT. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, założyciel i wieloletni Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami oraz Wiceprzewodniczący Europejskiego Towarzystwa Badań Biomedycznych nad Alkoholizmem (ESBRA).

Dr n. med. Dariusz Wasilewski  Lekarz, Specjalista Psychiatra. Dyrektor Medyczny ambulatoriów Klinik Terapii ALLENORT. Członek Rady Naukowej Klinik Terapii ALLENORT, Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami, Przewodniczący Komisji ds. Kultury i Sztuki przy Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

Prof. dr hab. n. med. Agata Szulc – Kierownik Medyczny Allenort, Kierownik Poradni TMS, Członek Rady Naukowej Klinik Terapii ALLENORT. Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Kierownik Kliniki Psychiatrii w szpitalu w Tworkach.

Dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz – Kierownik Medyczny Kliniki Terapii ALLENORT Białystok, Członek Rady Naukowej Klinik Terapii ALLENORT oraz Kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Dr. N. Med. Radosław Tworus – Lekarz, Specjalista Psychiatra. Członek Rady Naukowej Klinik Terapii ALLENORT. Kierownik Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, Konsultant Wojskowej Służby Zdrowia ds. Psychiatrii, Wykładowca na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zwiń
Rozwiń