Od zarania dziejów wiadomo, że dieta może wpływać na samopoczucie człowieka. Bezpieczna żywność i prawidłowe jej spożywanie należą do najważniejszych czynników środowiskowych wpływających korzystnie na zdrowie. Od dawna obserwuje się, że pewne zachowania dietetyczne sprzyjają zdrowiu psychicznemu, a inne wręcz przeciwnie, co wiąże się prawdopodobnie z zawartością specyficznych związków chemicznych w produktach spożywczych.

Dopiero jednak w ostatnich latach zaczęto głębiej analizować związki pomiędzy dietą a zaburzeniami psychicznymi. Najwięcej doniesień dotyczy związków żywienia z depresją, zaburzeniem funkcji poznawczych oraz chorobami neurodegeneracyjnymi. Zbadano m.in., że niektóre wielonienasycone kwasy tłuszczowe mają dobroczynny wpływ na pracę mózgu, zdolności poznawcze i nastrój.  Wykorzystywany bywa korzystny wpływ diety ketogennej w leczeniu niektórych chorób neurologicznych. Eliminacja glutenu jest warunkiem poprawy stanu zdrowia osób z pewną postacią ataksji móżdżkowej. Udowodniono, że mikrobiota, zwana dawniej mikroflorą jelitową, odgrywa ważną rolę w przesyłaniu sygnałów stresowych, mogąc powodować stany lękowe i depresyjne. Wiadomym jest istnienie osi jelitowo-mózgowej, czyli silnych powiązań między mózgiem a tym, co dzieje się w przewodzie pokarmowym człowieka. Układ pokarmowy, a zwłaszcza jelita, dzięki możliwości komunikowania się z ośrodkowym układem nerwowym poprzez nerw błędny i posiadaniu wielu receptorów dla serotoniny, nazywany jest drugim mózgiem, czy też mózgiem brzusznym.

Wykorzystując tę wiedzę, poprzez odpowiednio ukierunkowane działania możemy potęgować dobrostan fizyczny i psychiczny, a niewłaściwym postępowaniem utrudnić proces leczenia lub wywołać działania uboczne farmakoterapii, np. niekorzystne interakcje leków z żywnością. Wydaje się, że dlatego w ostatnim czasie obserwujemy tak silny rozwój dziedziny, jaką jest psychodietetyka. Coraz bardziej widoczny jest liczny udział psychodietetyków w zespołach specjalistów zajmujących się terapią zaburzeń psychicznych.

Warto z możliwości takich porad korzystać.

 

Iwona Grobel – psychiatra