Kliniki Terapii ALLENORT

Trauma, PTSD (zespół stresu pourazowego)

Trauma, PTSD (zespół stresu pourazowego)

PTSD to schorzenie, które pojawia się jako następstwo  przerażającego, zagrażającego życiu, fizycznego lub emocjonalnego wydarzenia.  Osoba, która przeżyła takie zdarzenie często miewa uporczywe, przerażające myśli i wspomnienia z nim związane.

PTSD może pojawić się po wydarzeniu, które:

 • miało miejsce życiu dziecka,
 • miało miejsce w życiu osoby blisko związanej z dzieckiem,
 • dziecko obserwowało w charakterze świadka,

Przykłady zdarzeń, których wystąpienie w życiu dziecka może spowodować PTSD (nawet kiedy dziecko było „tylko” świadkiem, a nie uczestnikiem lub podmiotem tych zdarzeń):

 • poważne wypadki (samochodu, pociągu, samolotu),
 • żywioły (powodzie, trzęsienia ziemi),
 • tragedie spowodowane przez człowieka (ataki terrorystyczne),
 • atak, przemoc fizyczna (napad, tortury, porwanie itp.),
 • molestowanie lub napaść seksualna,
 • przemoc psychiczna.
Dzieci i młodzież w zetknięciu z sytuacją

Dzieci i młodzież w zetknięciu z sytuacją, która przypomina im o traumatycznym wydarzeniu mogą doświadczać bardzo silnych emocjonalnych, intelektualnych i fizycznych zakłóceń w normalnym funkcjonowaniu. Niektóre z  nich mogą ciągle na nowo przeżywać traumę w formie koszmarów nocnych i powracających wspomnień w ciągu dnia. Mogą również doświadczać niektórych lub wszystkich z poniższych objawów:

 • zakłóceń snu,
 • depresji,
 • utraty zainteresowania tym, co wcześniej sprawiało przyjemność i radość,
 • irytacji,
 • podwyższonego poziomu agresji, a nawet stosowania przemocy,
 • uporczywego unikania miejsc i sytuacji,  które przywołują określone wspomnienia,
 • natrętnie powracających obrazów, zapachów, dźwięków i uczuć kojarzących się z wydarzeniem (wrażenie, że traumatyczne zdarzenie dzieje się na nowo),
 • problemów w szkole, trudności z koncentracją,
 • lęku przed nagłą śmiercią w młodym wieku,
 • objawów fizycznych (takich jak: bóle brzucha czy bóle głowy).
Skontaktuj się z nami

Wybierz lokalizację

Nie jest regułą

Nie jest regułą, że u każdego dziecka, które przeżyło traumę rozwinie się PTSD. Zespół stresu pourazowego diagnozuje się tylko wtedy, gdy symptomy utrzymują się  dłużej, niż miesiąc i w negatywny sposób wpływają na życie dziecka.  U osób z PTSD symptomy zwykle pojawiają się w ciągu trzech miesięcy po traumie, ale mogą pojawić się też z pewnym opóźnieniem, np. miesiące lub lata po wydarzeniu.
PTSD można i należy leczyć. Wczesna interwencja jest bardzo ważna, ponieważ może zredukować intensywność objawów i poprawić jakość życia dziecka. Terapia może obejmować:

 • terapię indywidualną dziecka
 • terapię rodziny
 • współpracę z rodzicami i nauczycielami dziecka
 • w niektórych przypadkach również farmakoterapię
Diagnozę PTSD

Diagnozę PTSD stawia psycholog lub psychiatra dziecięcy po wnikliwym wywiadzie i badaniu.
Program leczenia opracowywany jest indywidualnie dla każdego dziecka, z uwzględnieniem:

 • wieku, stanu zdrowia i historii medycznej dziecka,
 • zakresu objawów,
 • tolerancji i podatności dziecka na określone procedury terapeutyczne,
 • zakładanych przyczyn pojawienia się zaburzenia.
Zapisz się na wizytę do specjalisty ALLENORT!
Zostaw swój numer telefonu - oddzwonimy do Ciebie!
Trudno zapobiec wystąpieniu jakichkolwiek zdarzeń

Trudno zapobiec wystąpieniu jakichkolwiek zdarzeń, które mogą stać się przyczyną PTSD u dziecka, warto jednak wiedzieć, co możemy zrobić, aby zredukować prawdopodobieństwo wystąpienia przynajmniej niektórych wydarzeń traumatycznych w życiu dzieci.

Przede wszystkim warto i należy uczyć dzieci, że mogą i powinny powiedzieć NIE osobom, które je dotykają lub w jakikolwiek sposób sprawiają, że czują się źle. Należy także uczyć dzieci, że mogą i powinny powiedzieć osobie, której ufają, że ktoś w ich otoczeniu sprawia, że czują się źle.
Ponadto, aby  zminimalizować potencjalne negatywne efekty traumatycznego zdarzenia ważne jest, by w trudnej sytuacji jak najszybciej zwrócić się po poradę do specjalisty.

Wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści w Klinikach Terapii Allenort pomogą Tobie i Twojemu dziecku. Zapraszamy do naszych placówek!

Blog Allenort