Kliniki Terapii ALLENORT

Problemy adaptacyjne związane z adopcją

Adopcja dziecka

Pomyślne zakończenie procesu adopcyjnego to dopiero początek wyzwań, przed którym muszą stanąć rodzice adopcyjni. Codzienne funkcjonowanie w nowo powstałej rodzinie może rodzić pewne problemu adaptacyjne.

Adopcja to przyjęcie do rodziny dziecka, które nie jest biologicznym potomkiem danej pary. Jej celem jest stworzenie z nim więzi podobnej lub tożsamej do relacji rodzicielskiej. Inaczej nazywa się ją również przysposobieniem (wg Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego). Ma ona wymiar zarówno psychologiczny, jak i prawny. Adoptowane dziecko i rodzice adopcyjni nabywają prawa i obowiązki takie same, jak te, które istnieją pomiędzy potomstwem a rodzicami biologicznymi. Przysposobić można jedynie osobę niepełnoletnią.

Swoistego typu rodzajem adopcji jest adopcja międzynarodowa. Polega ona na znalezieniu rodziców adopcyjnych poza granicami kraju, np. gdy z powodu choroby nie ma możliwości zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki w jego kraju pochodzenia.

Najczęściej występujące problemy adaptacyjne

Adopcja wiąże się z wieloma wyzwaniami. Może to być trudny czas zarówno dla dziecka, jak i rodziców. Wśród najczęściej występujących problemów adaptacyjnych wymienia się m.in.:

  • zaburzenia rozwojowe związane z chorobą sierocą,
  • traumy i przykre doświadczenia dziecka przed adopcją,
  • trudności z przystosowaniem się dziecka do warunków i obyczajów panujących w domu,
  • trudności z odnalezieniem się w nowym otoczeniu (np. w szkole),
  • strach dziecka przed powrotem do domu dziecka,
  • obawa dziecka, że nie spełni oczekiwań rodziców adopcyjnych,
  • złe przyjęcie przez dziecko faktu, że zostało adoptowane,
  • czasami zdarza się, że rodzeństwo jest rozdzielane i trafia do różnych rodzin – to może powodować u dzieci negatywne emocje.
Skontaktuj się z nami

Wybierz lokalizację

Zapisz się na wizytę do specjalisty ALLENORT!
Zostaw swój numer telefonu - oddzwonimy do Ciebie!
Rozwiązywanie problemów adaptacyjnych związanych z adopcją Warszawa

Adopcja może wiązać się z wieloma obawami oraz wątpliwościami. W naszej Klinice Terapii staramy się pomóc zarówno dzieciom, jak i opiekunom na każdym etapie przysposobienia.

Starsze dzieci mogą trudniej przystosowywać się do nowych warunków niż te młodsze. Dlatego też problemy adaptacyjne mogą pojawić się zwłaszcza w przypadku starszych dzieci.

Pewnym wyzwaniem dla rodziców adopcyjnych jest również wyjawienie dziecku prawdy o tym, że zostało adoptowane. Należy się odpowiednio do tego przygotować, a następnie właściwie przekazać dziecku taką informację. To ono dowiaduje się wówczas, że ma „drugich” – biologicznych – rodziców i może zacząć zastanawiać się, dlaczego zostało porzucone. To z kolei może rodzić kolejne problemy.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy pomogą przejść przysposabianym dzieciom i rodzicom adopcyjnym przez ten wymagający, pełen wyzwań okres w ich życiu.

Blog Allenort