Kliniki Terapii ALLENORT
Diagnoza autyzmu, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe
Całościowe zaburzenia rozwojowe - Autyzm, zespół Aspergera etc.

CZR to rozpoczynające się w dzieciństwie nieprawidłowości w relacjach społecznych, rozwoju sfery motorycznej oraz często występujące opóźnienie rozwoju mowy. Dzieci z CZR charakteryzuje stereotypowy ograniczony wzorzec zainteresowań i zachowań.

Do całościowych zaburzeń rozwojowych zaliczamy m.in.:

  • Autyzm dziecięcy
  • Autyzm atypowy
  • Zespół Retta
  • Zespół Hellera

Całościowe zaburzenia rozwoju diagnozuje specjalistyczny zespół składający się z psychologa, psychiatry, logopedy po przeprowadzeniu dokładnego wywiadu z rodzicami i wnikliwej obserwacji dziecka. Specjaliści współpracując ze sobą przygotowują optymalny plan terapeutyczny dla danego pacjenta.

Program leczenia zależy przede wszystkim od takich czynników jak: wiek dziecka, stan zdrowia i historia medyczna, rodzaj i stopnień zaburzeń, podatność dziecka na określone działania.

Plan terapeutyczny obejmuje zwykle: terapię grupową ( w tym Trening Umiejętności Społecznych – TUS ), psychoterapię indywidualną dziecka, terapię logopedyczną oraz psychoedukację, warsztaty dla rodziców.

Wczesna diagnoza CZR pozwala na podjęcie szybkich działań, mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.

Całościowe zaburzenia rozwojowe

Całościowe zaburzenia rozwojowe (CZR) to grupa wrodzonych zaburzeń, które najczęściej dotykają sfery motorycznej, percepcji oraz komunikacji.

Zapisz się na wizytę

Wybierz lokalizację

Zapisz się na wizytę do specjalisty ALLENORT!
Zostaw swój numer telefonu - oddzwonimy do Ciebie!
Blog Allenort