Kliniki Terapii ALLENORT

Diagnoza autyzmu

Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe

Całościowe zaburzenia rozwojowe – Autyzm, zespół Aspergera etc.

Całościowe zaburzenia rozwojowe (w skrócie CZR) pojawiają się już w dzieciństwie. Objawiają się trudnościami w relacjach społecznych, a także nieprawidłowościami w rozwoju strefy motorycznej. Często wiążą się z występowaniem opóźnienia rozwoju mowy. Dzieci, u których diagnozuje się CZR, mają pewien stereotypowy wzorzec zachowań oraz zainteresowań.

Wśród całościowych zaburzeń rozwojowych wymienia się m.in.:

  • autyzm dziecięcy,
  • autyzm atypowy,
  • zespół Aspergera,
  • zespół Retta,
  • zespół Hellera.

Diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju wymaga udziału kilku specjalistów, w tym m.in. psychologa, psychiatry oraz logopedy. Istotna jest nie tylko sama obserwacja dziecka, ale również dokładnym wywiad z jego rodzicami. Specjaliści dzięki współpracy są w stanie zaproponować najlepszy plan terapeutyczny z uwzględnieniem potrzeb konkretnego pacjenta.

Program leczenia uzależniony jest od wielu różnych czynników. Najważniejszymi z nich są: wiek dziecka, stan jego zdrowia, dotychczasowa historia medyczna oraz rodzaj i zaawansowanie występujących zaburzeń.

Plan terapeutyczny uwzględnia: terapię grupową, psychoterapię indywidualną, terapię logopedyczną i psychoedukację. Ponadto istotnym jego elementem są warsztaty dla rodziców oraz Trening Umiejętności Społecznych (TUS).

Odpowiednio wczesna diagnoza całościowych zaburzeń rozwojowych daje możliwość podjęcia szybkich działań. Dzięki temu dziecko ma większe szanse na poprawę funkcjonowania w środowisku przedszkolnym i rodzinnym.

Co to są całościowe zaburzenia rozwojowe?

Całościowe zaburzenia rozwojowe (CRZ, PDD) to zaburzenia wrodzone dotykające strefy motorycznej, komunikacji, kontaktów społecznych oraz percepcji. Rozpoczynają się one w dzieciństwie i zazwyczaj objawiają nietypowym zachowaniem.

Skontaktuj się z nami

Wybierz lokalizację

Zapisz się na wizytę do specjalisty ALLENORT!
Zostaw swój numer telefonu - oddzwonimy do Ciebie!
Blog Allenort