Kliniki Terapii ALLENORT
Diagnoza autyzmu, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe
Całościowe zaburzenia rozwojowe - Autyzm, zespół Aspergera etc.

CZR to rozpoczynające się w dzieciństwie nieprawidłowości w relacjach społecznych, rozwoju sfery motorycznej oraz często występujące opóźnienie rozwoju mowy. Dzieci z CZR charakteryzuje stereotypowy ograniczony wzorzec zainteresowań i zachowań.

Do całościowych zaburzeń rozwojowych zaliczamy m.in.:

  • Autyzm dziecięcy
  • Autyzm atypowy
  • Zespół Retta
  • Zespół Hellera

Całościowe zaburzenia rozwoju diagnozuje specjalistyczny zespół składający się z psychologa, psychiatry, logopedy po przeprowadzeniu dokładnego wywiadu z rodzicami i wnikliwej obserwacji dziecka. Specjaliści współpracując ze sobą przygotowują optymalny plan terapeutyczny dla danego pacjenta.

Program leczenia zależy przede wszystkim od takich czynników jak: wiek dziecka, stan zdrowia i historia medyczna, rodzaj i stopnień zaburzeń, podatność dziecka na określone działania.

Plan terapeutyczny obejmuje zwykle: terapię grupową ( w tym Trening Umiejętności Społecznych – TUS ), psychoterapię indywidualną dziecka, terapię logopedyczną oraz psychoedukację, warsztaty dla rodziców.

Wczesna diagnoza CZR pozwala na podjęcie szybkich działań, mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.

Całościowe zaburzenia rozwojowe

Całościowe zaburzenia rozwojowe (CZR) to grupa wrodzonych zaburzeń, które najczęściej dotykają sfery motorycznej, percepcji oraz komunikacji.

Skontaktuj się z nami

Wybierz lokalizację

Zapisz się na wizytę do specjalisty ALLENORT!
Zostaw swój numer telefonu - oddzwonimy do Ciebie!
Blog Allenort