Kliniki Terapii ALLENORT

ADHD, ADD

ADHD

zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Zaburzenie charakteryzuje wczesny początek ( zwykle w ciągu pierwszych 5 lat życia), nadmierna aktywność ruchowa i brakiem koncentracji i wytrwałości w wykonywanych zadaniach. Pochodną ADHD jest ADD – jest to, zespół zaburzeń koncentracji uwagi bez lub z niewielką nadpobudliwością ruchową.

Do objawów ADHD zaliczamy:
  • nieumiejętność skupienia uwagi – np. dziecko nie słucha, nie kończy zadań, przechodzi z jednej aktywności w drugą, nie posiada umiejętności organizowania aktywności, unika lub reaguje niechęcią na zadania wymagające wytrwałego wysiłku umysłowego,
  • nadmierną aktywność ruchowa – np. częste niespokojne poruszanie rękoma lub nogami, niemożność utrzymania pozycji siedzącej kiedy sytuacja tego wymaga, przesadna hałaśliwość i trudność zachowania spokoju,
  • impulsywność – np. dziecko udziela odpowiedzi zanim pytanie jest skończone, przerywa i przeszkadza innym, często nie umie czekać w kolejce lub doczekać swojej rundy w grze

Zaburzenia hiperkinetyczne występują kilka razy częściej u chłopców niż u dziewczynek.
Rozpoznanie ADHD stawia lekarz psychiatra na podstawie wywiadu od rodziców, opiekunów, nauczycieli, badaniu i obserwacji zachowań dziecka, często popartych testami diagnostycznymi wykonanymi przez psychologa. Plan terapeutyczny obejmuje działania wobec dziecka i opiekunów. Możliwe jest także skuteczne leczenie farmakologiczne.

Skontaktuj się z nami

Wybierz lokalizację

Zapisz się na wizytę do specjalisty ALLENORT!
Zostaw swój numer telefonu - oddzwonimy do Ciebie!
Blog Allenort