Kliniki Terapii ALLENORT

Psycholog sądowy

Psychologia sądowa (opinie i wsparcie)

Psychologia sądowa stanowi wsparcie eksperckie dla działań podejmowanych przez sąd i pozostałe organy wymiaru sprawiedliwości.

Psycholog biegły sądowy, pracując niejednokrotnie w zespole z biegłym psychiatrą sądowym, biegłym pedagogiem oraz specjalistami z innych dziedzin, zajmuje się wydawaniem opinii psychologicznych czy ekspertyz w sprawach cywilnych (w tym rodzinnych), karnych itp. Taka opinia poprzedzona obowiązkowo obserwacją i badaniem klinicznym jest istotnym dowodem i może zostać wykorzystana przez sąd do orzeczenia wyroku m.in. w sprawach rodzinnych, alimentacyjnych czy rozwodowych.

Psycholog biegły sądowy jest zobowiązany do wydania obiektywnej, merytorycznej i podpartej badaniem psychologicznym opinii, która będzie zawierała odpowiedzi na postawione przez sąd pytania szczegółowe oraz dalsze zalecenia w zakresie procesu leczenia, tak aby rozwiać wątpliwości sądu przed wydaniem wyroku.

Opinia może dotyczyć:
  • funkcjonowania rodziny, więzi w rodzinie i związanych z tym dalszych zaleceń
  • osób z PTSD, po wypadkach
  • stanu psychicznego osób biorących udział w rozprawach, w tym w sprawach z udziałem różnych form przemocy

Psycholog biegły sądowy bazując na swoim doświadczeniu może także stanowić cenne źródło informacji w zakresie psychologiczno-prawnych możliwości rozwiązania i biegu danych spraw np. rodzinnych, natomiast dotyczy to spraw, w których nie bierze bezpośredniego udziału z ramienia sądu i pozostałych organów wymiaru sprawiedliwości.

Skontaktuj się z nami

Wybierz lokalizację

Blog Allenort