Kliniki Terapii ALLENORT
Mobbing i molestowanie
Mobbing i molestowanie

Definicję mobbingu zawiera Art. 94 § 2 kodeksu pracy: „mobbing to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”.

Opis dolegliwości

Zachowania stosowane wobec osoby mobbingowanej:

 1. Ograniczanie możliwości wypowiadania się, przerywanie wypowiedzi
 2. Krytykowanie oraz wyśmiewanie wypowiedzi i pomysłów, drwiny, ośmieszanie
 3. Odbieranie pracy, zlecanie zadań poniżej lub powyżej umiejętności,
 4. Zmuszanie do wykonywania prac naruszających godność osobistą
 5. Przeszkadzanie w pracy
 6. Atakowanie politycznych lub religijnych przekonań, rasizm
 7. Krytykowanie życia prywatnego, ubioru, zachowania
 8. Ustne lub pisemne groźby
 9. Ograniczanie kontaktu z innymi ludźmi, aluzje, spojrzenia
 10. Odizolowanie od kolegów i otoczenia, traktowanie ‘’jak powietrze’’, wykluczanie
 11. Rozsiewanie plotek, nieprawdziwych historii na temat ofiary
 12. Atak werbalny, wyzwiska
 13. Atak fizyczny, znęcanie, zastraszanie
 14. Wyrządzanie szkody materialnej
 15. Zchowania o podtekście seksualnym
Zapisz się na wizytę
O tym, czy mobbing rzeczywiście zaistniał, decyduje sąd

O tym, czy mobbing rzeczywiście zaistniał, decyduje sąd. Niestety, sprawy dotyczące mobbingu w pracy nie należą do łatwych.

Osoba prześladowana narażona jest na ciągły stres, co powoduje pogorszenie stanu fizycznego i psychicznego.

Bardzo częstym zachowaniem ofiar podawanym przez badaczy mobbingu jest zjawisko nieprzyznawanie się do bycia ofiarą, tuszowanie oraz zaniżanie problemu. Błędna ocena sytuacji, nie reagowanie oraz brak wsparcia od bliskich może prowadzić do pogorszenia sytuacji zawodowej, prywatnej oraz uszczerbku na zdrowiu ofiary mobbingu.

Zapisz się na wizytę do specjalisty ALLENORT!
Zostaw swój numer telefonu - oddzwonimy do Ciebie!"
Blog Allenort