Uzależnienia

Uzależnienia wiążą się z konsekwencjami zarówno natury zdrowotnej, społecznej, jak i ekonomicznej. Są przyczyną wielu szkód, zarówno w wymiarze zdrowia jednostki, jak i w wymiarze rodzinnym i społecznym.

Opis problemu

Uzależnienie to stan psychiczny i fizyczny wynikający z interakcji miedzy żywym organizmem a substancją psychoaktywną, charakteryzujący się zmianami zachowania i innymi reakcjami, do których należy między innymi konieczność przyjmowania danej substancji w sposób ciągły lub okresowy w celu doświadczenia jej wpływu na psychikę, a niekiedy aby uniknąć przykrych objawów braku substancji.

Uzależnienie może rozwinąć się jako następstwo przyjmowania substancji psychoaktywnej (np. alkoholu, nikotyny, narkotyków, leków uspokajających i nasennych) lub podejmowania niektórych czynności (np. hazardu, używania komputera, internetu, gier, zakupów, pracy).

Do objawów uzależnienia należą :

 • silne pragnienie , przymus zażywania substancji,
 • utrata kontroli nad sposobem przyjmowania substancji
 • rozwój tolerancji (czyli potrzeby stosowania coraz większych dawek w celu uzyskania pożądanego efektu, czy też zmniejszenie efektu po zastosowaniu tej samej dawki substancji)
 • zespół abstynencyjny (odstawienny) - manifestujący się objawami złego samopoczucia fizycznego i psychicznego pojawiającymi się po zaprzestaniu przyjmowania substancji
 • zaabsorbowanie sprawami związanymi ze zdobywaniem, przyjmowaniem substancji, postępujące zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności, zaniedbywanie dotychczasowych zainteresowań, ograniczenie lub porzucenie dotychczasowej aktywności społecznej, zawodowej
 • przeznaczanie większości czasu na pozyskanie, używanie substancji i odzyskiwanie równowagi po jej zastosowaniu
 • uporczywe przyjmowanie substancji pomimo posiadania wiedzy o szkodliwych następstwach jej przyjmowania
 • stosowanie systemu zaprzeczeń i racjonalizacji
 • Leczenie w Poradni
 • Leczenie w szpitalu

Leczenie każdego rodzaju uzależnienia jest procesem wieloetapowym, obejmującym zarówno leczenie pacjenta, jak i oddziaływania skierowane do rodziny, bliskich osoby uzależnionej. Leczenie składa się zawsze z etapu szczegółowej diagnozy problemu, detoksykacji w przypadku uzależnień od substancji psychoaktywnych, leczenia psychoterapeutycznego i rehabilitacyjnego.

W Szpitalu Allenort koncentrujemy się na etapie diagnozy i detoksykacji osób uzależnionych. Jest to pierwszy ważny krok w kierunku pokonania nałogu. Leczenie prowadzimy w warunkach całodobowej opieki psychiatrycznej i pielęgniarskiej, z indywidualnym doborem wykonywanych badań i stosowanych leków, z dokładną oceną stanu somatycznego pacjenta.

W naszym Szpitalu nie prowadzimy leczenia odwykowego, ale podejmujemy oddziaływania ukierunkowane na podjęcie dalszego leczenia po wypisie ze Szpitala i przygotowujemy indywidualne zalecenia dla pacjenta. Podczas pobytu pacjenta w Szpitalu prowadzone są także oddziaływania o charakterze psychoedukacyjnym wobec jego bliskich.

W Szpitalu Allenort zajmujemy się diagnostyką i leczeniem :

 • alkoholowych zespołów abstynencyjnych
 • zespołów abstynencyjnych w przebiegu uzależnienia od narkotyków
 • leczeniem uzależnienia od leków uspokajających i nasennych
 • diagnostyką używania substancji psychoaktywnych i uzależnień

Nasze pakiety

Dla osób zgłaszających się z powodu uzależnienia proponujemy leczenie w ramach jednego z poniższych pakietów:

 • LECZENIE DETOKSYKACYJNE OD ALKOHOLU
 • LECZENIE DETOKSYKACYJNE OD NARKOTYKÓW
 • LECZENIE DETOKSYKACYJNE OD LEKÓW USPOKAJAJĄCYCH I NASENNYCH
 • POBYT DIAGNOSTYCZNY

Podczas wizyty konsultacyjnej, przed przyjęciem do Szpitala, lekarz psychiatra przeprowadzi badanie psychiatryczne, obejmujące wywiad, dotyczący m.in. wcześniej występujących objawów zaburzeń psychicznych, sposobów ich leczenia, współwystępujących schorzeń somatycznych, przyjmowanych leków. Lekarz przeprowadzi także wywiad rodzinny i dotyczący aktualnej sytuacji zgłaszającej się osoby.

Na tej podstawie, z uwzględnieniem osobistych preferencji i indywidualnych potrzeb pacjenta, lekarz będzie mógł przedstawić propozycję leczenia w ramach jednego z naszych pakietów leczniczych.

Chcesz umówić się na wizytę konsultacyjną lub dowiedzieć więcej na temat leczenia w Szpitalu?

ZADZWOŃ

ZADZWOŃ

Chcesz umówić się na wizytę konsultacyjną lub dowiedzieć więcej na temat leczenia w naszych placówkach?

801 90 90 90

Serwis internetowy www.klinikiallenort.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.