Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne

Psychozy to szeroka grupa zaburzeń psychicznych, których wspólną cechą jest zaburzony stan umysłu, z zakłóceniami postrzegania rzeczywistości, zaburzeniami myślenia i brakiem krytycyzmu wobec własnych, nieprawidłowych spostrzeżeń i osądów.

Opis problemu

Członkowie rodziny często dostrzegają nagłą zmianę zachowania i osobowości osoby chorej, podejmowanie niezrozumiałych zachowań, izolowanie się od otoczenia, nieadekwatne reakcje emocjonalne, wrogość, podejrzliwość, często też wycofanie się z aktywności, zmniejszenie ekspresji emocjonalnej, urojeniowe wypowiedzi, zachowania świadczące o możliwej obecności halucynacji (mówienie do siebie, śmianie się). Osoby z doświadczeniem kryzysu psychotycznego mówią natomiast o poczuciu dezorganizującego lęku, niejasności, zmiany otaczającego świata, ludzi, o poczuciu zagrożenia, wrogości otoczenia czy też wrażeniu nagłego olśnienia. Przyczyny występowania psychoz są bardzo złożone, ale należy przyjąć, iż wszystkie prowadzą do zaburzenia funkcji mózgu.

Niezależnie od przyczyny, każda osoba z objawami psychotycznymi wymaga niezwłocznej pomocy psychiatrycznej. Pamiętajmy, że im szybciej zostanie podjęte leczenie, tym większa szansa na uzyskanie poprawy, ustąpienie objawów, zmniejszenie ryzyka nawrotów i powrót do codziennego funkcjonowania.

Istotnym elementem leczenia psychoz jest adekwatnie dobrana i skuteczna farmakoterapia. Ważne jest również dołączenie oddziaływań terapeutycznych i psychoedukacyjnych oraz włączenie w te oddziaływania rodziny pacjenta.

  • Leczenie w Poradni
  • Leczenie w szpitalu

W leczeniu osób z zaburzeniami psychotycznymi kładziemy szczególny nacisk na szczegółową diagnostykę, pogłębioną specjalistycznymi badaniami, analizę dotychczasowego leczenia, historii choroby pacjenta.

Na tej podstawie możemy indywidualnie dobrać adekwatne postępowanie terapeutyczne. Pacjent jest dla nas aktywnym uczestnikiem w całym procesie terapii.

W Szpitalu Allenort zajmujemy się diagnostyką i leczeniem:

  • epizodu psychotycznego, ostrych zaburzeń psychotycznych
  • schizofrenii, zaburzeń schizoafektywnych
  • zaburzeń urojeniowych
  • zaburzeń psychotycznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków)
  • pacjentów z podwójną diagnozą

Nasze pakiety

Dla osób zgłaszających się z powodu objawów psychozy proponujemy leczenie w ramach jednego z poniższych pakietów:

  • POBYT DIAGNOSTYCZNY
  • KOMPLEKSOWE LECZENIE PSYCHIATRYCZNE
  • STAN WYMAGAJĄCY NAGŁEJ INTERWENCJI PSYCHIATRYCZNEJ

Podczas wizyty konsultacyjnej, przed przyjęciem do Szpitala, lekarz psychiatra przeprowadzi badanie, obejmujące wywiad, dotyczący m.in. wcześniej występujących objawów zaburzeń psychicznych, sposobów ich leczenia, współwystępujących schorzeń somatycznych, przyjmowanych leków. Lekarz przeprowadzi także wywiad rodzinny i dotyczący aktualnej sytuacji zgłaszającej się osoby.

Na tej podstawie, z uwzględnieniem osobistych preferencji i indywidualnych potrzeb pacjenta, lekarz będzie mógł przedstawić propozycję leczenie w ramach jednego z naszych pakietów leczniczych.

Chcesz umówić się na wizytę konsultacyjną lub dowiedzieć więcej na temat leczenia w Szpitalu?

ZADZWOŃ

ZADZWOŃ

Chcesz umówić się na wizytę konsultacyjną lub dowiedzieć więcej na temat leczenia w naszych placówkach?

801 90 90 90

Serwis internetowy www.klinikiallenort.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.