Narkotyki

Narkotyk to pojęcie potoczne stosowane wobec substancji psychoaktywnych używanie, których często prowadzi do uzależnienia. Również potocznie i nieformalnie narkotyki dzieli się na twarde i miękkie. Rozróżnienie to ma charakter umowny.

Opis problemu

Zgodnie z tym obiegowym podziałem narkotyki twarde to wszystkie te, które charakteryzują się bardzo wysokim potencjałem uzależniającym nie tylko psychicznie, ale i fizycznie (np. heroina, amfetamina). Za narkotyki miękkie uznajemy z kolei te, które nie powodują uzależnienia fizycznego i mają mniejszą szkodliwość (np. marihuana). Na ogół za miękkie narkotyki uznaje się środki psychoaktywne wywołujące uczucie rozluźnienia, łagodnie podwyższające nastrój lub zmieniające percepcję, natomiast do twardych zalicza się takie, które mogą wywoływać nieprzewidziane reakcje lub w dłuższej perspektywie prowadzić do poważnych szkód zdrowotnych, psychicznych i społecznych (zakażenie HIV, wyniszczenie organizmu, choroby psychiczne, utrata pracy, bezdomność prostytuowanie się w celu pozyskania środków na zakup kolejnych działek itd.).

Stymulowany przez substancje uzależniające mózg uwalnia 10-krotnie więcej dopaminy niż zwykle. Z biegiem czasu potrzeba jest ich coraz więcej żeby wywołać pożądany stan (euforię). Mózg przyzwyczaja się bowiem do obecności nadmiernej ilości dopaminy i staje się mniej wrażliwy na jej działanie. W efekcie wytwarza się tolerancja na daną substancję. W przypadku osób uzależnionych pozbawienie na zbyt długo mózgu substancji stymulujących dopaminę może prowadzić do bolesnych reakcji fizjologicznych. Innymi słowy, im więcej osoba uzależniona używa narkotyków, tym trudniej się jej zatrzymać.

Fazy rozwoju uzależnienia

I FAZA - eksperymentowania

 • Zmiany w wyglądzie i zachowaniu:
 • dziwny zapach włosów i ubrań
 • nadmierne używanie środków zapachowych
 • zaczerwienione oczy
 • rozszerzone źrenice
 • utrzymujący się katar
 • wyraźna nadpobudliwość lub ospałość
 • po powrotach do domu przemykanie niezauważonym do swojego pokoju

II FAZA - przyjemność ze stanu odurzenia

 • złe nastroje - dziwne smutki, zamykanie się w sobie
 • izolowanie się od rodzinnych spotkań, zamykanie się w pokoju
 • zaniedbanie podstawowych czynności
 • początki: agresywności oraz częste wyszukane kłamstwa
 • porzucanie hobby i dotychczasowych zainteresowań
 • podejmowanie pracy zarobkowej z jednoczesnym brakiem pieniędzy
 • pogarszanie się ocen w szkole - wagary
 • posługiwanie się slangiem - szczególnie przez telefon
 • agresja słowna
 • pożyczanie pieniędzy, pierwsze kradzieże
 • dziwny strój lub inne młodzieżowe symbole buntu
 • częstsze przebywanie w łazience - zamykanie łazienki,
 • zaniedbanie nawyków higienicznych

III FAZA - najważniejsze to być na haju za wszelką cenę

 • codzienne lub bardzo częste odurzanie się
 • odurzanie się z kolegami lub samemu
 • pojawienie się pierwszych przedawkowań
 • zerwanie kontaktów z nie biorącymi kolegami
 • jawne identyfikowanie się z narkomanami
 • kłamstwo staje się patologiczne
 • kradzieże lub handel narkotykami dla zdobycia pieniędzy
 • porzucenie szkoły
 • utrata stałej pracy - prace dorywcze
 • konflikty z prawem
 • kłótnie, bijatyki z domownikami
 • początki przewlekłego kaszlu
 • ogólne pogorszenie zdrowia
 • objawy po odstawieniu narkotyku

IV FAZA - biorę narkotyki żeby czuć się normalnie

 • całkowite wyniszczenie organizmu (psychozy narkotyczne)
 • chroniczny kaszel
 • częste kłopoty z policją
 • utrata pracy
 • wybuchy wściekłości, agresja wobec najbliższych
 • chroniczne depresje, wymuszające przyjmowanie narkotyku
 • normalne samopoczucie tylko po wzięciu narkotyku
 • paranoje narkotyczne
 • zerowe poczucie własnej wartości
 • myśli samobójcze
 • Po ustaleniu diagnozy proponowane leczenie oparte jest na kompleksowych oddziaływaniach. Główną metodą leczniczą jest psychoterapia.

ZADZWOŃ

ZADZWOŃ

Chcesz umówić się na wizytę konsultacyjną lub dowiedzieć więcej na temat leczenia w naszych placówkach?

801 90 90 90

Serwis internetowy www.klinikiallenort.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.